zoekopdracht

Waarom is emotionele intelligentie een belangrijke leiderschapseigenschap?

Geschreven door Rose Keith, Consultant
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Emotionele intelligentie is een hot topic geworden als het gaat om leiderschapskwaliteiten. Wat is het precies en hoe speelt het zich af in de context van leiderschap? Emotionele intelligentie heeft te maken met iemands vermogen om zijn/haar eigen emoties te herkennen en te beheersen, en emoties op de juiste manier in te zetten als de situatie daarom vraagt. Het heeft ook te maken met iemands bewustzijn van en gevoeligheid voor de emoties van anderen. Men zou gemakkelijk kunnen stellen dat emotionele intelligentie een belangrijke eigenschap is voor iedereen op elk niveau van een organisatie. De emotionele intelligentie van een leider kan een verregaande invloed hebben op zijn of haar relaties, hoe hij/zij de teams aanstuurt en in het algemeen hoe hij of zij met individuen op de werkplek omgaat.

Wat gebeurt er als leiders niet emotioneel intelligent zijn?

  • De meeste leiders krijgen vaak te maken met stressvolle situaties. Leiders met een lage emotionele intelligentie hebben de neiging om zich in stressvolle situaties te misdragen, omdat ze niet in staat zijn hun eigen emoties te beheersen. Zij kunnen geneigd zijn tot gedragingen als schreeuwen, verwijten maken en passief-agressief zijn. Dit kan een nog stressvollere omgeving creëren, waar werknemers altijd op eieren moeten lopen om de volgende uitbarsting te voorkomen.
  • Een gebrek aan emotionele intelligentie kan de samenwerking belemmeren. Wanneer een leider zijn/haar eigen emoties niet onder controle heeft en ongepast reageert, zullen de meeste van zijn/haar werknemers zich nerveus te voelen om hun ideeën in te brengen, uit angst voor hoe de leider zal reageren.
  • Een leider die emotionele intelligentie ontbeert, haalt niet per se uit naar zijn/haar werknemers. Niet emotioneel intelligent zijn kan ook betekenen dat iemand niet in staat is om situaties aan te pakken die vol emoties kunnen zitten. De meeste leiders hebben te maken met conflicten, en een leider die niet op de hoogte is van de emoties van anderen kan het moeilijk hebben conflicten te herkennen en effectief met de oplossing ervan om te gaan.

Wat gebeurt er als leiders emotioneel intelligent zijn?

  • Leiders die emotioneel intelligent zijn, creëren een veilige omgeving, waarin werknemers zich op hun gemak voelen om berekende risico’s te nemen en hun mening te uiten. Samenwerken is niet alleen een doel, maar het wordt verweven in de organisatiecultuur.
  • Wanneer een leider emotioneel intelligent is, kan hij/zij emoties benutten in het voordeel van de organisatie. Leiders moeten vaak optreden als voorvechters van verandering, en als zij weten hoe anderen emotioneel zullen reageren op veranderingen, kunnen zij hierop anticiperen en de meest geschikte manieren plannen om de verandering te introduceren en door te voeren.
  • Emotioneel intelligente leiders vatten dingen niet persoonlijk op en zijn in staat om plannen door te zetten zonder zich zorgen te maken over de impact op hun ego.

Hoewel sommige mensen over het algemeen meer emotionele intelligentie hebben dan anderen, is het zeker een eigenschap die kan worden gemeten en ontwikkeld. Hieronder staan een paar goede bronnen voor het identificeren en selecteren van leiders met een hoge emotionele intelligentie.

Minder verloop begint met het werven en ontwikkelen van goede leiders

Hoewel velen denken dat ongewenst personeelsverloop moeilijk te verhelpen is, zijn er heel duidelijke manieren om te begrijpen hoe het uw organisatie beïnvloedt en wat er kan worden gedaan om het te verminderen.

Organisaties die dit probleem hebben “opgelost”, doen verschillende dingen anders dan hun tegenhangers – en ze draaien allemaal om effectief leiderschap.

Zoals we allemaal weten, zijn er veel redenen waarom werknemers vertrekken. En een deel van dit verloop zou eigenlijk moeten worden gecategoriseerd als “goed verloop” (bv. het wegwerken van slechte presteerders).

Uit ons onderzoek naar ongewenst verloop blijkt echter dat er een rode draad loopt door de redenen waarom mensen vertrekken, en die houdt rechtstreeks verband met hun relatie met hun manager en andere leiders binnen het bedrijf.

Nu downloaden
reducing turnover starts with hiring and developing leaders cta whitepaper cover
Decoration