Låt era värderingar bli er urvalsguide med Capture-talangassessment

Låt era värderingar bli er urvalsguide med Capture-talangassessment

Låt era värderingar bli er urvalsguide med Capture-talangassessment

Attrahera kandidater som matchar ert unika varumärke och era värderingar.

Decoration
Prata med en talangexpert från Talogy

En unik lösning för att attrahera talanger och engagera kandidater

Capture är en personlighets- och värderingsbedömning som ofta används i början av rekryteringsprocessen för att utvärdera hur väl kandidaternas värderingar överensstämmer med värderingarna i organisationen. Något som är unikt är att kandidater som använder Capture även kan identifiera och välja att söka de roller i organisationen som skulle passa dem bäst. Organisationen sparar tid eftersom kandidatpoolerna minskar naturligt – och kandidaterna exponeras för ert varumärke och era värderingar och kan dra nytta av direkt återkoppling, vilket ger ett bra första intryck.

Låt era värderingar leda vägen genom att engagera människor som verkligen kommer att lyckas i organisationen.

Capture ger en fördel på dagens kandidatmarknad 

 • Varumärkesbedömningar: Visa upp arbetsgivarens varumärke, värderingar och roller.
 • Hitta den kandidat som är mest lämplig: Hjälp kandidater att förstå hur väl de matchar olika roller eller er kultur.
 • Attrahera kandidater: Öka antalet kandidater i er talangpipeline.
 • Låt kandidaterna leda: Öka effektiviteten genom att låta kandidaterna själva välja om de vill avsluta processen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Varför ska man välja Capture?

Vi är inte psykologi eller teknologi –
vi är en kombination av båda.

Psykologi

 • numerical ability icon
  Låt vetenskap hjälpa er att screena:

  Effektivisera rekryteringen genom att minska antalet olämpliga kandidater som går igenom urvalsprocessen, samtidigt som ni kan attrahera de mest lämpliga kandidaterna.

 • challenging customer icon
  Öka engagemanget tidigt:

  Främja en avancerad förståelse för vad man kan förvänta sig på arbetsplatsen.

Teknologi

 • champions inclusive leader icon
  Sätt varumärket i fokus:

  Varumärkesanpassade bedömningar innebär att ni förmedlar era värderingar och inspirerar kandidaterna redan från början.

 • clock icon
  Spara tid:

  Bedöm snabbt lämplighet för värderingar och/eller en roll på under 10 minuter och ge kandidaterna direkt återkoppling.

 • connectivity icon
  Anslut överallt:

  Gör det möjligt för människor att utforska era värderingar när de är på språng, med mobilvänliga bedömningar som är utformade för att se ut som flöden i sociala medier och fungera på alla enheter.

Vad ni behöver veta om Capture

 • Allt innehåll kan anpassas för att på bästa sätt återspegla ert varumärke och er kultur
 • Direkt återkoppling för kandidater
 • Tar max 10 minuter att genomföra
 • Ingen utbildning krävs

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Capture är roligt, spelliknande, innovativt och visuellt intressant.

Recruitment and Training Director

Franprix Supermarkets