Et av de beste barnesykehusene endrer kulturen sin

Et av de beste barnesykehusene endrer kulturen sin samtidig som de forbedrer viktige HR-målinger

Løsning

En bevisst tilnærming til kulturendring
Arbeidsmiljøet eller pasientopplevelsen levde ikke opp til seniorledelsens visjon. Undersøkelser viste at personalet ikke følte at organisasjonen var seriøs nok når det gjaldt pasientsikkerhet og pasientopplevelse. Gjennomtrekken av ansatte og tiden det tok å fylle ledige stillinger var høy, og pasienttilfredsheten var under gjennomsnittet. Sykehuset gjennomførte en femårig, omfattende kulturintervensjon.

Sykehuset erkjente at «programmer» og langsiktig kulturendring er to forskjellige ting. Førstnevnte lover raske resultater, sistnevnte handler om langsiktige prosess- og atferdsendringer som resulterer i en sakte og jevn endring av tankegang og praksis. Dette skiftet kommer til uttrykk i hverdagslige beslutninger, inkludert hvordan de ser på talenter. Organisasjoner som ansetter en kandidat fordi de er desperate etter å fylle en åpen stilling, eller beholder en teknisk dyktig arbeidstaker som ikke er pasientfokusert eller tilpasningsdyktig, tar bevisste avgjørelser som former kulturen deres.

HR spiller en kritisk rolle
For det første gjorde dette sykehuset kulturendring til en del av den strategiske planen. Deretter så de på talentstrategiene. Ingen avdelinger har større innflytelse på kultur enn HR. Personalets holdninger til sikkerhet og endringer og evnen til å fokusere på pasienten og familiens opplevelse starter med evnen til å tiltrekke seg, velge, lære opp og beholde de rette menneskene.

Enhver ansettelses- eller forfremmelsesbeslutning har innvirkning på organisasjonskulturen, og målet er derfor å knytte utvelgelsen til de ønskede kulturelle forbedringene. HR samarbeidet med avdelingslederne for å knytte alle jobbene til oppdraget i begynnelsen av rekrutteringsprosessen. Denne tilknytningen opprettholdes deretter gjennom introduksjon, opplæring, ytelsesadministrasjon og utvikling. Suksess krevde også en mer bevisst og objektiv tilnærming til utvelgelsesbeslutningene.

Det nye utvelgelsessystemet

Trinn 1 var utviklingen av en omfattende atferdskompetansemodell for hele organisasjonen. I løpet av 12 uker identifiserte Talogy og klienten en kortfattet modell av atferden, på alle nivåene i organisasjonen, som støtter den kulturelle visjonen. Disse kompetansene danner nå grunnlaget for utvelgelsen, ytelsesadministrasjonen og utvikling av alle ansatte fra servicearbeidere og ledere til alliert helse- og sykepleie og toppledelsen.

Trinn 2 var implementering av intervjuløsningsprogrammet der de ansettelsesansvarlige tar på seg en viktig rolle. I dette trinnet ble det også tatt i bruk velprøvde, helsepersonellspesifikke atferdsvurderinger på nett, inkludert Talogys helsemoduler (tidligere kjent som ServiceFit® for Healthcare og NurseFit®) , og Talogys ledermoduler (tidligere kjent som Select Assessment® for Leader Development). Disse gjør at lederne kan være objektive når de skal evaluere atferdsmessige ferdigheter og identifisere kandidater med atferd som støtter kulturen.

Resultater

I løpet av denne femårsperioden oppnådde sykehuset Magnet-status. Rangeringen for pasienttilfredshet har forbedret seg med 16 persentilpoeng. Sykehuset er rangert blant de ti beste i landet, og undersøkelser viser betydelige forbedringer av ansattes holdninger om organisasjonens forpliktelse til pasientsikkerhet, og til å engasjere dem i tiltak for bedre kvalitet, sikkerhet og pasientopplevelse.

Det nye utvelgelsessystemet reduserte den totale gjennomtrekken av ansatte med 59 % og gjennomtrekken etter ett år med 53 %, samtidig som tiden det tok å fyllet tomme stillinger ble redusert med 44 %. Disse HR-målingene påvirker den grunnleggende ytelsen og representerer en kultur som både tiltrekker seg og beholder de beste talentene.

Konklusjon

Helseorganisasjoner sliter ofte med kulturendringer fordi de er usikre på hva det betyr og hvordan det er knyttet til det overordnede målet deres. Kultur er ikke et «program», men den riktige måten å oppfatte, tenke og føle på problemer på. Kultur dannes ut ifra den kollektive oppførselen til arbeidsstyrken. Dette høres i teorien enkelt ut, men det er utfordrende å følge prinsippet i møte med tradisjon og kortsiktig press. Fremtidsrettede seniorledere forstår hvordan kulturen påvirker resultatene og den grunnleggende ytelsen. De mest vellykkede organisasjonene forstår at talentstrategier spiller en avgjørende rolle for suksess. Derfor bruker de en strukturert og bevisst tilnærming for å skape en arbeidsstyrke som er i stand til å danne den ønskede kulturen.