London South Bank University (LSBU)

Ledertransformasjon ved LSBU

Kundeutfordring

I 2015 ble en ny visekansler ansatt hos London South Bank University (LSBU). Oppgaven til den nye visekansleren var å utforme en transformasjonsstrategi og en ambisiøs femårig strategi for å styrke omdømmet deres. Det ble gjort mange endringer i organisasjonsstrukturen og seniorledelsen, og bare ett medlem av den opprinnelige ledergruppen var med i den nye gruppen som visekansleren dannet. LSBU opplevde betydelige utfordringer med ledelsen, slik som lite tillit, lite samarbeid og dårlig kommunikasjon.

 

Talogy samarbeidet med LSBU for å utvikle lederklimaet og evnene. Dette skulle sikre en kulturell endring og sørge for at lederne fikk økt emosjonell intelligens for å føre denne endringen på en god måte. Det ønskede resultatet var at lederne skulle få mer selvtillit, holde andre ansvarlige, fremme åpenhet for endring og innovasjon og inspirere og engasjere andre.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Løsning

 

Vi startet med en diagnostikkfase, og gjennomførte strukturerte intervjuer med leder- og driftsgruppen (bestående av 26 personer) for å bedre forstå den nåværende kulturen, lederatferden, ambisjonene og utfordringene. Den andre fasen besto av en tretrinns intervensjon med seniorledergruppen. Vi hjalp dem med å forstå seg selv og hvordan de påvirker andre, og fikk gruppen til å identifisere og endre måten de gjør ting på slik at kulturen kunne endres. Vi lanserte også en spørreundersøkelse om lederklimaet slik at vi kunne forstå i hvilken grad den nåværende lederatferden var i tråd med atferden for effektiv endring. Andre ting vi gjorde bidro også til å identifisere ønsket atferd for ledere hos LSBU, som var knyttet til strategien og kulturendringen deres.

I fase tre konstruerte vi et rammeverk for lederegenskaper som artikulerer hvordan et godt lederskap ser ut hos LSBU, med atferdsindikatorer for hver egenskap. Dette ga klarhet og felles forståelse av de kulturelle forventningene.

Det ble opprettet 35 atferder for de strategiske lederne og driftslederne. Disse ble brukt til å lage et skreddersydd nettbasert 360-graders feedback-verktøy, som ble fullført av alle de strategiske lederne og driftslederne. Vi gjennomførte tilbakemeldingsøkter for de strategiske lederne og lærte LSBU OD- og HR-teamet å gjennomføre tilbakemeldingsøkter for driftslederne.

Etter dette opprettet LSBU et lederakademi som tilbyr utviklingsprogrammer basert på lederes egenskaper, kjerneferdigheter og kunnskap. Talogy opprettet en modul kalt «Lederskap hos LSBU» som forklarer lederes LSBUs lederskap i form av «hvorfor» (verdier, strategi og formål), «hva» (lederatferd/fokus på innsats) og «hvordan» (emosjonell intelligens).

Resultater

 

Plasseringen til LSBU i ligatabellen for høyere utdanning før og etter har forbedret seg betydelig, og de håper på en enda høyere plassering etter hvert som den forbedrede kulturen blir mer integrert.

Ligatabellen til Guardian University
  • 2015: 112/116 (3. persentil)
  • 2018: 78/121 (35. persentil)
Ligatabell for universiteter av The Times og Sunday Times
  • 2015: 122/123 (1. persentil)
  • 2018: 106/128 (17. persentil)
Den komplette ligatabellen for universiteter
  • 2015: 120/123 (2. persentil)
  • 2019: 93/131 (29. persentil)

 

Vi finner ytterligere bevis på forretningsresultatene gjennom de eksterne prisene og anerkjennelsen LSBU har oppnådd de siste tre årene:

  • 2016: vant «Entrepreneurial University of the Year» i Times Higher Education Awards.
  • 2017: ble tildelt sølv i Teaching Excellence Framework, som er opprettet av regjeringen for å anerkjenne og belønne undervisning av høy kvalitet.
  • 2017: fikk en plassering i The Sunday Times League Table UK Topp 20 for kandidater.
  • 2018: vant «UK moderne universitet for graduate salaries» og «University of the Year for Graduate Employment» i The Times og Sunday Times Good University Guide.

 

LSBU har også gjennom spørreundersøkelser for engasjement sett en 5 % økning i lederskap og tillit til ledelsen. Den gjennomsnittlige poengsummen for ansattes engasjement har økt fra 58 % i 2015/16 til 69 % i 2018/19. Og i 2018 så de en forbedring på 92 % av de 48 spørsmålene sammenlignet med 2016.

Talogy forstår virkelig utfordringene til organisasjoner som opplever endringer. Jeg er stolt over hele prosessen. Det har vært et veldig positivt og viktig bidrag til LSBU.

Cheryl King-McDowall

Director of Organizational Development