Currys

Fördomsfritt urval med Talogy Hire: Rekrytering av nyutexaminerade på Currys

Kundutmaning

 

Storbritanniens största elektronikåterförsäljare förstår att rekrytering av de bästa talangerna på ingångsnivå är nyckeln till att lyckas i ett allt mer komplext detaljhandelslandskap. Currys tar emot många ansökningar varje år och ville säkerställa att de identifierade de allra bästa talangerna på ingångsnivå för att leda dem in i en framgångsrik framtid.

Dessutom insåg Currys att en mångsidig personalstyrka är avgörande för organisationens framgång och att de var tvungna att övervinna en kritisk utmaning för att nå dit: de hade problem med att attrahera både kvinnliga kandidater och kandidater med BAME-bakgrund (svarta, asiatiska och etniska minoriteter) till deras ingångsroller för nyutexaminerade.

Currys bestämde sig för att effektivisera sin assessmentprocess för nyutexaminerade personer, med fokus på två huvudmål:

  • Mer objektiv bedömning för att optimera mångfalden bland nyanställda
  • Större medvetenhet om och engagemang för företagets varumärke

 


Rekryteringen av kvinnor ökade från 26 % till 64 % tack vare den nya processen


Lösning

 

Företaget anlitade Talogy för att få hjälp att utforma den nya assessmentprocessen för nyutexaminerade personer. De bestämde sig för att implementera en varierad bedömningsmetod, vilket gör det möjligt för bedömarna att få en fullständig bild av kandidaten. På så sätt kunde de fatta bättre beslut och det fanns litet utrymme för fördomar. Den implementerade processen bestod av följande komponenter:

  • Utveckling av ett nytt kompetensramverk som täcker det väsentliga för en ingångsroll hos Currys
  • Implementering av en engagerande Hire-gallringslösning online som består av en modul om arbetsgivarens varumärke, ett test av förmågor och en kort personlighetsbedömning
  • Ett skräddarsytt ”dagar i livet”-bedömningscenter för de kandidater som klarar gallringssteget
  • Djupgående bedömarutbildning för att göra det möjligt för Currys-bedömare att utvärdera kandidater på ett objektivt och tillförlitligt sätt

Resultat

Efter att ha implementerat lösningen har Currys sett en enorm förändring i kvaliteten på rekryteringen av nyutexaminerade personer. Mest anmärkningsvärt är att rekryteringen av nyutexaminerade kvinnor ökade från 26 % till 64 % av alla rekryteringar av nyutexaminerade personer. Dessutom lyckades Currys anställa tre gånger fler BAME-ansökande: Från 16 % innan den nya assessmentprocessen implementerades till 50 % av alla rekryteringar av nyutexaminerade personer efter implementeringen.

Vi har sett en enorm ökning av kvaliteten på rekryteringarna.

Jonny Bevan

Chef för nya talanger