Angi tonen til organisasjonen med Lederklimaindikatoren 

Angi tonen til organisasjonen med Lederklimaindikatoren 

Angi tonen til organisasjonen med Lederklimaindikatoren

Det å utforske emosjonell intelligens på organisasjonsnivå gir deg viktig diagnostisk informasjon til å informere om strategiske initiativer, slik som kulturskifter eller endringsledelse.

Decoration
Snakk med en Talogy-talentekspert

Utforsk den emosjonelle intelligensen til organisasjonen din

Med utgangspunkt i ekspertisen vår som globale ledere innen anvendt emosjonell intelligens, gir Lederklimaindikatoren (LCI) svar på to nøkkelspørsmål: «Hvordan føles det å jobbe her?» og «Hvordan føles det å bli ledet av deg?»

Det er svært viktig å måle og utvikle klimaet som lederne i en organisasjon skaper, ettersom et positivt arbeidsklima fører til høyere ytelse, engasjement og velvære. Når ledere viser «utviklende» atferd, skaper de et positivt klima der folk føler seg inspirert, motivert og utfordret til å bevege seg ut av komfortsonen og yte sitt beste. LCI er en enkel og effektiv måte forstå hvordan resten av selskapet oppfatter tonen til organisasjonens ledere.

LCI hjelper deg med å:

 • Identifisere lederatferd som enten bidrar til eller hindrer høy ytelse
 • Dyrker frem et lederklima som skaper en kultur med vedvarende høy ytelse
 • Gir ledere tilbakemeldinger om klimaet de skaper
 • Gjør det mulig for individuelle ledere og ledergrupper å identifisere virkningen de har på arbeidstakerne
 • Forbedrer arbeidstakerens engasjement, åpenhet og tillit
 • Legge til rette for målrettede lederutviklingsstrategier

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvorfor velge LCI

Vi er ikke psykologi eller teknologi – vi er en blanding av begge.

Psykologi

 • assessment cycle icon
  Vurder det nåværende lederklimaet:

  Få en rask diagnose av hvordan dagens lederklima oppfattes og oppleves av arbeidstakerne.

 • an
  Sammenlign referanseverdier:

  Få tilgang til kvalitative data fra respondenter og sammenligninger av referanseverdier mot andre ledere og organisasjoner.

Teknologi

 • computer with graph icon
  Bruk kraftige rapporter:

  Med to dybderapporter kan du vise individuelle ledere klimaet de personlig skaper samtidig som du forstår klimaet som ledergruppen skaper i fellesskap.

 • development team icon
  Gjør det enkelt for deltakerne:

  Et anonymt spørreskjema som er enkelt å fylle ut og som forbedrer brukeropplevelsen.

Hva du trenger å vite om LCI-testen

 • Anbefalt gjennomføringstid på 15 minutter
 • 54 spørreskjemaelementer med tre kvalitative tilbakemeldingsspørsmål
 • Offentlige, private, nonprofit og andre sektornormgrupper er tilgjengelig
 • Sertifisering kreves

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration
Keyline Decoration
Måler 12 aspekter ved lederklima som er avgjørende for ytelsen til arbeidstakerne og organisasjonen. Disse er delt inn i:
 • Seks skalaer over to positive kvadranter – inspirerende og inkluderende

 • Seks skalaer over to negative kvadranter – Kontrollerende og tilbaketrekkende

Talogy skapte et trygt miljø der vi kunne utforske måter å jobbe på. De oppmuntret oss til å utfordre oss selv og hverandre for å øke gruppesamarbeidet og effektiviteten og bevege oss fremover på en reell og konkret måte.

Rachel McNee

Head of HR, first direct