First Direct

Utmerket gruppeutvikling for å muliggjøre endringer

Utfordringen

 

First Direct er kjent som banken med den beste kundeservicen, og toppet Customer and Markets Authority sine ligatabeller for kundeservice i 2018. Som et resultat er virksomheten inne i en periode med vekst og endring, og utvider seg til utradisjonelle markeder samt utvikler de digitale evnene sine.

Da de henvendte seg til Talogy, hadde First Direct en nyopprettet ledergruppe som raskt måtte etablere nye og effektive måter å lede og jobbe sammen på. Det var viktig for First Direct å få med seg alle medarbeiderne sine på endringsreisen, og det å ta i bruk emosjonell intelligens (EI) ble identifisert som avgjørende for å lykkes.

Løsningen

 

Vi laget et skreddersydd gruppeutviklingsprogram som involverer diagnostikk, personlig veiledning og tilrettelagte seminarer. Talogys Emosjonell intelligensprofil og Lederklimaindikator ble brukt for å gjøre lederne i stand til følgende:

  • Utvikle den emosjonelle intelligensen sin for å lykkes i å engasjere og lede gruppene sine gjennom endringene
  • Arbeide effektivt sammen som et team
  • Utfordre hverandre og gruppene til å drive høy ytelse
  • Være «positive agitatorer» som både har og inspirere til positive vekstholdninger.

Resultatene

 

Ledergruppen opplevde forbedrede relasjoner og sunnere måter å jobbe på, spesielt knyttet til håndtering av utfordrende situasjoner som tvetydighet, anspenthet og konflikter. I tillegg til smidigere prosesser, har økt selvinnsikt og forbedret ledelse gjort at ledergruppen og teamet deres har sett konsekvent bedre resultater.

I tillegg har deltakere i utviklingsprogrammet blitt talsmenn for den organisatoriske endringsreisen. Virksomheten overgår alle vekstmålene sine og er på vei til å oppnå den digitale strategien. Konseptene for emosjonell intelligens senkes ned for å fullt ut integrere viktigheten av emosjonell intelligens i virksomheten.

Talogy skapte et trygt miljø der vi kunne utforske måter å jobbe på. De oppmuntret oss til å utfordre oss selv og hverandre for å skape mer samarbeid og effektivitet og gå videre på en veldig reell og håndgripelig måte.

Rachel McNee

Head of HR, first direct