Att lyckas lägga till en produktionssimulering i rekryteringsprocessen

Av Connie Gentry, konsultpartner
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

I takt med att urvalssystem och arbetsgivares rekryteringsbehov fortsätter att utvecklas blir verktyg före anställning som realistiska jobbförhandsgranskningar och praktiska arbetssimuleringar allt vanligare. Detta är en trend som vi i synnerhet tenderar att se inom tillverkningssektorn. Övningar eller “produktionssimuleringar” gör att arbetsgivare kan få ett konkret mått på en kandidats förmåga att effektivt utföra samma typ av uppgifter som han eller hon skulle utföra på jobbet.

Efter att ha varit involverad i utvecklingen och designen av många anpassade produktionssimuleringar vet PSI-projektkonsulten Eli Castruita hur mycket planering, resurser och kostnader som krävs för att göra en effektiv produktionssimulering. Nedan har Eli beskrivit 5 viktiga steg arbetsgivare ska överväga när de funderar på att lägga till en produktionssimulering till sin rekryteringsprocess.

1) Genomför en grundlig jobbanalys

Det är inte bara avgörande för framgången av en produktionssimulering, utan också för lagenligheten, att en grundlig jobbanalys genomförs för måltjänsten.

 • Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor krävs för att utföra jobbet?
 • En jobbanalys hjälper till att avslöja och ofta “debunka” de missuppfattningar chefer ibland har om vad som verkligen är viktigt för jobbet och vad som inte är det.
 • Eftersom utbyggnaden av den faktiska simuleringen är en anpassad designprocess är det viktigt att tydligt identifiera vilka kompetenser som mäts.

2) Identifiera en intern förkämpe i ett tidigt skede

Precis som vid alla projekt eller initiativ är det extremt fördelaktigt med ytterligare en intern resurs för att hjälpa till att vara en förkämpe för produktionssimuleringen.

 • Har du en inflytelserik intern förkämpe som kan övertala de som är på golvet?
 • Produktionssimuleringar kan vara kostsamma att bygga, så det är avgörande att ha ytterligare en intern förkämpe för att hjälpa till att främja avkastningen på investeringarna och slutresultatet.
 • Det kommer oundvikligen att uppstå små problem när projektet utvecklas och din förkämpe kan också hjälpa till att få saker och ting att löpa smidigt, hantera förväntningarna från viktiga intressenter och arbeta med dig för att säkerställa framgång.

3) Bestäm budgeteringens och produktionssimuleringens omfattning och storlek

Vanligtvis är de huvudsakliga frågorna alla tänker på hur mycket det kommer att kosta att bygga en produktionssimulering och vilken omfattningen och storleken på det utrymme som behövs för att facilitera simuleringen kommer att bli.

 • Kostnaderna för att bygga en produktionssimulering är vanligtvis sexsiffriga.
 • När man undersöker specifika behov är det viktigt att fastställa hur många separata stationer som behövs. Till exempel kanske du, beroende på kandidatvolymen, vill ha 9-12 stationer där flera kandidater kan bearbetas och utvärderas samtidigt. I det här fallet kanske ditt företag anställer till monterings-, tillverknings- och logistiktjänster, och en kandidat går igenom en station för var och en av dessa arbetsfunktioner.
 • Kostnaderna för att antingen hyra en byggnad eller använda utrymme på plats på en anläggning man för tillfället äger ska också undersökas och inkluderas i budgeten. Platserna ska ha internetinstallationer och uppfylla alla relevanta byggnads- och planregler för området.
 • Diskussioner kring poängsättningen av produktionssimuleringen ska också hållas för att avgöra om data behöver överföras från ett ATS-system till ett annat, och eventuella kostnader som också kan vara involverade ur ett tekniskt perspektiv.
 • Utöver budgetering ska en projektgrupp, detaljerad projektplan och regelbundna veckosamtal fås på plats.

4) Definiera roller och ansvarsområden tydligt

En väldefinierad projektplan ska tydligt specificera vem som tar ledningen och ansvarar för specifika roller och ansvarsområden.

 • Vem ansvarar för att beställa material? Behöver det köpas in eller har du redan materialet på plats?
 • Vem ansvarar för den faktiska praktiska konstruktionen och testningen av utrustningen?
 • Beakta aspekter som kan kräva en stor mängd upprepade rörelser och vilken effekt detta kommer att ha på utrustningen.
 • Internt underhåll av utrustningen ska byggas in i projektplanen och budgeten.
 • Vem kommer att facilitera produktionssimuleringen? Kommer interna resurser att finnas tillgängliga för att facilitera detta eller måste du lägga ut den delen av processen på entreprenad?

5) Löpande övervakning av andelen godkända resultat och kontroll av negativa följder

Efter att produktionssimuleringen officiellt har lanserats ska fortlöpande övervakning äga rum för att utvärdera andelen godkända resultat och för att säkerställa att åtgärder vidtas för att minska de negativa följderna.

 • Ger andelen godkända resultat kunden en tillräckligt stor mängd kandidater för att tillsätta tjänsterna?
 • Verkar det som om poängsättningen skulle kunna göras striktare för att filtrera bort fler?
 • Hur påverkar detta urvalsprocessen i sin helhet?
 • Finns det indikatorer på negativa följder? Om så är fallet, vad kan göras med poängsättningen för att minska eller eliminera den och inte påverka processens användbarhet och validitet?
 • Finns det steg i processen, instruktioner eller till och med ändringar av den fysiska utrustningen som måste utföras?

Det finns många detaljerade steg och hänsyn som måste tas för en sund och juridiskt försvarbar produktionssimulering, men värdet för den övergripande urvalsprocessen kan vara ett bra komplement. Produktionssimuleringar främjar en hög grad av validitet hos kandidaterna som inser att de verkligen utvärderas mot specifika rörelser, färdigheter och förmågor som de skulle utföra varje dag på jobbet. Arbetsgivarna kan sedan enkelt gallra ut de individer som inte kan utföra de arbetsrelevanta färdigheterna.

Guide till medarbetaren inom den moderna tillverkningsindustrin

Att förbereda för nästa generations medarbetare inom tillverkningsindustrin

När en ny generation ersätter sin föregångare förändras arbetsplatsen. Hur ska din organisation förbereda sig för att attrahera och behålla den millennie-personalstyrkan i tillverkningsjobb?

I den här guiden får du lära dig:
 

 • Hur man attraherar millennietalanger och täpper till kompetensluckan
 • Bemästra konsten att leda millennials i tillverkningsjobb
 • Vad kommer härnäst? En titt på Generation Z
Ladda ner nu
preparing for the next generation a guide to the modern manufacturing employee cta advice guide cover
Decoration