Starbucks

Muliggjøre ytelse sett fra et menneskelig perspektiv

Kundeutfordring

 

I 2015 søkte Starbucks EMEA en partner som kunne utvikle lederegenskapene i hele EMEA-regionen. Selskapet ønsket å ta vare på talentene, øke ytelsen og tilpasse fellesskapet av ledere etter 2020-strategien for å skape et lederklima som kunne nå målet om å være ytelsesdrevet sett fra et menneskelig perspektiv.

Løsning

 

Vi var glade for å bli valgt som partnere basert på de felles verdiene våre og evnen vi har til å bruke emosjonell intelligens for å fremme lederskap og butikkmiljø, samt å kunne demonstrere dette gjennom tjenesteprofittkjeden. Siden 2015 har vi designet og levert over 15 talent- og lederutviklingsprogrammer for visepresidenter, direktører, distriktsledere og ledere fra hele EMEA-virksomheten.

Ved å bruke emosjonell intelligens, 360-elementer og lederklimaindikatoren som felleselementer og moduler for egen-ledelse, ledelse av andre og ledelse av organisasjonen har vi skapt et felles språk som fører til flinke tjenesteytere i hele virksomheten

Resultat

 

Tilbakemeldingene etter programmene har vært svært positive og flere seniorledere har sagt at «dette har vært den beste utviklingen i min karriere». Blandingen av personlig innsikt og organisatorisk læring og fellesskapet av ledere har resultert i en økning på mer enn 50 % for interne forfremmelser siden starten av programmet. Lederklimadataene brukes til å drive organisasjonsmessige utviklingsinitiativer, og Starbucks ønsker nå å innlemme emosjonell intelligens på gruppe- og butikknivå. Videre anses Leder 2020-programmene våre som de viktigste programmene for den globale virksomheten, og det planlegges flere tester av programmene i USA og Det fjerne østen i 2017.