BAM Nuttall

Partnerskap som fungerar under flera talangprojekt

BAM Nuttall är en del av Royal BAM Group och en av Europas största väg- och vattenbyggnadsentreprenörer. Företaget har knappt 3 000 anställda i hela Storbritannien och en årlig omsättning på 750 miljoner GBP. De erbjuder sina kunder högkvalitativa ingenjörs- och infrastrukturprojekt och deras storskaliga projekt omfattar byggnation av flygplatser, järnvägar, stationer, broar och tunnlar. BAM Nuttall är fullt engagerade i att utnyttja tekniska framsteg och strävar efter att bli marknadsledande inom användningen av digital teknik, för att säkerställa att deras kunder får högsta möjliga kvalitetsstandard. Några anmärkningsvärda projekt är OS 2012, Dartford Crossing och innovativa projekt som Antarctic Infrastructure Modernization Program.

Talogy har samarbetat med BAM Nuttall under två viktiga projekt, vilket hjälpte till att förankra organisationens hållbarhets- och samarbetsengagemang genom att utveckla beteenden och färdigheter för framgång.

Ledarskapseffektivitet

Utmaningen

I januari 2018 bildade BAM Nuttall en ny styrelse och ville maximera dess effektivitet och ta fram riktpunkter för deras ledarskapsförmågor. Målet med projektet var att:

 • skynda på utvecklingen av och effektiviteten i den nybildade styrelsen
 • samla in återkoppling från styrelseledamöter om hur väl de samarbetar, plus återkoppling om styrelsens prestationer från personerna de leder
 • öka självmedvetenheten hos enskilda styrelseledamöter
 • främja engagemanget, för att fokusera på specifika områden för att maximera individuella och kollektiva ledarskapsförmågor.

Lösningen

Efter en inledande kartläggning som omfattade intressenter på högre nivå utformade Talogy ett skräddarsytt, 360-graders återkopplingsformulär online. Detta skickades till VD:n, styrelseledamöterna och de personer de ledde (avdelningscheferna) och återkoppling samlades in.

Därefter identifierades viktiga teman och Talogy genomförde skräddarsydda individuella coachningssessioner med BAM Nuttalls VD och styrelseledamöter. Syftet med sessionerna var att hjälpa styrelseledamöterna tolka och analysera återkopplingen för att maximera sin effektivitet genom att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden, både som individer och som styrelse.

Resultaten

För att maximera förståelsen för affärssammanhanget och kontinuiteten arbetade samma chefscoach, huvudkonsulten Mike Murray, med alla styrelseledamöter för att:

 • agera utifrån återkopplingen genom att ta fram en personlig utvecklingsplan
 • definiera exakt vad de ville uppnå, hur framgång skulle se ut och hur framsteg kunde mätas.

 

Innehållet i den individuella återkopplingen och coachningssamtalen hölls konfidentiellt, men övergripande teman sammanfattades av coachen och delades med chefen för talent management för att diskuteras och behandlas av styrelsen.

 

Vi anlitade Talogy för att genomföra en 360-övning för att göra det möjligt för vår styrelse att fortsätta resan mot att bli en effektiv och enad styrelse. Detta omfattade ett skräddarsytt element för att möjliggöra öppen återkoppling. Resultatet visade sig vara insiktsfullt och ett bra verktyg för att möjliggöra utveckling. Individuell coaching var en ovärderlig uppföljning med robusta samtal, påtagliga resultat och tydliga förändringsåtgärder, vilket gjorde verklig skillnad.

Elissa Holloway

Chef för talent management på BAM Nuttall Limited

Objektiv bedömning för chefsutveckling

Utmaningen

BAM Nuttall visade även engagemang för utveckling på andra nivåer i organisationen och samarbetade än en gång med Talogy 2019, för att bedöma hur redo deras chefer på junior- och mellannivå var för befordran. Målet var att fortbilda chefer i deras talangpool, för att påskynda deras utveckling.

Lösningen

Talogy började med en jobbanalys med 15 ämnesexperter på de olika avdelningarna. Här utforskades de beteenden som var effektiva och inte effektiva med utgångspunkt i BAM Nuttalls befintliga ledarskaps- och kompetensramverk. Utifrån detta identifierade Talogy de sex bästa kompetenserna som gör högre ledare framgångsrika. För att säkerställa rättvis och objektiv bedömning gjorde Talogy då följande:

 • Skapade skräddarsydda övningar för att mäta dessa kompetenser.
 • Utbildade åtta observatörer från BAM Nuttalls personal-/talangteam.
 • Anordnade ett tvådagars utvecklingscenter, inklusive en analysövning och två rollspel som utformades för att spegla några av de utmaningar som deltagarna sannolikt kommer att möta på högre nivåer i organisationen.
 • Spelade in och analyserade deltagarnas beteende och gav djupgående återkoppling till varje deltagare, tillsammans med psykometriska data för att ge en översikt över deras styrkor och områden att fokusera på för framtida utveckling.
 • Utformade en självutvecklingsmodul för att hjälpa deltagarna att på bästa sätt använda sin återkoppling för att förstå vilka kompetenser som mättes och ta fram en effektiv personlig utvecklingsplan.

Resultaten

BAM Nuttall har nu ett objektivt sätt att bedöma styrkor och utvecklingsområden för personerna i deras talangpool och stöttar sina linjechefer för att påskynda deras utveckling. Återkopplingen från både deltagare och observatörer var mycket positiv.

Det gick bättre än jag kunde ha hoppats på och det var fyra fantastiska dagar. Att se det [the Development Center] förverkligas var fantastiskt. Tack, det var ett fantastiskt projekt att leda och samarbeta med er på, och vi hade definitivt inte kunnat leda de där komplicerade två dagarna utan er, det hanterades perfekt!

Danielle Massey

Högre talangrådgivare på BAM Nuttall Limited