Identifisere potensial

Hva er potensial?

Potensial er sannsynlighet, noe som kun eksisterer som en mulighet.  Det vi prøver å gjøre i arbeidslivet er å estimere den sannsynligheten. I hovedsak er potensial et estimat av sannsynligheten for at et individ kan gjøre eller bli noe i fremtiden innenfor en spesifikk kontekst.

Estimat: vi måler ikke muligheten hos mennesker, vi lager et estimat for fremtiden deres

Sannsynlighet: vi snakker om mulighet, noe som skjer eller ikke skjer

Noe vi må spørre oss selv, «potensial for hva?»

Fremtid: en fremtid som vi ikke vet hvordan kommer til å se ut

Kontekst: hva som ser bra ut i én organisasjon, kan være annerledes i en annen organisasjon.

Denne definisjonen er med vilje vag av to grunner:

Den første grunnen er at den søker å definere potensialet for det som det egentlig er, dvs. ikke en psykologisk konstruksjon, men et referensielt begrep, ikke noe som kan identifiseres, måles eller forutsies, men et estimat, et forsøk på å forutsi. 

Den andre grunnen er at noe mer presist må defineres i kontekst. Potensial for hva? For å være spesialist? For å være leder? En leder generelt eller en bestemt type leder? Hvor langt fram i tid? Jo lenger frem i tid, jo flere variabler virker sammen, og vi kan ikke lenger kalle dette annet enn å gjette. Og da må vi forstå hvor. Er talent kontekstavhengig? Hvor overførbar er den? Hva ser bra ut nå? Hvordan vil det se ut i den eller den organisasjonen i fremtiden?

Hvordan måles potensial?

Prosessen med å identifisere talent med høyt potensial er ikke alltid definitiv. Det som kan måles, er egenskaper som sannsynligvis vil gjøre folk i stand til å gjøre eller bli noe i fremtiden. Hvis du for eksempel tror at for at noen skal være en vellykket leder i organisasjonen din i fremtiden, må de være i stand til å behandle komplekse data raskt og nøyaktig, vise tillit og evne til å påvirke andre, og være i stand til effektivt å håndtere deres og andres følelser, så ville det være fornuftig for deg å vurdere kognitiv evne, personlighet og emosjonell intelligens. Dette fører selvfølgelig til noen utfordringer og spørsmål, for eksempel «hvordan vet jeg hvilke egenskaper som kreves av lederne mine i fremtiden?», «Hvor langt fram i tid?», «Hvordan kan jeg sikre at jeg omfavner mangfold og ikke «kloner» mennesker?» Det krever uansett at man tenker nøye gjennom det, før man i det hele tatt bestemmer seg for hvilke verktøy og metoder som skal brukes for å vurdere enkeltpersoner.

Bør organisasjoner virkelig jobbe med potensial?

Som fremhevet ovenfor, er det absolutt noen fordeler knyttet til potensialrelaterte praksiser, men det er ikke så lett som å vurdere en gruppe mennesker, merke dem og forvente at noen få arbeidstakere vil forplikte seg ubetinget til å drive suksess i fremtiden mens resten av organisasjonen følger dem gladelig. Det er forskjellige måter å håndtere de mange problemene nevnt ovenfor, men de to første tingene du bør vurdere når du bestemmer deg for å implementere potensialelaterte metoder, er: 1) definere potensial for det det egentlig er, dvs. bare et estimat, og 2) flytte så mye du kan fra eksklusiv til inkluderende talent management.

 

La oss snakke om hvordan Talogy kan hjelpe organisasjonen din med å identifisere høyt potensial for Talent Management-suksess

Ta kontakt