Dstl

Utvikling av tekniske eksperter til ledere med systemferdigheter

Kundeutfordring

 

Utfordringen til Dstl var å utvide kapasiteten til spesialistene sine slik at de kunne gå fra å være tekniske eksperter til «personer med systemkompetanse». Disse personene skulle kunne tenke bredt, engasjere seg effektivt med kundene og levere kundesentrerte løsninger. Dstl hadde som mål å redusere den gjennomsnittlige syklusen for systemkompetanseutvikling fra ti år til fem år.

Løsning

 

Dstl ga Talogy i oppdrag å foreta skreddersydd forskning for å definere de psykologiske egenskapene som skiller personer med effektive systemferdigheter fra de som ikke er like effektive. Ved å identifisere denne informasjonen vil Dstl kunne skreddersy rekrutterings- og utviklingsprogrammene sine for å finne og utvikle flere personer med systemferdigheter.

Den banebrytende forskningen vår fant ut at individer som ble vurdert til å demonstrere effektive systemferdigheter, hadde større sannsynlighet for høyere nivåer av emosjonell intelligens enn de som ble vurdert som mindre effektive. Dette var uavhengig av en persons personlighet eller intellektuelle beslutningsevne.

Vi designet og leverte deretter et firedagers, todelt utviklingsprogram for emosjonell intelligens (Managing Individual Effectiveness – MIE) for å utvikle systemferdigheter. Programmet er nå rullet ut i hele organisasjonen. I tillegg inkluderte vi ytterligere moduler med fokus på spesifikke elementer av systemferdigheter, slik som det å bygge sterke relasjoner. Vi har også utviklet et skreddersydd verktøy for valg av systemferdigheter på nett, på grunnlag av emosjonell intelligens, slik at kandidater med systemferdighetspotensial kan velges ut.

Resultat

 

Siden lanseringen i 2007 har rundt 115 personer gjennomført MIE som en del av Accelerated Systems Skills Program (ASSP). Evalueringen bekrefter at ASSP har klart å redusere den gjennomsnittlige syklusen for systemkompetanseutvikling betydelig. Talogys utviklingsprogram er angitt som kjernen av dette resultatet.

Suksessen til MIE førte til bredere bruk over hele Dstl med nærmere 350 MIE-brukere som nå plukkes ut til stillinger innen lederskap, systemferdigheter og teknisk konsulentutvikling. Seks måneder etter programmet ble fullført bekrefter evalueringen en vedvarende forbedring på 18 % for deltakernes emosjonelle intelligens. Ytterligere testmålinger indikerer 100 % økt selvtillit og en endring fra negative holdninger til positive.