Oppnå bedre resultater med arbeidsstyrken din med økt mangfold og inkludering

Går lenger enn å følge reglene. Designe inkludering inn på arbeidsplassen hver dag.

Sikre inkludering gjennom hele livssyklusen til den ansatte

Mange organisasjoner jobber hardt for å tiltrekke seg ulike kandidater. De legger vekt på tankemangfold og representasjon av fellesskapene de tjener. Men av mangel på et inkluderende miljø, vil disse ulike ansatte forlate virksomheten.

Så hvordan beholder du mangfoldige talenter i organisasjonen din? Og hvordan gjør du det mulig for alle å jobbe effektivt sammen? Det er ikke nok å bare ansette ulike kandidater. Du må skape og opprettholde et inkluderende miljø. Inkludering handler om å akseptere mangfold, verdsette det og sørge for at alle føler seg trygge og at de hører til.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Våre 5 beste tips for å gjøre klimaet på arbeidsplassen mer inkluderende

  Tenk lenger enn mangfold

  Man tenker ofte på mangfold og inkludering sammen, men mangfold er bare første skritt. Og det er ikke en engangshendelse, slik som for eksempel trening om ubevisste skjevheter vanligvis er. Inkluderende atferd må introduseres i alle deler av virksomheten din. Alt du gjør må støtte målet om å skape et psykologisk trygt miljø for alle.

  Lær opp lederne til å være inkluderende

  Inkludering starter alltid på toppen. Lederne må ta i bruk og vise inkludering for at det skal påvirke resten av de ansatte. Lær dem opp til å være mer bevisste når det gjelder å gjenkjenne, evaluere og applaudere forskjeller mellom alle ansatte.

  Bygge inkludering inn i alt

  For at inkludering virkelig skal gjennomsyre hele organisasjonen din, må du bygge den inn i alle systemer og prosesser. Inkludering bør gjenspeiles i verdier, kompetansemodeller og prestasjonsevalueringer. Hold de ansatte ansvarlige for å vise inkluderende atferd. Sørg for at inkludering alltid er det viktigste.

  Ha en allierende tilnærming

  Gjør alle de ansatte til allierte: personer som fremmer og kjemper for mangfold og inkludering i organisasjonen. Med en allierende tilnærming har alle en rolle å spille for å ta tak i inkludering som bredere utfordring, for alle de ulike ansatte. Det er en måte for alle å jobbe mot å forstå hverandre bedre for å gjøre en sann kulturendring.

  Gjøre utvikling rettferdig for alle

  Utviklingsprosessen bør være rettferdig og objektiv for alle. Sørg for at hvert verktøy du bruker, tar hensyn til inkludering. Og husk at ekte inkludering går lenger enn rase og etnisitet. Vurder også fysiske og psykiske evner, seksuell legning og kjønnsidentitet. Alle de ansatte skal føle at de og deres ferdigheter blir evaluert og utviklet på en måte som er rettferdig.

Decoration

Dokumentert ekspertise innen mangfold og inkludering

 • En merkbar økning i deltakernes selvbevissthet, selvtillit og tro på seg selv

  Utvikling av mangfoldige ledergrupper for fremtiden

  Hvordan Marks & Spencer økte forbindelsen til kvinnelige kandidater og kandidater fra minoritetsgrupper, til topplederstillinger

  Les mer
 • Ansettelser av kvinner økte fra 26 % til 64 %

  Optimalisering av mangfoldet i ansettelser under utvelgelsen

  Hvordan Storbritannias største elektronikkforhandler effektiviserte prosessen for vurdering av nyutdannede, for å tiltrekke flere kvinnelige kandidater og kandidater fra minoritetsgrupper

  Les mer
 • Over 50 avdelinger på tvers av Civil Service har tatt i bruk en ny vurdering

  Forbedret effektiviteten og tilgjengeligheten til screening av jobbsøknader

  Hvordan Civil Service i Storbritannia leverte en ny engasjerende vurdering og nettbasert plattform som var inkluderende og tilgjengelig for alle kandidater

  Les mer

Alle programdelegatene nevner at coachingen var et av høydepunktene med programmet, og at de syntes seminaret om emosjonell intelligens var utstrakt og innsiktsfullt. Talogy er et svært verdifullt element av programmet.

Claire Maydew

Leder for mangfold og inkludering, Marks & Spencer

Hvorfor Talogy

Talent management-løsninger fra start til slutt. Med konstant innovasjon og endeløs kreativitet – Talogy lager screening-, utvelgelse- og utviklingsløsninger – for alle ansattnivåer. Talogy kan hjelpe deg med å tilpasse et komplett talent management-program som er rettferdig og gyldig. Løsninger for dagens og morgendagens talentutfordringer.

Hvorfor Talogy
headshot of a man in blue button down shirt smiling
Decoration
 • case studies icon
  Casestudier

  Hos Talogy sikrer vi at du oppdager ferdigheter gjennom talent management-løsningene dine. Utforsk våre vitnesbyrd og kundehistorier for å finne ut hvorfor organisasjoner slik som din, velger Talogy som sin pålitelige talent management-partner.

  Se casestudier
 • blog icon
  Talogy-blogg

  Leter du etter inspirasjon? Hold deg oppdatert på de siste trendene innen talent management på tvers av alle bransjer med Talogy-bloggen.

  Les blogger
 • knowledge hub icon
  Kunnskapssenter

  Øk kunnskapen din om ansettelsesprosesser, lederutvikling, M&I-praksiser og mange andre emner innen talent management i kunnskapssenteret vårt.

  Gå til Kunnskapssenter

Erfahren Sie, wie Talogy Ihnen beim Aufbau einer integrativen Belegschaft helfen kann.