Velg de beste sykepleierne med Talogy Modules for Healthcare

Forbedre kvaliteten på sykepleiere med en forutsigende vurdering

Utfordring

 

Et stort amerikansk selskap innen nyrepleie ba Talogy hjelpe dem med å forbedre kvaliteten på sykepleierne sine. Helt konkret var målet med prosjektet å utforme, validere og implementere et tilpasset utvelgelsesverktøy som kunne brukes til å ansette personer i sykepleierstillinger hos organisasjonens anlegg. Hovedmålet med prosjektet var å utforme, implementere og vedlikeholde utvelgelsesprosesser som siler ut «risikable» kandidater og hjelper organisasjonen med å ansette kvalifiserte personer på en nøyaktig og rettferdig måte.

Løsning

 

En kriterierelatert validering ble utført for ni ulike sykepleiemodaliteter. Denne studien ble utført for å tilpasse og evaluere ytelsen til utvelgelsesprosessen som ble brukt for å ansette stillinger som kliniske sykepleiere.

Resultater

 

I denne studien fullførte sykepleiere fra ni forskjellige sykepleiemodaliteter den tilpassede vurderingen Talogy Modules for Healthcare (tidligere kjent som NurseFit®). Veilederne rangerte arbeidsytelsen for de samme personene.

Arbeidsytelse
Arbeidsytelsen ble vurdert på flere domener: oppgaveytelse, kontekstuell ytelse og global ytelse. Oppgaveytelse refererer til ytelsen i oppgaver som står spesifisert i jobbkravene. Kontekstuell ytelse beskriver ansattes atferd som er fordelaktig for organisasjonen, men som ikke er etablert som et jobbansvar. Globale rangeringer vurderer veilederens helhetlige inntrykk av hver enkelt person. Samlet ytelse er en kombinasjon av alle disse domenene. I tillegg til ytelsesvurderinger, ble veiledere stilt to tilleggsspørsmål angående den samlede jobbytelsen til de sittende personene:

  • Ut ifra det du nå vet om denne personen, hvor sannsynlig er det at du hadde ansatt ham/henne igjen?
  • Hvor sannsynlig er det at denne personen forlater organisasjonen i løpet av de neste to årene?

Forutsi suksess

Tilpasset poenglogikk brukes til å plassere personer i én av fire anbefalingskategorier basert på vurderingspoengene deres: Dårlig egnethet, Potensiell egnethet, Bra egnethet og Veldig bra egnethet. De generelle gjennomsnittlige vurderingene for jobbytelsene vises for alle de fire anbefalingskategoriene.

performance ratings by nursefit recommendation graph
Decoration

Som vist ble de som scoret høyere på vurderingen vurdert betydelig høyere for jobbytelse sammenlignet med de som scoret lavere. Høyere vurderingspoeng knyttes til høyere vurderinger av jobbytelse. Dermed kan vi konkludere med at kandidater som scorer høyere på Talogy Modules for Healthcare-vurdering har større sannsynlighet for å prestere bedre på jobb.

Vi var også interessert i å undersøke hvordan vurderingen forholdt seg til forfremmelser. Veilederne ble spurt om sannsynligheten for at den sittende personen kom til å bli forfremmet i løpet av de neste to årene.

Vanligvis indikerer en vurdering som «Svært sannsynlig» for å bli forfremmet en generell utmerket jobbprestasjon. Av de personene som besto vurderingen, ble 14 % vurdert som «Svært sannsynlig» for å bli forfremmet, mens av personene som ikke besto vurderingen, ble bare 6 % vurdert som «Svært sannsynlig» for å bli forfremmet. Dermed er det dobbelt så stor sannsynlighet for at personer som består de tilpassede profilene anbefales til forfremmelser, sammenlignet med de som ikke består.

promotability graph
Decoration

Sile ut personer med dårlig ytelse

Et av hovedmålene med vurderingen er å sile ut kandidatene med høyest risiko. Vurderingen hadde fjernet nesten halvparten (48 %) av personene i gruppen «dårlig jobbytelse» fra kampen om stillingen. Ved spørsmålet «Ville du ansatt denne personen på nytt?» ville nesten alle sykepleierne med vurdering som «Svært usannsynlig» å ansette på nytt, ikke bestått vurderingen og aldri blitt ansatt.

percent of poor performers by recommendation graph
Decoration

Sammendrag

 

Den tilpassede vurderingen Talogy Modules for Healthcare kan forutsi suksessen til sykepleiere i en rekke modaliteter i hele organisasjonen. Resultatene indikerer dessuten at den tilpassede poengberegningen forbedrer kvaliteten på ansettelsene ved å sile ut de mest ugunstige kandidatene. Denne vurderingen ble skreddersydd for å nøyaktig møte de spesifikke behovene til klienten og gi tilpasset poenglogikk for å møte ytelsesmålene knyttet til det å velge de beste sykepleierkandidatene.