HEFCE

Støttede lederoverganger

Kundeutfordring

 

HEFCE jobber for å opprettholde ryktet sitt som foretrukken arbeidsgiver i den offentlige sektoren. Personalstrategien deres sier at «den kontinuerlige suksessen vår avhenger av ekspertisen, talentet, de mellommenneskelige ferdighetene og proaktiviteten til de ansatte … vi er avhengige av at alle i organisasjonen er aktive og jobber for å oppnå høy ytelse og kontinuerlig forbedring.» HEFCE bruker Talogy sine veiledningstjenester for ledere og enkeltpersoner slik at de kan nå dette målet. Bruk av engasjementet for lederveiledning legger til rette for de ansattes overgang til mer ledende stillinger, og tar for seg spesifikke utviklingsområder som støtter generell lederutvikling.

Løsning

 

Flere seniorledere hos HEFCE deltok i et av de beste programmene til Talogy, nemlig Catalyst Coaching-programmet. Programmet er tilpasset behovene til alle lederne og forretningssponsorene deres gjennom en innledende og pågående kontraktsprosess. I alle tilfellene innebar dette en innledende diagnoseøkt ved hjelp av utviklingspsykometri sett i sammenheng med en gjennomgang av arbeid/fritid. Dette grunnarbeidet sørget for at veiledningen tok for seg vanene og holdningene som lå til grunn for eventuelle blokkeringer, slik at effektiviteten kunne maksimeres.

Som en del av veiledningsprosessen klarte vi å gjøre flere av veilederne mer bevisste på hvordan de påvirker andre ved hjelp av enten det nettbaserte 360 feedback-verktøyet, eller en 360 prosesss med detaljerte, kvalitative aktørintervjuer.

Resultat

 

Alle veiledningsvurderingene er fullførte og det er utført en evaluering med både veilederen og linjelederen deres. I alle tilfeller ble det rapportert om betydelige positive utfall for både holdninger og atferd, som resulterte i forbedret engasjement og arbeidsytelse.

Jeg synes definitivt at veiledningsprosessen har vært nyttig. Den har fått meg til å endre rutinen min i noen tilfeller og inspirert meg til å få ordentlig oversikt over ting på jobb og i livet generelt. Dette har allerede begynt å gi resultater ved at holdning min og måten jeg gjør ting på har blitt endret på en konstruktiv måte. Jeg tror Maslow (i teorien om behovspyramiden) plasserte selvaktualisering øverst – noe prosessen har hjulpet meg med å bli bedre på. Selvtilliten og effektiviteten min er bedre, noe som bidrar til hvordan jeg forholder meg til seniorinteressenter.

Veiledningsklient

HEFCE