Ferring Pharmaceuticals

Et flerdagers globalt utviklingsprogram som hjelper med å fremskynde utviklingen av neste generasjons talenter

Ferring er en forskningsdrevet, spesialisert biofarmasøytisk gruppe som ønsker å hjelpe folk med skape sunne familier og leve bedre liv. Ferring er en global leder innen reproduksjonsmedisin og kvinnelig helse, og spesialområder innen gastroenterologi og urologi. Selskapet har en direkte lokal markedstilstedeværelse i mer enn 50 land og distribusjon i 110 land samt 14 R&D-sentre rundt om i verden.


 

Utfordringer

 

Ferring har jobbet med Talogy, både i Europa og Midtøsten, siden 2013. I mars 2019 ba de Talogy om hjelp med å designe og kjøre utviklingssenterkomponenten i et «Talent – Neste generasjon»-program som de ønsket å kjøre annenhvert år. Målet med programmet er å fremskynde utviklingen av ledere i selskapets globale talentgruppe og forberede dem på mer ledende stillinger i fremtiden. En gruppe på 30 talenter fra ulike deler av virksomheten og fra hele verden deltok på utviklingsarrangementet, og derfor var det viktig å sikre at det var like verdifullt for alle deltakerne.

Løsning

 

Vi designet et tredagers utviklingssenter med mål om å vurdere deltakernes ferdigheter og lage en individuell utviklingsplan for hver av dem. Alt dette var basert på Ferrings nye lederskapsprinsipper.

Dag 1

Den første dagen fokuserte på å måle nåværende ferdigheter og kompetanser. Vi kjørte tre simuleringer: En analyseøvelse, en intervjusimulering og en gruppediskusjon.
Simuleringene ble levert gjennom den engasjerende, nettbaserte virtuelle AC-plattformen vår, slik at observatørene og rollespillerne fra hele verden kunne delta uten å være fysisk tilstede. For å sikre at talentene effektivt kunne observeres av interessentene i Ferring-virksomheten laget vi skreddersydde observatørguider og lærte dem opp til å bruke Virtual AC-systemet for å vurdere øvelsene, skrive rapportene og gi objektive atferdsmessige tilbakemeldinger.

 

Dag 2

På den andre dagen der tilbakemeldinger sto i fokus, startet vi med en økt for å hjelpe deltakerne med å få mest mulig ut av tilbakemeldingene de skulle få senere samme dag. På ettermiddagen fikk deltakerne detaljerte tilbakemeldinger for øvelsene fra Ferring-observatørene, samt tilbakemeldinger om forarbeidet for Emosjonell inteligensprofilen.

 

Dag 3

Den tredje dagen fokuserte på å gjøre tilbakemeldingene om til utviklingshandlinger. Vi kjørte en karrieresuksessmodul for å hjelpe deltakerne med å få ytterligere innsikt i styrkene og utviklingsområdene sine, samt flere økter om emosjonell intelligens og motstandsdyktighet. Til slutt ga vi råd om hvordan de kunne lage en personlig utviklingsplan for å maksimere effekten av utviklingssenteret i den fremtidige karrieren deres.

Resultater

 

Den tre dager lange opplevelsen av utviklingssenteret viste seg å være svært effektiv. Deltakerne rapporterte deretter at de følte seg styrket av opplevelsen og la merke til permanente endringer i nivåene av selvbevissthet. Deltakerne satte også stor pris på de handlingsrelaterte tilbakemeldingene og utviklingsplanene som ble laget underveis i vurderingsopplevelsen, og fortalte at disse verktøyene ga dem et sterk grunnlag for videre lederutvikling

Det å jobbe med Talogy og Mike Murray var en svært effektiv opplevelse av høy kvalitet. De så med en gang behovet for å fornye vurderingsopplevelsene i lederforventningene hos Ferring, og implementerte et utviklingssenter for 30 talenter med høyt potensial. Den svært smidige kunderelasjonen og effektive prosjektledelsen gjorde at vi kunne levere en minneverdig utviklingsopplevelse til topptalentene våre.

Gerardo Locurcio

Talent Management Director hos Ferring Pharmaceuticals