Wabtec

En blandet læringstilnærming for utvikling av sikkerhetsledelse

Vi gledet oss til å bruke AIM-systemets Blandet læringsløsning som «hjørnesteinen» i den globale utviklingsprosessen vår for sikkerhetsledelse. Vi så verdien av å utvikle personlige læringsreiser som er skreddersydd for hver enkelts unike ferdighetsgap, samtidig som lederne oppnår verdifull selvbevissthet og myke ferdigheter for å forbedre sikkerheten. Videoene med personlige veiledningsøkter og styrkende nettseminarer har spesielt stor betydning for ledelsen vår.

Todd Shingleton

Corporate Vice President, Environment, Health & Safety

Selskapsprofil

 • Wabtec er en global leverandør av utstyr, systemer, digitale løsninger og tjenester til sektorer for godstog, transitt, gruvedrift, industri og sjøfart.
 • Organisasjonen produserer produkter til lokomotiver, godsvogner og passasjertransportkjøretøyer.
 • Selskapet sysselsetter over 18 000 mennesker over hele verden og opererer over 50 steder i USA, Europa, Canada, Mexico, Australia og Sør-Amerika.
talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Utfordring

Selskapet hadde allerede et lederopplæringsprogram på plass, men programmet var først og fremst klasseromsbasert og manglet en sterk sikkerhetskomponent, noe som var viktig gitt den sterke sikkerhetskulturen. De ønsket å gjøre følgende:

 • Legge til et sikkerhetselement utover de tradisjonelle HMS-tekniske og prosedyrebaserte emnene
 • Fokusere på myke ferdigheter og atferd som ledere ofte sliter med
 • Utvikle en løsning som kan leveres eksternt, samtidig som den er interaktiv og engasjerende.

Løsningen

Organisasjonen ønsket å inkludere to nøkkeltemaer i denne utviklingsprosessen:

 1. Ledere som skaper personlige forbindelser med arbeidstakere på alle nivåer og
 2. Ledere som er synlige under driften, for å effektivt øke sikkerheten til arbeidstakerne. Det mest kritiske kravet var imidlertid at løsningen inkluderte en tydelig del for utførelse – for å gi ledere klar veiledning om hvordan de skal anvende det de har lært og forbedre sikkerheten til gruppemedlemmene.

 

En tilpasset AIM Blandet læringsløsning ble utviklet, bestående av SafetyDNA® for Leaders, kombinert med kompetansefokuserte moduler. Over 170 ledere i alle de globale regionene deltok.

 • Først fullførte de den nettbaserte vurderingen SafetyDNA® for Leaders, som målte hver deltakers sikkerhetslederprofil, med unike styrker og mangler.
 • Deretter engasjerte lederne seg i en 60-minutters virtuell utveksling i sanntid med en instruktør, hvor de lærte kjernekonseptene og atferden knyttet til SafetyDNA® for Leaders-modellen. Etter dette fulgte virtuelle økter i små grupper, hvor de gjennomgikk rapportene sine, stilte detaljerte spørsmål, diskuterte implikasjoner for sikkerheten og ble gitt utviklingsforslag.
 • Til slutt fullførte lederne tre mikrolæringsmoduler som fokuserte på viktige lederkompetanser og var tilpasset vurderingsprofilen deres der de fikk færrest poeng. Modulene var veldig korte (<10 minutter) og inkluderte engasjerende videovignetter, kombinert med regneark for målplanlegging for å hjelpe dem med å lage relevante, personlig tilpassede og handlingsrettede målplaner.

Nøkkelresultater

 • Den integrerte løsning ble rullet ut til over 170 ledere som representerer over 20 land.
 • Ekstern levering med live instruktør og mikrolæringselementer førte til en betydelig sparing av reisekostnader og økt tidseffektivitet.
 • Lederne ble vurdert for 20 sikkerhets- og lederkompetanser og stiler, og deretter engasjert i mikrolæringsinnhold som tok for seg aktuelle mangler.
 • Kombinasjonen av vurderingsprofilene for sikkerhetsledelse og AIM-modulene for kompetansemikrolæring gjorde det mulig å skreddersy utviklings- og handlingsplaner til hver enkelt leders mål for sikkerhetsledelse.