Eisai

Tilpasningsdyktige ledere hos Eisai

Kundeutfordring

 

Eisai er et globalt farmasøytisk selskap med hovedkontor i Japan som spesialiserer seg på onkologi og nevrologi. Arbeidet deres er basert på et fundamentalt HHC-oppdrag (Human Health Care): «Vi tenker på pasientene våre først.» I tråd med dette oppdraget oppfordres alle arbeidstakere til å bruke 1 % av arbeidstiden sin på å bli kjent med pasientene, slik at de bedre kan forstå hvordan pasientene har det, bli kjent med familien deres og hvilke karrierer de har. Denne tilnærmingen har vist seg å være svært effektiv, men den kan også ha stor innvirkning på arbeidstakerne.

 

I tillegg har selskapet vokst og underveis stått overfor flere utfordringer. Sjefen for EMEA, Gary Hendler, har alltid ment at motstandsdyktighet er en nøkkelatferd – og en måte å håndtere det stadig skiftende miljøet på.

 

Som et resultat introduserte han for ti år siden «motstandsdyktighet» som en av de motiverende atferdene han mener fører til organisatorisk suksess. Konseptet med motstandsdyktighet er nå dypt forankret i organisasjonen, og Eisai ser på det som ekstremt viktig for at lederne og arbeidstakerne skal lykkes.

 

I 2011 bestemte Eisai seg for å operasjonalisere fokuset på motstandsdyktighet ved å samarbeide med Talogy og utvikle en rekke initiativer med dette i fokus for å styrke motstandsdyktigheten til Eisai-ansatte over hele Europa.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Løsning

 

 • Eisai jobbet tett sammen med Talogys motstandsdyktighet-eksperter for å utvikle et tilpasset, anvendelig seminarformat. Formatet skulle fokusere på å innlemme begrepet i Eisai-organisasjonen ved hjelp av et robust psykometrisk verktøy.
 • Eisai-seminarene for motstandsdyktighet er designet for å gjøre følgende:
  • fornye ledernes og de tilhørende gruppenes kunnskap om motstandsdyktighet
  • hjelpe alle gruppene med å bygge opp og forbedre de naturlige nivåene av motstandsdyktighet
  • lære lederne hvordan de kan veilede gruppene sine for å forbedre motstandsdyktigheten deres
 • Ti ledere for kommersiell opplæring fra Eisai og eksperter innen læring og utvikling fra hele Europa har blitt sertifisert som motstandsdyktighet-eksperter, og kan holde seminarer om motstandsdyktighet for alle arbeidstakerne i organisasjonen.
 • Seminarene drives av Talogys anerkjente spørreskjemaer om motstandsdyktighet som fokuserer på aspektene ved et individs psykologiske motstandsdyktighet, tankemønstre og atferd som påvirker evnen deres til å reagere positivt på motgang og utfordringer.
 • Etter å ha deltatt på seminarene, oppfordres bedriftsledere til å bruke de nye ferdighetene for å hjelpe gruppene sine med motstandsdyktighetsbaserte initiativer som personlig veiledning, gruppeøkter og seminarer for arbeidstakerne

Resultater

 

Seminarene for motstandsdyktighet har pågått de siste ni årene, og konseptet og verdien er nå fullstendig innebygd i Eisai-organisasjonen. Over 600 ansatte hos Eisai fra hele verden har deltatt på minst ett seminar for motstandsdyktighet, og delegatene rapporterer at de føler seg inspirerte etter seminarene.

Seminarene og spørreskjemaene har uten tvil gitt innsikt i individers evne til å håndtere endringer. Under koronapandemien i 2020 ble verktøyet sett på som både verdifullt og relevant for å støtte grupper både profesjonelt og personlig. Tilbakemeldingene etter seminarene viser at enkeltpersoner innser at de kan lære å bli mer robuste.

Vi har testet flere verktøy, og dette verktøyet blir alltid utrolig godt likt av alle deltakerne. Kombinasjonen av en profil og et seminar legger til rette for gode diskusjoner, og man skjønner at dette er en viktig forretnings- og livsferdighet.

Hannah Collison

Senior Director Commercial Effectiveness, Oncology, Eisai