PDS tekniske tjenester

Reduksjon av kompensasjonskostnader gjennom forbedret screening før ansettelse

PDS er et av de fremste spesialitetsrekrutteringsfirmaene med 31 kontorer over hele landet, og leverer kontraktspersonell både nasjonalt og internasjonalt. PDS spesialiserer seg på høyt kvalifiserte yrker, inkludert ingeniører, mekanikere og installatører, og gir mer enn 10 000 entreprenører kontraktsarbeid hvert år. PDS skaffer midlertidig hjelp, kandidater til midlertidige ansettelser, CAD-/CAM-ingeniører, IT-profesjonelle og anleggsledere og leverandør for mange bransjer, innen blant annet følgende felt: Luftfart, sivilingeniørarbeid/arkitektur, elektronikk, stillinger i staten, programvare, bilindustrien, defensiv/militær, energi, medisin og telekommunikasjon.

I stadig økende grad blir PDS oppfordret av Global 100-klientellet til å gi forretningskritisk støtte til tekniske prosjekter og anskaffelse av talenter i utlandet. For tiden er PDS’ ressurser engasjert i operasjoner over hele verden, inkludert i Storbritannia, Sverige, Italia, Kuwait, Dubai, Filippinene, Australia og Brasil.

Utfordringen

I 2005 utfordret PDS seg selv til å forske på og utvikle en prosess som kunne senke arbeidstakernes erstatningskrav og kostnader. Det ble fastslått at hvis enkelte av egenskapene til søkerne ble kjent før ansettelsesprosessen, kunne PDS sende videre kun de mest kvalifiserte kandidatene basert på et sett med kriterier. PDS hadde en generell ide om hvilke egenskaper de ønsket å måle. De begynte å evaluere både om det var lov å be om slik informasjon samt hvilken testleveringsmetode som passet best, og valgte Talogy som vurderingsleverandør.

Decoration

Løsningen

 

PDS fastslo at produktivitet og sikkerhet var viktige kompetanser de ville måle for å identifisere kandidater som hadde mindre sjanse for å være involvert i kompensasjonskrav. Talogy jobbet med PDS for å identifisere en vurdering som målte disse kritiske egenskapene og passet de logistiske og økonomiske behovene deres. I tillegg utviklet Talogy en tilpasset kandidatrapport basert på PDS’ spesifikasjoner som ga konservative vurderinger for hver kandidat basert på gitte krav. Etter å ha tatt i bruk den nye vurderingen, bestemte PDS at det var nødvendig med to forskjellige versjoner basert på hvorvidt kandidatene var nyansatte eller tidligere ansatte. Den nye vurderingen av tidligere ansatte la mer vekt på å teste «sikkerhet» på grunn av informasjonen som ble samlet inn under den forrige ansettelsesperioden. I mange tilfeller spurte arbeidsgiveren spesifikt etter den ansatte på grunn av tidligere positiv jobbprestasjon.

Resultatene

 

Før PDS kontaktet Talogy om vurderingsbehovene sine, fikk de i gjennomsnitt 110–115 kompensasjonskrav fra arbeidere i året. Etter tre år kunne de se en estimert reduksjon i arbeidernes kompensasjonskostnader på over 450 000 dollar i året, og de årlige arbeidskompensasjonskravene gikk ned fra 115 til 18 krav per år etter at samarbeidet startet. Det er også anslått at screeningen klarte å filtrerte ut 20 % av kandidatene som statistisk sett hadde større sjanse for å demonstrere lav produksjon og/eller ha utrygg oppførsel før ansettelsesfasen startet.