Förbättra säkerheten i organisationen med SafetyDNA

Förbättra säkerheten i organisationen med SafetyDNA

Förbättra säkerheten i organisationen med SafetyDNA®

En uppsättning verktyg som hjälper er att identifiera och utveckla psykologiska faktorer relaterade till säkert beteende på arbetsplatsen.

Decoration
Prata med en talangexpert från Talogy

Optimera er säkerhetskultur

SafetyDNA® är Talogys beprövade säkerhetsutvecklingslösning, utformad för att optimera säkerheten i organisationen. Lösningen består av en omfattande uppsättning online- och live-verktyg som hjälper organisationer att förstå de psykologiska komponenterna i medarbetarnas säkerhetsbeteenden och utveckla en säkrare personalstyrka.

Årtionden av forskning om arbetsskador visar att det finns fyra personliga faktorer som konsekvent relaterar till säkerhetsbeteende och sannolikheten att bli skadad på jobbet. Dessa faktorer är inte jämnt fördelade bland människor. Det innebär att alla har en unik säkerhetsprofil. Vi kallar denna unika profil för en persons SafetyDNA.

SafetyDNA utforskar fyra kritiska faktorer:

 • Kontroll: I vilken utsträckning man tror att man kontrollerar sina handlingar och känslor
 • Medvetenhet: Hur mycket man ser och minns av sin omgivning, speciellt när man gör flera saker samtidigt
 • Regler: I vilken grad man är benägen att följa kontra bryta mot regler
 • Försiktighet: Nivån av obehag man känner inför risktagande

Decoration Decoration

Utveckla säkrare ledare

Utvecklingsprogrammet SafetyDNA® för ledare har utformats för att hjälpa chefer att förstå och utnyttja de psykologiska faktorer som är avgörande för ett starkt ledarskap i miljöer där säkerhet är ett centralt ansvarsområde.

SafetyDNA® för ledare är fullt med interaktiva simuleringar, övningar och aktiviteter som upptäcker ledarens unika säkerhetsledarprofil. Kärnan i utvecklingslösningen är online-bedömningen SafetyDNA® för ledare. Syftet med denna 90 minuter långa bedömning är att förstå deltagarens ledarskapsprofiler vad gäller säkerhet, baserat på Talogys LEAD-modell:

 • Lägger fram en vision: Tydlig, personlig och motiverande
 • Främjar förändring: Driver på förändring genom att engagera andra
 • Agerar som en coach: Lyssnar aktivt och ger återkoppling
 • Visar prov på trovärdighet: Omsätter ord i handling, håller alla ansvariga

SafetyDNA hjälper er att: 

 • rekrytera säkrare anställda
 • utveckla effektiva och engagerade säkerhetsledare
 • ge anställda fokuserad coachning för att förbättra säkerhetsbeteenden
 • bygga upp en starkare och mer hållbar säkerhetskultur
 • minska antalet säkerhetsincidenter och förhindra allvarliga skador och dödsfall

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Varför SafetyDNA?

Vi är inte psykologi eller teknologi – vi är en kombination av båda.

Psykologi

 • industries public safety icon
  Främja förståelsen för personlig säkerhet:

  En snabb bedömning följs av ett seminarium – personligen eller online – som främjar förståelsen för blinda fläckar inom personlig säkerhet och hur man anpassar beteenden för att förbättra den personliga säkerheten.

 • analytics person icon
  Screena för att möta era mål om noll skador:

  Genom att anpassa organisationens rekryteringsprocess efter dess mål om noll skador kan företaget proaktivt minska riskerna i ett tidigt stadie.

 • convert icon
  Utveckla säkerhetskulturen – och se till att den upprätthålls:

  Våra beprövade utvecklingsprogram personlig säkerhet och SafetyDNA för ledare har använts i några av världens mest riskfyllda branscher – som konstruktion, petrokemi och gruvdrift. Det är så ni vet att våra program verkligen åstadkommer förändring.

Teknologi

 • 360 icon
  Utbilda – och bibehåll kunskap:

  Vår kraftfulla adaptiva utbildningsplattform använder vetenskap, anpassning och spelmekanik för att förstärka och tillämpa utbildningsinformation.

 • exam software icon
  Arbeta virtuellt:

  Bedömningar och rapporter är användarvänliga, engagerande och kan tillhandahållas helt på distans.

 • computer with graph icon
  Få tillgång till kraftfull dataanalys:

  Resultaten visas i lättförståeliga, utvecklingsfokuserade rapporter som hjälper er att förstå data.

Vad ni behöver veta om SafetyDNA

 • Bedömningar kan kombineras med utbildning, seminarier och coachning
 • Frågeformuläret tar cirka 30 minuter att fylla i
 • Tillgängligt för ledare och enskilda anställda
 • Validerat, mycket förutsägbart och följer de tuffaste professionella och juridiska riktlinjerna

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Jag tycker att SafetyDNA-programmet har passat oss bra. Det har hjälpt oss att fylla en lucka vi har haft. Jag är glad att vi gjorde det och rekommenderar att andra överväger det.

Mark

EHS Director, Novelis North America