Civil Service i Storbritannia

Mer effektiv screening av jobbsøknader

Utfordringen

I 2016 bestemte Government Recruitment Service (GRS) seg for å forbedre kvaliteten på utvelgelsesbeslutningene til Civil Service. Dette ville de gjøre gjennom mer effektiv screening av søknader og ved å støtte Civil Services ambisjoner om å bli den mest inkluderende arbeidsgiveren i Storbritannia innen 2020.

Decoration Decoration
Prosjektet hadde følgende mål:

1. Levere en ny engasjerende vurderingsplattform på nett innen kort tid

En fullstendig skreddersydd multimedievurdering som er realistisk, nøyaktig og relevant. Testen måtte fungere dynamisk for kun å fokusere på nøkkelkompetansene for jobben.

2. Være inkluderende og tilgjengelig for alle kandidater

Vurderingsplattformen måtte ha et mobiltilpasset design, et øvingssted som kunne redusere kandidatenes nervøsitet og være rettferdig for alle kandidatene. Civil Service forpliktet seg formelt til Disability Confident Scheme, med mål om å skape en kultur der funksjonshemminger inkluderes. Derfor var det avgjørende at plattformen oppfylte standardene for beste praksis knyttet til tilgjengelighet.

3. Forbedre effektiviteten og redusere kostnadene

Et sentralt mål og en utfordring med prosjektet var å forbedre eksisterende prosesser for å gjøre dem mer effektive og kostnadseffektive.

Løsningen

 

På grunn av prosjektets ambisiøse omfang, ble hver aktivitet nøye definert og tidsskalaer ble tildelt hver av de viktigste interessentene fra GRS og Talogy.

For at testen skulle være realistisk for alle avdelingene og ansiennitetsnivåene, ble det gjennomført 61 detaljerte intervjuer med interne eksperter, og over 200 stillingsbeskrivelser ble gjennomgått. En gruppe på ni psykologer fra Talogy genererte 3 078 spørsmål til vurderingen, og innholdet ble gjennomgått av 74 interne eksperter, hvorav 42 % var fra mangfoldsnettverk eller -enheter. De ble bedt om å vurdere og kommentere testens rettferdighet, inkludering og relevans.

Testen måtte også være engasjerende og relevant. Derfor ble det gjennomført seks seminarer med 22 eksperter som skulle gjennomgå manusene for multimediaelementene i vurderingen. Det ble gjort betydelig innsats for å identifisere mangfoldige og talentfulle skuespillere som skulle gjøre testen engasjerende og realistisk. Over 1300 søknader ble mottatt, hvorav 57 av de beste skuespillerne ble ansatt for 77 roller. For å sikre at produksjonen var så kostnadseffektiv som mulig, ble den filmet i et studio som spesialiserer seg på greenscreen. 67 videoer ble produsert på bare seks dager, noe som ville tatt mye lengre tid og blitt mye dyrere hadde de blitt filmet på anlegget.

Prosjektet involverte betydelig engasjement fra interessentene med bidragsytere fra 27 profesjoner, 98 avdelinger/byråer, stabsnettverk, Civil Service Commissioners og Trade Unions-representanter. GRS gjorde jobbet hardt gjennom hele prosjektet for å inkludere funksjonshemmede i undersøkelsesfasen, implementeringsfasen og den tidlige testfasen. I februar 2017 fikk Digital Accessibility Center (DAC) i oppdrag å teste programvaren for å sikre at den oppfyller standardene og lovgivningen for beste praksis knyttet til tilgjengelighet. Denne testingen involverte ti kvalitetssikrere som alle hadde funksjonshemminger og selv hadde opplevd hvor problematisk et utilgjengelig kunne være.

Mar målet å designe en elementbasert vurdering som bestod av 44 tester. Over 16 000 fullførte tester ble brukt til å analysere den negative virkningen og gyldigheten av vurderingene før implementering og for å skape nøyaktige standarder.

Resultatene

 

Den mobiltilpassede multimedievurderingen ble lansert i februar 2017. Siden lanseringen har den blitt fullført av over en kvart million søkere og øvingsstedet har blitt brukt 100 000 ganger. Testen har bidratt til å ansette tusenvis av folk i alt fra administrative stillinger til lederroller.

1. Levere en ny engasjerende vurderingsplattform på nett innen kort tid
Testen er et innovativt skritt fremover i vurderingen, og gir en engasjerende søkeropplevelse. Hver aktivitet ble levert på kort tid, og suksessen gjenspeiles i at vurderingen brukes av over 50 avdelinger hos hele Civil Service.

2. Være inkluderende og tilgjengelig for alle kandidater
Basert på analysen av 58 295 kandidater, anses testene som rettferdige ut ifra organisasjonens laveste godkjenningsnivå. Testene har ingen negativ innvirkning basert på kjønn, funksjonshemming, etnisitet eller LHBT-status. Siden testen er tilgjengelig som standard, har antallet forespørsler om justeringer fra funksjonshemmede testpersoner blitt redusert med utrolige 80 %.

3. Forbedre effektiviteten og redusere kostnadene
Testen er en del av en trio med psykometriske tester for rekruttering. Etter testen ble tatt i bruk fra januar 2017 til oktober 2018, har Civil Service anslått at de har spart GBP 3,5 millioner i ressurser ved å ikke lenger måtte manuelt gjennomgå jobbsøknader.

Testen har vært en veldig positiv og engasjerende opplevelse for kandidatene. Samarbeidet med Talogy har vært veldig bra, fleksibelt, imøtekommende og innholdet har hatt høy kvalitet.

Paul Weldon

Principal Occupational Psychologist, Government Recruitment Service