Phillips 66

Optimaliserer sikkerheten ved et Phillips 66-raffineri med SafetyDNA

Phillips 66 er et globalt energiselskap som produserer ulike petrokjemiske produkter og naturgassvæsker. Phillips 66 Bayway Refinery som ligger i Linden i New Jersey, har vært i drift i over et århundre. Anlegget har en arbeidsstyrke på over 800 ansatte og behandler hovedsakelig lett råolje for å produsere ulike transportdrivstoff, petrokjemiske råvarer og relaterte produkter.

Kundeutfordring

Mens Phillips 66 verdsetter og investerer i sikkerheten til arbeidstakerne, ønsket lederne ved Bayways-anlegget å ytterlig forbedre de ansattes engasjement og sikkerhet. På grunn av den komplekse driften ved raffineriet, var det et ønske om å gå forbi de tradisjonelle opplæringsmetodene for å gjøre sikkerheten mer personlig og tilpasset hver enkelt, samt forbedre kunnskapen om kritiske sikkerhetsprosedyrer.

 

Bayway-anlegget brukte allerede Talogys vurderinger som en del av utvelgelsesprosessen for kontraktsarbeidere. Derfor oppsto det naturlig en interesse for Talogys unike sikkerhetsbaserte utviklingsprogrammer, som inkluderte kunstig intelligens og automatisering.

 

Med disse programmene kunne de gi de ansatte og lederne på anlegget verdifull innsikt om personlige sikkerhetstendenser og lederstiler. En annen viktig fordel var tilgang til et banebrytende adaptivt læringssystem som drastisk kunne forbedre de ansattes kunnskap om sikkerhetsopplæring og prosedyrer, og bidra til å forbedre sikkerhetsatferden på en mer personlig og bærekraftig måte.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Løsning

 

Løsningen begynte med en tilpasset versjon av SafetyDNA-programmet for over 800 timeansatte. Dette besto av den nettbaserte SafetyDNA-vurderingen, et tilpasset seminar på anlegget og veiledningsøkter for små grupper kombinert med personlige handlingsplaner basert på de ansattes vurderingsresultater. Over 150 ledere deltok deretter på SafetyDNA for Leaders-programmet året etter. Denne prosessen var ganske lik, men innebar også måling av og opplæring i sikkerhetslederstiler og -kompetanser. Som et siste trinn ble det implementert en banebrytende adaptiv læringsplattform fra Trivie, en av Talogys partnere, på hele anlegget. Dette innovative verktøyet bruker spillifisering, mikrolæring og den nyeste hjernevitenskapen i form av korte, morsomme quizer for å kontinuerlig forsterke det arbeiderne lærer. Trivie tilpasser seg hver enkelt ansatts unike læringsvei og reduserer hvor mye som glemmes over tid, samtidig som sikkerhetsengasjementet øker over hele raffineriet.

«Vi testet først Trivie med en liten tverrfunksjonell gruppe ansatte for å måle interessen etter bruken. Responsen var så overveldende positiv at gruppen raskt implementerte verktøyet hos resten av anlegget. Vi fortsetter å utvide bruken forbi HMS til håndverks- og operatøropplæringen, veilederledelse og ingeniører og konsolloperatører.»

Hope Grey

HSE Manager, Phillips 66 Bayway Refinery

Resultater

 

  • Over 800 ansatte og 150 ledere vurderte og ble lært opp med SafetyDNA
  • Ved å forstå talentenes styrker og forbindelser har det vært mulig å bygge en sterk, flerårig prosess for etterfølgelsesplanlegging
  • Over en kvart million quizspørsmål er besvart de siste 2,5 årene
  • Over 90 % av de ansatte har brukt Trivie-plattformen siden lanseringen
  • En kunnskapsvekst på over 50 % og 25 % for sikkerhetsemner slik som henholdsvis farlig energi og overvåking av farlige kjemikalier
  • SafetyDNA er nå et ofte diskutert tema innen sikkerhetsopplæring og i samtaler om verktøy
  • Ansatte opprettet og engasjerte seg i handlingsplaner for personlig sikkerhet basert på den unike safetyDNA-profilen sin
  • Phillips 66 Bayway vant AFPM-prisen for utmerket sikkerhet (American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM) i 2020 og 2018