Reduser gjennomtrekken av ansatte ved å ansette de beste sykepleierne

Forutsi hvilke sykepleierkandidater som kommer til å lykkes og har mindre sannsynlighet for å slutte

Utfordring

 

Et av landets største nyrepleieselskaper tilbyr hjelp på sykehus, klinikker og i pasienthjem. De var frustrerte over den manglende evnen de hadde til å forutsi hvilke sykepleierkandidater som kom til å lykkes i ansettelsesprosessen. Samtidig så de en økning i gjennomtrekken av sykepleiere. Da de innså at evnen til å gi pasientsentrert behandling av høy kvalitet var direkte knyttet til kvaliteten på sykepleierne, tok de i bruk Talogys evidensbaserte ansettelsestilnærming.

Løsning

 

  • Et evidensbasert ansettelsessystem koordinert med den robuste merkevarestrategien deres for sykepleiere.
  • Et tilpasset screeningverktøy i søknadsprosessen som hjelper søkerne med å identifisere det ideelle arbeidsmiljøet deres.
  • En tilpasset versjon av atferdsvurderingen Talogy Modules for Healthcare (tidligere kjent som NurseFit®) før ansettelsene.
  • Vurderingsresultatene koordineres med et strukturert intervjuprogram.

Resultater

 

  • Det mest umiddelbare og mest virkningsfulle resultatet var en reduksjon på 19 % i gjennomtrekken av ansatte, noe som ga 2,5 millioner dollar i kostnadsbesparelser det første året.
  • En formell, kriterierelatert valideringsstudie, som involverte over 900 sykepleiere, avslørte at Talogy Modules for Healthcare klarte å identifiserte sykepleiere med topp ytelse. Kandidater som gjorde det bra i vurderingen hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å bli vurdert som toppytere og dobbelt så stor sannsynlig for å bli forfremmet.
  • Samtidig kunne verktøyet også effektivt sile ut personer med dårlig ytelse, og tre fjerdedeler av de som presterer dårlig på jobb fikk en lavere score på vurderingen.