Franprix Supermarkets

Använda Capture för att engagera och bedöma företagsvärderingar under kandidatscreening

Kundutmaning

Franprix är en fransk livsmedelsbutikskedja med huvudkontor i Paris. Kedjan har över 800 livsmedelsbutiker i stadskärnor över hela landet, och över 9 000 anställda. Franprix har alltid fått in stora volymer jobbansökningar till sina lediga tjänster. Men när det nya ATS-systemet lanserades 2018 steg antalet ansökningar kraftigt till 40 000 ansökningar för bara 3 000 lediga tjänster.

Samtidigt upplevde detaljhandelsbranschen en betydande förändring bland konsumenterna, vilket innebar att Franprix och dess konkurrenter behövde bli mer kundorienterade. Till följd av detta förändrades de butiksanställdas idealprofil, från en mer transaktionell profil med betoning på snabbhet, till en profil där servicenivå och kundkontakt var viktigare.

Mot denna bakgrund bestämde sig Franprix för att förändra sin traditionella rekryteringsprocess, som bestod av manuell CV-gallring, en preliminär telefonintervju och en grupprekryteringssession, till en mer modern bedömningslösning. Den nya processen behövde uppfylla följande mål:

  • Skapa en metod för effektiv screening av stora volymer
  • Omdefiniera den ideala kandidatprofilen för att fokusera på värderingar
  • Optimera kandidatens upplevelse
  • Säkerställa en fördomsfri urvalsprocess

Vi ville erbjuda en engagerande och trevlig upplevelse i linje med företagets värderingar.

Resultat

 

Med Capture har Franprix utvecklat en ny rekryteringsmetod som baseras på värderingar snarare än erfarenhet, och som främjar lika möjligheter. Genom detta förhandsurval av kandidater vars värderingar matchar varumärkets värderingar redan innan de intervjuas har Franprix uppnått alla mål:

  • Skapa en effektiv metod för screening av stora volymer: Avsevärda resurser sparades genom att ersätta den manuella CV-gallringen med Franprix Capture-bedömningen. Till följd av detta har förberedelsetiden för grupprekryteringssessionerna kortats ned från 2 dagar till 2 timmar. Dessutom ökade även anställningsgraden i samband med grupprekryteringssessionerna – från att 50 % av kandidaterna anställdes innan Capture infördes, till att 75–80 % rekryterades efter detta.
  • Omdefiniera den ideala kandidatprofilen för att fokusera på värderingar: Franprix väljer nu ut personer med egenskaper som är relevanta för den nya detaljhandelsvärlden, i stället för de CV-baserade kunskaper som var relevanta för det traditionella detaljhandelsarbetet.
  • Optimera kandidatens upplevelse: Kandidaterna har rapporterat att de tycker att den nya rekryteringsmetoden är innovativ och att processen är smidig, respektfull och transparent.
  • Säkerställa en fördomsfri urvalsprocess: Genom ett förhandsurval som baseras på matchande värderingar i stället för ett CV har man kunnat minska de negativa följderna, och det har lett till att en större mångfald av kandidater genomgår grupprekryteringsstadiet.

 

Sammantaget anses den nya rekryteringsprocessen vara en positiv, digital och human metod. Den uppskattas av alla på Franprix och har lett till ökad effektivitet och bättre rekryteringar.

Med Capture kan vi kommunicera värderingar som är viktiga och som vi bryr oss om. Hos Franprix står kundservice, mänsklighet och effektivitet i centrum. Det är viktigt för mig att vi har ett verktyg som gör att vi kan matcha kandidaternas värderingar med våra egna.

Jonathan Goldfarb

Rekryterings- och utbildningschef, Franprix Supermarkets