Franprix Supermarkets

Bruk av Capture til å engasjere og vurdere forretningsverdier ved kandidatscreening

Kundeutfordring

Franprix er en fransk dagligvarekjede med hovedkontor i Paris. De driver over 800 dagligvarebutikker i byer over hele landet, og har mer enn 9000 ansatte. Franprix har alltid mottatt et stort antall jobbsøknader når de lyser ut stillinger, men da de lanserte nytt ATS-system i 2018, økte antall søknader til hele 40 000 – og det var bare 3000 stillinger som skulle besettes.

Samtidig opplevde detaljhandelen store endringer i forbrukernes atferd, noe som førte til at Franprix og konkurrentene måtte bli mer kundefokuserte. Som et resultatet ble den ideelle profilen til butikkmedarbeiderne endret, fra en mer transaksjonell profil med vekt på raskhet til en profil med fokus på servicenivå og å bygge gode kundeforhold.

På bakgrunn av dette bestemte Franprix seg for å gå bort fra den tradisjonelle rekrutteringsprosessen (basert på manuell CV-screening, telefonintervju av forhåndsutvalgte søkere og en grupperekrutteringsøkt) og over til en mer moderne vurderingsløsning. Den nye prosessen måtte oppfylle følgende mål:

  • skape effektiv screening med høyt volum
  • omdefinere den ideelle kandidatprofilen med fokus på verdier
  • optimalisere kandidatenes opplevelse
  • fjerne skjevheter fra utvelgelsesprosessen

Vi ønsket å gi en engasjerende og hyggelig opplevelse som var i tråd med forretningsverdiene våre.

Resultater

 

Med Capture har Franprix utviklet en ny rekrutteringsmetode basert på verdier som går utover erfaring for å fremme like muligheter. Ved å forhåndsutvelge kandidater som har verdier som samsvarer med merkevarens verdier før de blir intervjuet har Franprix lykkes med å nå alle sine mål:

  • Skape effektiv screening med høyt volum: Selskapet har spart betydelige ressurser ved å erstatte en manuell CV-screening med Franprix Capture-vurderingen. Som et resultat har forberedelsestiden til grupperekrutteringsøktene blitt redusert fra to dager til to timer. I tillegg har ansettelsesgraden i disse øktene gått opp – fra ansettelse av 50 % av kandidatene før innføring av Capture, til 75–80 % etter innføringen.
  • Omdefinere den ideelle kandidatprofilen med fokus på verdier: I dag velger Franprix ut kandidater basert på egenskaper som er relevante for detaljhandelens nye virkelighet fremfor CV-baserte ferdigheter som er mer relevante for det tradisjonelle detaljhandelmiljøet.
  • Optimalisere kandidatenes opplevelse: Kandidatene har rapportert at de oppfatter den nye rekrutteringsmetoden som nyskapende, og at prosessen går knirkefritt og er preget av respekt og åpenhet.
  • Fjerne skjevheter fra utvelgelsesprosessen: Det å velge kandidater på bakgrunn av samsvarende verdier fremfor CV har ført til redusert negativ innvirkning og et større mangfold av kandidater som kommer videre til grupperekrutteringstrinnet.

 

Generelt sett blir den nye rekrutteringsprosessen oppfattet som en positiv, digital og menneskelig tilnærming. Den støttes av alle i Franprix og har både ført til mer effektivitet og bedre ansettelser.

Capture gir oss mulighet til å kommunisere verdier som er viktige, og som vi bryr oss om. Franprix handler om kundeservice, menneskelighet og effektivitet. Det var viktig for meg å ha et verktøy som lar oss matche kandidatens verdier med våre egne.

Jonathan Goldfarb

Recruitment and Training Director, supermarkedkjeden Franprix