Internationella utstationeringar: en enorm möjlighet för organisationer och individer

Av Charlotte Dawson-Church
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

Internationella utstationeringar kan ge en lång rad fördelar, både för arbetsgivare och anställda. De innebär ett smidigt sätt för organisationer att tillsätta lediga tjänster, samt erbjuder utmärkta möjligheter för enskilda individer att utveckla nya färdigheter och uppleva olika kulturer.

När mejlet först dök upp i min inkorg läste jag orden “Internationell Cubiks-utstationering i Tyskland” och efter att snabbt ha läst igenom det bestämde jag mig på två röda att det inte var något för mig.

För det första trivdes jag väldigt väl i min nuvarande roll som konsult på Cubiks kontor i Storbritannien, och för det andra, vad skulle jag göra utan min katt…och min blivande man?

Men av någon anledning kom jag hela tiden tillbaka till mejlet och funderade på hur fantastiskt det skulle kunna vara – en chans man får en gång i livet att bo och arbeta utomlands. Så jag slutade tänka så mycket och anmälde mitt intresse.

Fyra månader senare närmar sig min tid i Tyskland sitt slut och jag är helt övertygad om att internationella utstationeringar (om organisationer har möjlighet att erbjuda sådana) är en riktigt fantastisk möjlighet för både arbetstagaren och arbetsgivaren.

3 skäl till att internationella utstationeringar är en god idé

1. De kan förändra hur företag rekryterar

En av anledningarna till att utstationeringsmöjligheten dök upp var att det fanns ett behov av en konsult på min nivå för att stödja vårt kontor i Tyskland med vad som förväntades bli ett mycket hektiskt första kvartal på året. Som organisation kommer Cubiks vanligtvis att välja att tillsätta lediga tjänster med nuvarande anställda innan de letar externt och samma sak gäller för kortsiktiga, lokala eller internationella projekt. Det är helt enkelt snabbare, billigare och mindre riskabelt att anställa någon som kan kliva in i en roll med de färdigheter, det kunnande och den kunskap om företaget som krävs.

Utstationeringar behöver inte heller sträcka sig över långa tidsperioder, omplacering av en nuvarande anställd under några veckor eller månader för att hjälpa till med ett resurskrävande projekt, fylla en välbehövlig kompetenslucka eller till och med täcka en hektisk semesterperiod kan vara svaret på mer agil rekrytering.

2. De ger utmärkta utvecklingsmöjligheter

En av anledningarna till att jag hela tiden drogs till idén om utstationering var den möjlighet den skulle innebära för min egen personliga utveckling. Jag hade arbetat på det brittiska kontoret i nästan 4,5 år när utstationeringen annonserades ut, och jag letade efter ett sätt att driva mig själv vidare och utvecklas som konsult utan att nödvändigtvis vilja byta roll.

Utstationeringen var därför det perfekta svaret och gjorde att jag kunde få erfarenhet av nya typer av projekt, arbeta med olika kundbehov och anpassa mig till en annan kulturell arbetsstil, utan att behöva lämna organisationen. Dessa lärdomar kommer jag att kunna ta med mig tillbaka för att dela med mig av till mitt team här hemma, vilket visar att utvecklingsmöjligheterna inte bara omfattar den utstationerade.

3. De för samman internationella anställda

Och jag får inte glömma mitt nya team, de kollegor i Tyskland jag arbetat med de senaste tre månaderna. Jag kan lugnt säga att jag kommer att återvända med många nya vänner, nya idéer för att inspirera mitt arbete i Storbritannien och massor av underbara minnen, allt detta tack vare dem.

Även om jag alltid har känt mig stolt över att tillhöra en internationell organisation har utstationeringen verkligen gjort att jag känner en starkare koppling till mina kollegor; och mitt mål är att fortsätta detta ytterligare, bredda mitt nätverk där så är möjligt och hitta sätt att arbeta med andra kollegor (internationellt eller tvärfunktionellt). Det är en påminnelse om att oavsett storleken eller geografin på din organisation kan det ha en enorm effekt att hitta även små sätt att föra samman de anställda!

Att bygga bättre organisationer genom inkluderande ledarskap

Ämnet mångfald och inkludering (D&I) är ett fokusområde för många organisationer just nu.

Organisationer som har varit framgångsrika när det gäller att skapa hållbar förändring inom D&I har haft ett starkt engagemang, och handling, inom sitt ledarskap.

I denna vitbok kommer du att lära dig om vilken roll ledarna spelar för att skapa en inkluderande kultur, en som strävar efter att skapa allierade, eller förkämpar för mångfald, såväl som ledarskapskompetenser och -egenskaper som bidrar till ett inkluderande beteende och klimat.

Ladda ner nu
building better organizations through inclusive leadership cta whitepaper cover
Decoration