Identifisering av vellykkede produksjonsgruppemedlemmer på begynnerstadiet

Forbedre kvaliteten til arbeidsstyrken på begynnerstadiet og øk produktiviteten

Utfordring

 

Et amerikansk verktøyproduksjonsselskap ønsket at Talogy skulle hjelpe dem med å forbedre kvaliteten til produksjonsarbeidsstyrken på begynnerstadiet. De ønsket spesielt å øke produktiviteten og redusere sikkerhetsrelaterte hendelser. Tidlig i 2015 bestemte denne organisasjonen seg for å revidere utvelgelsessystemet sitt og ta i bruk en forbedret versjon av vurderingen, slik at de kunne dra nytte av nye teknologier og sikre at de fortsatte å følge beste utvelgelsespraksis.

Løsning

 

I 2012 begynte organisasjonen å bruke Talogy Modules for Manufacturing (tidligere kjent som Select Assessment® for Manufacturing (SAM)), en grundig nettbasert vurdering som måler nøkkelkompetansen for suksess i et produksjonsmiljø. Denne vurderingen er svært effektiv, men versjonen som ble brukt hadde spesifikke maskinvare- og programvarekrav som noen ganger var problematiske. I tillegg ble vurderingen inspisert og lengden gjorde det utfordrende å behandle et stort antall kandidater. I 2015 ga Talogy ut en forbedret versjon av den samme vurderingen som var kortere og hadde færre tekniske krav. Endringene ble tilpasset behovene til organisasjonen, og derfor bestemte de seg for å bytte til den nyeste versjonen av vurderingen. Samtidig ble det utført en valideringsstudie for å evaluere effektiviteten til den nye versjonen av vurderingen.

Resultater

 

I denne studien fullførte 137 ansatte på begynnerstadiet den nye versjonen av vurderingen. Stillingene deres varierte fra maskinoperatører til vedlikehold og medlemmer av produksjonsgruppen. Veilederne rangerte jobbytelsen og oppga informasjon om sikkerhetshendelser for de samme personene.

graf over ytelsesvurderinger i persentil etter vurderingsresultat
Jobbytelse

Jobbytelse ble vurdert på flere domener: oppgaveytelse, kontekstuell ytelse og global ytelse. Oppgaveytelse refererer til ytelsen i oppgaver som står spesifisert i jobbkravene. Kontekstuell ytelse beskriver ansattes atferd som er fordelaktig for organisasjonen, men som ikke er etablert som et jobbansvar. Globale rangeringer vurderer veilederens helhetlige inntrykk av hver enkelt person. Samlet ytelse er en kombinasjon av alle disse domenene. I tillegg til ytelsesvurderingene, ble veiledere spurt om hver enkelt persons mulighet for forfremmelse.

Vurderingsresultatene ble sammenlignet med nøkkelresultatene for å bestemme forholdet mellom Talogy Modules for Manufacturing og jobbytelse samt mulighet for forfremmelse.

Den samlede poengsummen ble lagt til veiledernes vurdering av jobbytelsen. I den første grafen ble den gjennomsnittlige ytelsespersentilen beregnet for de høyeste og laveste vurderingsyterne. En persentil under 50 betyr under gjennomsnittet, en persentil på 50 betyr gjennomsnittlig og en persentil over 50 betyr over gjennomsnittet. Som vist i grafen, ble de med høyest vurderingsytelse rangert høyere i alle områdene knyttet til jobbytelse, samt for generell ytelse, sammenlignet med personene med lavest vureringsytelse. Når det gjelder for eksempel den generelle ytelsen, lå personene med lavest vurderingsytelse i 28. persentil. Det er langt under gjennomsnittet for arbeidet. Sammenlignet ligger personene med høye vurderingsresultater langt over gjennomsnittet (66. persentil).

I tillegg er det mye mer sannsynlig at de med høyt resultat i Talogy Modules for Manufacturing blir anbefalt for forfremmelser. Veilederne ble spurt om arbeidstakeren kom til å bli anbefalt for en forfremmelse. Blant arbeidstakerne med høyest vurderingsresultat, kom 83 % til å bli anbefalt for forfremmelser, sammenlignet med bare 35 % av de som skåret lavt. Vurderingen er som sagt i stand til å tydelig identifisere de ansatte i organisasjonen med høyest kvalitet.

 

graf over antall ansatte som vil bli anbefalt for forfremmelser i prosent
graf over antall personer involvert i sikkerhetsrelaterte hendelser i prosent
Sikkerhet

Et annet viktig resultat denne organisasjonen jobber etter er sikkerhet. Veilederne vurderte også enkeltpersonenes sikkerhetsatferd, slik som om de rapporterer hendelser på riktig måte og følger reglene. Resultatene viser at de med høyest vurdering er involvert i færre sikkerhetsrelaterte hendelser. Den siste grafen viser at en mye lavere prosentandel av de med høyest vurdering er involvert i en eller flere sikkerhetshendelser (7 %) enn de med lavest resultat (19 %). Med andre ord er det nesten tre ganger mindre sannsynlig at personer med høy vurdering er involvert i en sikkerhetsrelatert hendelse.

Sammendrag

 

For denne organisasjonen kan de oppdaterte Talogy Modules for Manufacturing nøyaktig indentifisere personer med høy og trygg ytelse som har produksjonsstillinger på begynnerstadiet. Vurderingen hjelper organisasjonen med å forbedre kvaliteten den til produserende arbeidsstyrken ved å øke ytelsen og redusere sikkerhetsrisikoer. Og de kan gjøre dette samtidig som de reduserer tiden det tar å ansette og forbedrer kandidatopplevelsen.