Marks & Spencer

Utvikling av mangfoldige ledergrupper for fremtiden

M&S er en ledende britisk forhandler som tilbyr mat, klær og husholdningsartikler av høy kvalitet til en rimelig pris til millioner av kunder over hele verden.

Utfordringer

 

M&S er stolt av å være en inkluderende arbeidsgiver. På grunn av dette pleide de å tilby et program kalt «Inspirerende kvinner» for å få fart på karrierene til og øke representasjonen av kvinnelige ledere i organisasjonen. I 2019 bygget de på suksessen til dette programmet for å utforme et program som økte representasjonen av både kvinner og BAME (svarte, asiatiske og minoritetsetniske) i topplederstillinger. Breakthrough Leaders-programmet ble opprettet for å øke potensialet, forbedre forbindelsene til fremtidige kvinnelige ledere og BAME-ledere og tilby inkluderende lederopplæring for delegater og linjeledere som endringsagenter for hele organisasjonen.

 

 

Veiledningsøktene og emosjonell intelligens var det som hjalp meg mest. Det gjorde at jeg ble mer reflektert som leder og mer selvbevisst.

Programdeltaker

Løsning

 

Breakthrough Leaders-programmet besto av tre emner: Leder med emosjonell intelligens, Leder av selvbevissthet og Inkluderende leder. Hvert element leveres av forskjellige leverandører. Talogy samarbeidet med programeieren for å designe og levere komponenten Leder med emosjonell intelligens, som er et 1,5 dager langt interaktiv seminar etter diagnostikken vår; Profil 3 for emosjonell intelligens og Leadership Climate Indicator 360. Dette seminaret bygde på aktiv innhold fra andre talentprogrammer i organisasjonen og bidro derfor til å skape en felles forståelse av viktigheten og virkningen til ledere med følelsesmessig intelligens. Fire ganger løpet av programmet deltok også delegatene på en times lang personlig veiledningsøkt som lærte dem å utforske det de hadde lært og ta det i bruk i lederstillingene sine. Seminaret og den påfølgende veiledningen fokuserte på følgende:

  • hvorfor selvrespekt er viktig for å forstå begrensende personlige meninger og kunne håndtere tilbakemeldinger, projisering og skjevheter fra andre
  • sørge for en inkluderende ledelse ved å ta hensyn til andre

 

På slutten av programmet ble diagnostikken for emosjonell intelligens vurdert på nytt for å identifisere «utviklingen» og støtte avsluttende veiledningsøkter og handlingsplanlegging for videre læring.

Jeg tror de personlige øktene virkelig førte til handlinger og økt forståelse for noe av kursmaterialet.

Programdeltaker

Resultater

 

  • Over halvparten av kohorten har byttet stilling i organisasjonen siden programmet startet, og rundt 50 % av disse har gått inn i høyere stillinger med større ansvar.
  • En ny gjennomgang av Emosjonell inteligensprofilen når programmet er ferdig viser en gjennomsnittlig økning på 16 % for alle de målte skalaene til hele populasjonen. Dette demonstreres av en merkbar økning i deltakernes selvbevissthet, selvtillit og tro på seg selv.
  • I en undersøkelse gjennomført i slutten av programmet, svarer deltakerne følgende: a) de sier de er mer bevisste på hvordan de kan få mer ut av gruppene sine og seg selv; b) de forstår hvordan de nå kan bruke de nye ferdighetene og kunnskapen sin på en produktiv måte hver dag; c) de bruker mer tid på å være strategiske i lederstillingene sine ved å fokusere på å styrke gruppene sine og dele det de har lært av programmet med dem.

Sophie Seex og Sally Tanski fra Talogy har vært flotte å jobbe med i dette programmet. De svarer på spørsmål raskt, deler forslag til beste praksis for pilotprogrammet og de er generelt veldig enkle å jobbe med. Alle programdelegatene nevner at veiledningen var et av høydepunktene med programmet, og at de syntes seminaret om emosjonell intelligens var utstrakt og innsiktsfullt. Talogy er et svært verdifullt element av programmet.

Claire Maydew

Head of Diversity and Inclusion, Marks & Spencer