zoekopdracht

Waarom is mensgericht leiderschap cruciaal voor bedrijven die klaar zijn voor de toekomst?

Geschreven door Jill Pennington, Vice President, International Consulting

Wij hebben een internationaal onderzoek uitgevoerd om te leren hoe leiderschap zich ontwikkelt. Van de 1.950 respondenten is meer dan 90 procent van de leiders en werknemers het erover eens dat effectief leiderschap zeer of uiterst belangrijk is voor de algemene prestaties van hun organisaties. Maar hoe ziet dat effectieve leiderschap eruit?

In het kort, het antwoord is mensgericht leiderschap. Naarmate organisaties zich verder ontwikkelen en veranderingen omarmen, zijn leiderschapsstijlen die in het verleden werkten misschien niet langer ideaal. Moderne werknemers hebben leiders nodig die hen met empathie en nederigheid door veranderingen en uitdagingen loodsen en daarbij een geest van samenwerking bevorderen, in plaats van leiders die een top-down benadering omarmen en alle antwoorden proberen te hebben.

Laten we verder onderzoeken wat het betekent om een mensgerichte leider te zijn en waarom deze leiderschapsstijl zo waardevol is voor moderne bedrijven.

Wat is mensgericht leiderschap?

Mensgericht leiderschap, of human-centred leadership, is een stijl van leidinggeven die de werknemers op de eerste plaats zet en streeft naar een werkomgeving die veilig, ondersteunend en open aanvoelt.

In plaats van stoïcijnse, zelfverzekerde autocraten te zijn, zullen mensgerichte leiders:

  • empathie en medeleven tonen ten aanzien van hun werknemers en prioriteit geven aan het welzijn van de werknemers
  • open en authentiek communiceren, en creëren psychologische veiligheid voor werknemers om hetzelfde te doen
  • contacten onderhouden met individuele werknemers
  • blijk geven van nederigheid en ruimdenkendheid
  • samenwerking binnen het team en de organisatie aanmoedigen

Door deze kwaliteiten bevorderen mensgerichte leiders een grote betrokkenheid van werknemers en stellen zij hun mensen in staat te slagen.

Waarom is mensgericht leiderschap het nastreven waard?

Leiderschapsontwikkeling moet erop gericht zijn managers en organisatieleiders te helpen in hun benadering meer de mens centraal te stellen. Mensgericht leiderschap wordt steeds belangrijker vanwege het aantal voordelen dat het biedt.

1. Talent aantrekken en behouden

In ons onderzoek identificeerden zowel werkgevers als werknemers het aantrekken en behouden van talent als de grootste uitdaging voor leiderschap in de toekomst.

De krappe arbeidsmarkt heeft ons laten zien dat werknemers meer dan ooit bereid zijn weg te lopen uit een werkomgeving die zij als giftig beschouwen, en in veel gevallen komt dat voort uit ontevredenheid over hun leiderschap. In een recent onderzoek zei 82 procent van de Amerikaanse werknemers dat zij zouden overwegen hun baan op te zeggen vanwege een slechte manager. Uit een studie van Pew Research blijkt dat een van de belangrijkste redenen waarom Amerikaanse werknemers in 2021 hun baan opzeggen, is omdat ze zich “niet gerespecteerd voelen op het werk”.

Als bedrijven talent willen aantrekken en behouden, hebben ze leiders nodig die ervoor zorgen dat werknemers zich begrepen, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

2. Het motiveren en betrekken van werknemers

Alleen werknemers behouden is niet genoeg; je moet ze betrokken en gemotiveerd houden om optimaal te presteren. Verouderde leiderschapstactieken gebruiken vaak faalangst of ongepaste druk om werknemers te motiveren, maar deze aanpak is contraproductief.

Mensgerichte leiders kunnen hun werknemers effectiever inspireren en motiveren door een geest van samenwerking en door op te treden als positieve rolmodellen.

Mensgerichte leiders creëren ook meer buy-in door werknemers aan te moedigen hun gedachten en behoeften te delen en door hen goed op de hoogte te houden. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke cultuur van open dialoog tussen leiders en hun werknemers een positief effect heeft op de prestaties.

3. Verbetering van het welzijn van de werknemers

De toenemende nadruk op mensgericht leiderschap valt ook samen met een toenemende aandacht voor het welzijn van werknemers. Onderzoek en praktijkervaring maken steeds duidelijker dat werknemers als hele mensen behandeld willen worden – niet alleen als radertjes in het systeem.

Zie deze perspectieven van twee werknemers in ons onderzoek. Het advies van een werknemer aan leiders was om “[e]ngage meer en help uw werknemers. Probeer zo veel mogelijk prioriteit te geven aan hun zorgen en welzijn, want zij zijn degenen die de dingen echt voor elkaar krijgen.”

Een andere medewerker merkte op: “Leiders moeten leren dat zij leiding moeten geven aan de hele persoon – geest, lichaam en ziel – en een veilige omgeving moeten creëren waarin zij zich kunnen ontplooien.”

4. Aanpassing aan verandering

De juiste leiderschapsstijl is essentieel nu organisaties proberen gelijke tred te houden met een veranderende arbeidswereld. Vooral nu de markt en de verwachtingen van de werknemers veranderen, zullen oude stijlen van leiderschap bedrijven tegenhouden.

Uit ons onderzoek bleek dat slechts 37 procent van de leiders vond dat ze voorbereid waren op toekomstige leiderschapsuitdagingen, en slechts 24 procent van de werknemers vond dat hun leiders voorbereid waren. Er is veel ruimte voor groei op dit gebied.

Uit onderzoek blijkt dat leiders die de tijd nemen om hun mensen te helpen veranderingen te begrijpen en te omarmen, veelbelovend zijn. Volgens Gallup geloven werknemers die leiders hebben die “hen helpen zien hoe veranderingen die vandaag worden doorgevoerd hun organisatie in de toekomst zullen beïnvloeden” veel eerder dat hun bedrijf wendbaar is en klaar voor veranderingen bij de klant en op de markt. Ze weten ook beter wat er van hen verwacht wordt, voelen zich meer betrokken en hebben veel minder kans om zich gestrest, overweldigd of opgebrand te voelen op het werk.

Jouw leiders in staat stellen meer mensgericht te werken

Mensgerichte managers en leidinggevenden zullen een cruciale rol spelen bij het leiden van hun organisaties naar een mooie en succesvolle toekomst. Wil je meer weten over de toekomstige arbeidswereld en hoe u uw leiders kunt voorbereiden? Bekijk ons e-book, Changing hearts and minds: Stel jouw leiders in staat om toekomstgerichte cultuurverandering te stimuleren.

Leiders in staat stellen om een futureproof cultuurverandering te bewerkstelligen.

Leiden jouw managers de weg naar een positieve cultuurverandering?

Het realiseren van cultuurverandering in organisaties is niet eenvoudig, maar wel essentieel voor organisaties die meer toekomstbestendige houdingen en waarden moeten omarmen.

Het veranderen van je cultuur betekent het bewerkstelligen van een andere mind-set van jouw mensen. Leiders kunnen een krachtige rol spelen bij het informeren, inspireren en in staat stellen van hun medewerkers om bij te dragen aan positieve verandering.

In ons eBook beantwoorden we vragen als:

  • Wat is bedrijfscultuur precies?
  • Waarom is cultuurverandering belangrijk?
  • Hoe moet een toekomstbestendige cultuur eruit zien?
Download nu
changing hearts and minds empowering leaders to drive future-proof culture change dutch cta ebook cover
Decoration