BAM Nuttall

Partnerskap innen flere talentprosjekter

BAM Nuttall er en del av Royal BAM Group og er en av Europas største bygg- og anleggsentreprenører, og sysselsetter i underkant av 3000 personer over hele Storbritannia, med en årlig omsetning på 750 millioner pund. De leverer ingeniør- og infrastrukturprosjekter av høy kvalitet til kundene sine, og de største prosjektene deres inkluderer flyplasser, jernbaner og stasjoner, broer og tunneler. BAM Nuttall ønsker å utnytte den nye teknologien, og ambisjonen deres er å bli markedsleder innen bruk av digital teknologi, slik at de kan tilby kundene sine høyest mulig kvalitet. Betydelige prosjekter inkluderer OL i 2012, Dartford Crossing og innovative prosjekter som Antarctic Infrastructure Modernization Program.

Talogy har jobbet med BAM Nuttall på to nøkkelprosjekter, som bidrar med å integrere organisasjonens forpliktelser til bærekraft og samarbeid ved å utvikle atferden og ferdighetene som kreves for å lykkes.

Ledereffektivitet

Utfordringen

I januar 2018 dannet BAM Nuttall et nytt hovedstyre og ønsket å maksimere effektiviteten til styret og evaluere lederegenskapene deres. Prosjektet gikk ut på å gjøre følgende:

 • Fremskynde utviklingen og effektiviteten til det nydannede styret
 • Samle inn tilbakemeldinger fra styremedlemmene om hvor godt de jobber sammen, pluss tilbakemeldinger om styrets ytelse fra de direkte underordnede
 • Øke selvbevisstheten til individuelle styremedlemmer
 • Fremme forpliktelsen til å fokusere på spesifikke områder for å maksimere individuelle og samlede lederegenskaper

Løsningen

Etter en innledende vurdering sammen med seniorinteressentene, utviklet Talogy et skreddersydd, nettbasert 360 feedback-spørreskjema, som ble sendt til administrerende direktør, styremedlemmene og til de direkte underordnede (divisjonsdirektørene), og tilbakemeldinger ble samlet inn.

Deretter ble nøkkeltemaene identifisert og Talogy kjørte skreddersydde, personlige veiledningsøkter med BAM Nuttalls administrerende direktør og styremedlemmer. Øktene hadde som mål å hjelpe styremedlemmer med å tolke og analysere tilbakemeldingene for å maksimere effektiviteten sin ved å identifisere egne styrker og utviklingsområder, både som enkeltpersoner og som et styre.

Resultatene

For å maksimere forståelsen av forretningskonteksten og for å oppnå kontinuitet, jobbet den samme veilederen, Mike Murray (hovedkonsulent), med alle styremedlemmene for å gjøre følgende:

 • Reager på tilbakemeldingene ved å lage en personlig utviklingsplan
 • Definer nøyaktig hva de ønsket å oppnå, hvordan suksess ser ut og hvordan fremgang kan måles.

 

Innholdet i de individuelle tilbakemeldingene og veiledningssamtalene ble holdt konfidensielt, men overordnede temaer ble oppsummert av veilederen og delt med lederen for Talent Management slik at de kunne diskuteres og behandles av styret.

 

Vi brukte Talogy til å gjennomføre en 360-øvelse for å gjøre styret i stand til å fortsette mot målet om å være et effektivt og samlet styre. Dette inkluderte et skreddersydd element for å muliggjøre åpne tilbakemeldinger. Resultatet viste seg å være innsiktsfullt og et flott verktøy for videre utvikling. Den personlige veiledningen var en uvurderlig oppfølging med sterke samtaler, konkrete resultater og klare handlinger for endring, noe som virkelig utgjorde en forskjell.

Elissa Holloway

Head of Talent Management hos BAM Nuttall Limited

Objektiv vurdering for lederutvikling

Utfordringen

BAM Nuttall viste engasjement for utvikling på andre nivåer i organisasjonen, og jobbet med Talogy igjen i 2019 for å vurdere beredskapen for forfremmelser på junior- og mellomledernivå. Målet var å fornye kunnskapen til lederne i talentgruppen for å fremskynde utviklingen deres.

Løsningen

Talogy begynte med en jobbanalyse med 15 fageksperter fra de forskjellige divisjonene, og utforsket atferden som var effektiv og ikke effektiv i forhold til det eksisterende rammeverket for lederskap og kompetanse hos BAM Nuttall. Ut fra dette identifiserte Talogy de seks beste kompetansene som gjør at seniorledere lykkes. For å sikre rettferdig og objektiv vurdering gjorde Talogy følgende:

 • lagde skreddersydde øvelser for å måle kompetansene
 • lærte opp åtte observatører fra BAM Nuttall HR-/Talent-gruppen
 • drev et to-dagers utviklingssenter og arrangerte en analyseøvelse og to rollespill som ble laget for å reflektere noen av utfordringene som deltakerne sannsynligvis vil møte på høyere nivåer i organisasjonen
 • registrerte og analyserte deltakernes oppførsel og ga detaljerte tilbakemeldinger til hver deltaker, i tillegg til psykometriske data for å gi en oversikt over styrker og områder for fremtidig utvikling
 • utviklet en selvutviklingsmodul for å hjelpe deltakerne med få mest mulig ut av tilbakemeldingene, forstå hvilke kompetanser som ble målt og lage en effektiv personlig utviklingsplan.

Resultatene

BAM Nuttall har nå en objektiv måte å vurdere styrkene og utviklingsområdene til personene i talentgruppen på, og de hjelper linjelederne med å fremskynde utviklingen sin. Tilbakemeldingene fra både deltakerne og observatørene var svært positive.

Det gikk bedre enn jeg hadde håpet på, og det var fire flotte dager. Det var utrolig å se det [the Development Center] bli realisert. Tusen takk. Det har vært et flott prosjekt å jobbe med og samarbeide med dere på, og vi kunne definitivt ikke ha klart de to kompliserte dagene uten dere. Det gikk som smurt!

Danielle Massey

Senior Talent Advisor hos BAM Nuttall Limited