Rydon

Sammenligning av styrken til dagens talentgruppe

Rydon Construction, Rydon Homes og Rydon Maintenanceble grunnlagt i 1978 og driver med generell konstraktørarbeid, oppussing, reparering, kryss-subsidiering, regenerering, vedlikehold av eiendom og utvikling av bolig- og næringseiendom.

Utfordringen

Med tanke på etterfølgelsesplanleggingen, fikk vi i oppdrag å designe og legge til rette for en streng og objektiv prosess for vurderings- og utviklingssentre, slik at styret fikk se styrken til den nåværende talentgruppen. Prosjektet hadde spesielt følgende som mål:

 

  • Utforme en kostnadseffektiv vurderingsløsning som støtter utviklingen av mellomledere og bygger på intern, personlig utforskning av karrieremotivasjon.
  • Sammenligne disse lederne med ledermodellen LIVED® ved å bruke en blanding av psykometriske og atferdsmessige vurderingsmetoder som også har blitt kartlagt etter Rydons lederkompetanse.
  • Gi en evidensbasert plattform for utforming og tilrettelegging av individuelle og/eller gruppeutviklingsprogrammer.
Decoration

Løsningen

 

1. Forhåndsvurdering

Vi samarbeidet med Rydon for å forstå forretningskonteksten deres, inkludert kravene for markeds-, strategi-, kultur- og lederstillingene. Dette ga bakgrunnen for hvordan LIVED skulle bli brukt for å oppnå maksimal suksess, og lot oss finne riktig referanseindeks.

Vi tok direkte kontakt med deltakerne for å sikre at de var nok forberedt på prosessen, og sørget for at de kunne fullføre de elektroniske psykometriske vurderingene.

 

2. Vurderingsdagen

Vurderingsdagen begynte med et 2,5 timers detaljert intervju som utforsket deltakernes karrierehistorie, ambisjoner og motivasjoner, og fastslo styrkene og utviklingsbehovene deres. I løpet av denne økten fikk ledere en full forståelse av de psykometriske profilene til deltakerne. På ettermiddagen deltok deltakerne i en 2,5 timers lang forretningssimulering/presentasjonsøvelse, som ble utført ansikt til ansikt.

 

3. Ettervurdering

Etter at vurderingsdagen var over laget konsulentpsykologen vår en omfattende ledervurderings- og utviklingsrapport for LIVED. Rapporten ble deretter delt med deltakerne under en personlig tilbakemeldingsøkt for utviklingsformål, etterfulgt av én-til-én-samtaler med en HR-forretningspartner og konsernsjefen.

Resultatene

 

  • Vurderingen ga «riktig utfordringsnivå» for 71 % av deltakerne.
  • 77 % av deltakerne vurderte kvaliteten på tilbakemeldingene som god eller utmerket.
  • 100 % av deltakerne følte at de nå var «helt eller for det meste klar over» styrkene og utviklingsbehovene sine.