Identifiera potential

Vad är potential?

Potential är sannolikhet, något som bara existerar som en möjlighet.  Det vi försöker göra i arbetslivet är att estimera sannolikheten. I huvudsak är potential en uppskattning av sannolikheten för att en individ kan arbeta med eller bli något i framtiden i en specifikt kontext.

Uppskattning: vi mäter inte möjligheter hos människor, vi gör en uppskattning om deras framtid.

Sannolikhet: vi pratar om möjligheter, något som kan hända eller inte.

Något: vi måste fråga oss själva, ”potential för vad?”

Framtid: en framtid som vi inte vet hur den kommer att se ut.

Kontext: definitionen av “talang” är i en organisation kan skilja sig från definitionen i en annan organisation.

Definitionen är avsiktligt vag av två skäl:

Det första skälet är att försöka definiera potential för vad det verkligen är, dvs. inte en psykologisk konstruktion utan ett referensbegrepp, inte något som kan identifieras, mätas eller förutsägas, utan en uppskattning, ett försök att förutsäga. 

Det andra skälet är att mer precisa saker måste definieras i sitt sammanhang. Potential för vad? Att bli en specialist? Att bli en ledare? En ledare i allmänhet eller en specifik sorts ledare? Hur långt fram i tiden? Ju längre fram i tiden desto fler variabler och tillslut blir det inget annat än en gissning. Och då måste vi förstå var. Är talang kontext-beroende? Hur överförbart är det? Hur definieras “talang” nu? Hur definieras det på den eller den organisationen i framtiden?

Hur mäts potential?

Processen av att identifiera potentiell talang är inte alltid definitiv. Vad som kan mätas är egenskaper som sannolikt kommer att göra det möjligt för människor att åstadkomma eller bli något i framtiden. Om ni till exempel tror att framgångsrika ledare i er organisation i framtiden kommer behöva bearbeta komplexa data snabbt och korrekt, visa självförtroende och förmåga att påverka andra och kunna hantera sina och andras känslor, då är det vettigt för er att bedöma analytisk förmåga, personlighet och emotionell intelligens. Detta leder såklart till vissa utmaningar och frågor, till exempel ”hur vet vi vilka egenskaper som kommer att krävas av våra ledare i framtiden?”, ”Hur långt fram i tiden?” och ”Hur kan vi säkerställa att vi omfamnar mångfald och inte “klonar” människor?” Hur som helst krävs noggrann eftertanke innan ni ens kan bestämma vilka verktyg och metoder som ska användas för att bedöma individer.

Ska organisationer verkligen arbeta med potential?

Som framhållits ovan finns det fördelar med olika metoder som rör potential, men det är inte bara att bedöma en grupp människor, identifiera personer med hög potenital och förvänta sig att ett dessa fåtal medarbetare villkorslöst ser till att en organisation når framgång medan resten av organisationen glatt följer dem. Det finns olika sätt att hantera problemen som nämns ovan, men de två första sakerna att tänka på när ni bestämmer er för att implementera potentialrelaterade metoder är: 1) definiera potential för vad det verkligen är, dvs. bara en uppskattning, och 2) flytta så mycket ni kan från exkluderande till inkluderande talent management.

 

Prata med oss om hur Talogy kan hjälpa er organisation att identifiera hög potential för framgångsrik Talent Management

Kontakta oss