Oppnå fleksibilitet med det modulære systemet vårt for helsevesentalenter

Oppnå fleksibilitet med det modulære systemet vårt for helsevesentalenter

Oppnå fleksibilitet med det modulære systemet vårt for helsevesentalenter

Det modulære vurderingssystemet vårt er utformet slik at du kan velge innholdet og vurderingsstilen som passer best for de ansettelses- og utviklingsbehovene som er nødvendig for å skape en blandet vurderingsopplevelse.

Decoration
Snakk med en Talogy-talentekspert

Fordelene med å ta i bruk den modulære tilnærmingen til vurdering av helsevesentalenter

Det er mer enn et enkelt produkt. Det er mer enn ekspertise innen helsesektoren. Det er en måte å gjøre ting på.

Med det modulære systemet vårt kan du skape den perfekte vurderingsreisen basert på det som betyr mest for deg. Dette gir deg:

 • VALG – Du trenger ikke lenger å inngå kompromisser mellom tilpassede eller ferdiglagde vurderinger.
 • PRESISJON – Måler nøyaktig det du trenger for å lage kortere vurderinger, oppnå mer relevans for jobbstillingene og få raskere resultater.
 • GLOBAL BEREDSKAP – Utover språket er innholdet også globalt relevant og klart til å distribueres hvor som helst.

Hva du trenger å vite om Talogys vurderinger og løsninger for helsevesentalenter

Screening

Screeningløsningene våre for helsetjenesten er en del av et bevisbasert ansettelsessystem som kan redusere mengden gjennomtrekk og forbedre ansettelseseffektiviteten. Identifiser kandidater med kompetansen som betyr noe:

 • Medfølelse
 • Emosjonell intelligens
 • Ansvarlighet
 • Pasient- og kvalitetsfokus
 • Beslutningstaking

 


 

 • Optimalisert for mobile enheter
 • Kostnadseffektiv
 • Juridisk forsvarlig
 • Rapporter som er enkle å tolke

Utvelgelse

Utvelgelsesløsningene våre måler graden av samsvar mellom kandidatens atferdskompetanser og de som kreves i jobben og er spesifikke for helsevesenet. Kompetansene kan omfatte:

 • Selvbevissthet
 • Konflikthåndtering
 • Medfølelse
 • Samarbeid
 • Åpenhet for nye ideer
 • Tilpasningsevne
 • Positiv påvirkning

 


 

 • Kandidatvennlige vurderinger
 • Skreddersydd med fokus på de spesifikke utfordringene dine

Utvikling

De fleste som jobber innen helsevesenet er ikke klar over de naturlige atferdstendensene sine – atferd som former hvordan de samhandler med pasienter, familier og kolleger. De kan ikke endre ytelsen sin før de forstår hvordan de endrer atferden sin. Gjennom Talogys utviklingsløsninger for helsepersonell lærer de ansatte hvordan atferden deres påvirker hvordan de samhandler med pasienter og kolleger, og hvordan de kan endre atferd for å forbedre pasientresultatene, pasientsikkerheten, pasienttilfredsheten og den organisatoriske suksessen.

 • Vurdering for utvikling
 • Karriereutvikling på startnivå
 • Lederutvikling
 • Administrerende coaching
 • Personlig tilpasset blandet læring

Hvorfor velge Talogys modulære system: Helsevesen

Vi er ikke psykologi eller teknologi – vi er en blanding av begge.

Psykologi

 • checkmark in circle icon
  Beviste forutsigelser:

  Reduser intervjutiden gjennom en bevist objektiv forutsigelse av fremtidig ytelse.

 • healthcare icon
  Spesifikt for helsepersonell:

  Vi vurderer ferdighetene og kompetansene som er spesifikke for din bransje, over hele verden.

 • computer with graph icon
  Tydelige resultater:

  Kort og omfattende rapportering med scorer for hver risikofaktor eller kompetanse, foreslåtte intervjuspørsmål og en anbefaling helt til slutt.

Teknologi

 • cross sell icon
  Mulighet til å være fleksibel:

  De modulære løsningene våre er utformet slik at du kan tilpasse hele talent management programmet basert på de unike behovene dine.

 • champions inclusive leader icon
  Gi liv til stillingen:

  Simuleringer gjør at kandidatene kan oppleve kravene knyttet til stillingen, og du får se hvordan de jobber.

 • development team icon
  Forbedre kandidatenes engasjement:

  Porteføljen vår er tilgjengelig på flere enheter.