Effektiv successionsplanering – identifiera potentialen för en ny leder

Var förberedda när kritiska ledande befattningar plötsligt blir lediga

Varför ni bör ha en successionsplan för era talanger

När en VD, vice VD eller högre chef lämnar en organisation blir resultatet ofta nära kaotiskt. Dessa centrala ledande befattningar behövs för att föra organisationen närmare mål och utforska nya initiativ framåt, och agerar vägledande till organisationens personalstyrka. Utan dem stannar framåtrörelsen av och deras frånvaro kan påverka hela personalstyrkans trygghet och motivation. Men det kan vara svårt att tillsätta ledande befattningar snabbt – och med rätt personer.

Lösningen på denna utmaning är att ha en successionsplan, en strategi för att föra över ledarroller och -ansvar till väl förberedda efterträdare inom organisationen. Men hur identifierar ni vilka av era anställda som har potential att lyckas med att ta på sig en ledarroll? Och om era anställda inte är redo för en befordran till nästa nivå, vad behöver ni göra för att de ska bli redo?

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Våra fem bästa tips för att identifiera hög potential i arbetsstyrkan

  Börja ha talangsamtal

  Det första steget är att börja ha regelbundna talangsamtal med era högre chefer. Dessa samtal är inte utvecklingssamtal utan bör formaliseras och schemaläggas på årsbasis. Diskutera möjligheter för varje kritisk ledande befattning. Kommer ni att ha några lediga tjänster snart? Får ni det ni behöver från varje ledare? Genom att ha dessa samtal kan ni få en utgångspunkt för er succsessionsplan.

  Ta fram en plan för varje ledande befattning

  Ni bör helst ha en successionsplan för alla ledande befattningar inom organisationen. Se åtminstone till att ha en plan för de mest kritiska befattningarna. Om en av era kritiska ledare sedan väljer att säga upp sig har ni redan ordnat ett sätt att gå vidare med en ersättare – vilket sparar värdefull tid.

  Identifiera kompetensluckor

  Titta på de huvudsakliga färdigheter och kompetenser som krävs av era kritiska ledande befattningar. Om en av dessa positioner blir lediga, har någon annan i organisationen samma färdigheter? Vilka är luckorna bland era nuvarande anställdas färdigheter som behöver utvecklas? Genom att identifiera dessa luckor ser ni exakt hur ni behöver anpassa ert utvecklingsprogram.

  Implementera ett utvecklingsprogram

  För att förbereda era anställda på utveckling och framtida befordringar bör ni ha ett program för att utveckla de färdigheter de behöver för att nå dessa ledande befattningar. Även era nuvarande anställda som ännu inte är högpresterande kan utvecklas till att bli högpresterande. Ta reda på vad ni behöver lägga till i deras utvecklingsplan för att säkerställa att de är redo att ta mer ansvar när det behövs.

  Välj utifrån ledarskapspotential

  Glöm inte urvalet. För att säkerställa att ni har potentiella ledare inom organisationen som kan kliva in när en nuvarande ledare säger upp sig bör ni bedöma varje person i kandidatpoolen utifrån deras potential till hög prestation. Anställ personer som inte bara är bra lämpade för rollen och organisationen, utan som också har potential att utvecklas till framtida ledare.

Decoration

Beprövad expertis inom successionsplanering

 • Förbättra talangers ledarskapsförmåga med hjälp av EI

  Så utvecklade British Gas ledarskapsförmågan i sin talangpool med hjälp av Talogys expertis inom emotionell intelligens

  Läs mer
 • 100 % av deltagarna kände att de nu var ”helt eller till största delen medvetna” om sina styrkor och utvecklingsbehov

  Ta reda på förmågan hos den nuvarande talangpoolen

  Så gav Rydon Talogy i uppdrag att utforma och underlätta en noggrann, objektiv process med assessment- och utvecklingscenter för att ge styrelsen en tydlig känsla av den nuvarande talangpoolen

  Läs mer
 • Anställa och hantera talanger i en snabbväxande organisation på ett effektivt sätt

  Att förstå deras styrkor och behov har möjliggjort uppbyggnaden av en stark, mångårig successionsplaneringsprocess

  Så samarbetade Kramp Group med Talogy för att implementera en objektiv process för att identifiera hög potential för både nuvarande och framtida anställda

  Läs mer

Resultatet är att både vi och [our leaders] kan fatta välinformerade beslut om var deras energi och framtida talanger finns.

Neil Miles

Leadership Development Manager, British Gas

Varför Talogy?

Lösningar för talanghantering – från början till slut. Med ständig innovation och oändlig kreativitet skapar Talogy screening-, urvals- och utvecklingslösningar – för anställda på alla nivåer. Talogy kan hjälpa er att skräddarsy ett komplett talent managementprogram. Lösningar för dagens och morgondagens talangutmaningar.

Varför Talogy?
headshot of a man in blue button down shirt smiling
Decoration
 • case studies icon
  Fallstudier

  På Talogy ser vi till att ni upptäcker talang genom våra talent management-lösningar. Utforska våra omdömen och kundberättelser och se varför organisationer väljer Talogy som pålitlig partner inom talent management.

  Visa fallstudier
 • blog icon
  Talogy-bloggen

  Letar ni efter inspiration? Håll er uppdaterade om de senaste trenderna inom talanghantering för alla branscher med Talogy-bloggen.

  Läs bloggar
 • knowledge hub icon
  Knowledge Hub

  Öka er kunskap angående rekryteringsprocesser, ledarskapsbedömning, successionsplanering och många andra ämnen som rör talent management i vår Knowledge Hub.

  Gå till Knowledge Hub

Lär dig hur Talogy kan hjälpa dig med din successionsplan.