Currys

Objektive utvelgelser med Ansette: Rekruttering av nyutdannede hos Currys

Kundeutfordring

 

Storbritannias største elektronikkforhandler forstår at det å ansette de beste talentene på begynnerstadiet er nøkkelen til å lykkes i et stadig mer komplekst detaljhandelslandskap. Currys mottar et stort antall søknader hvert år, og ønsket å være sikre på at de identifiserer de aller beste talentene på begynnerstadiet, slik at de får en vellykket fremtid.

I tillegg innså Currys at nøkkelen til organisatorisk suksess er en mangfoldig arbeidsstyrke, og at de måtte overvinne en kritisk utfordring for å komme seg dit: de hadde problemer med å nå ut til både kvinnelige kandidater og BAME-kandidater (svarte, asiatiske og minoritetsetniske) til roller for nyutdannede.

Currys bestemte seg for å effektivisere vurderingsprosessen sin, og fokusere på to hovedmål:

  • En mer objektiv vurdering for å optimalisere mangfoldige ansettelser
  • Økt bevissthet og engasjement rundt selskapets merkevare

 


Kvinnelige ansettelser økte fra 26 % til 64 % på grunn av den nye prosessen


Løsning

 

Talogy ble kontaktet for å hjelpe med å designe den nye vurderingsprosessen av nyutdannede. Det ble besluttet å implementere en blandet vurderingstilnærming, slik at de som skulle vurdere fikk et fullstendig bilde av kandidaten og forbedret beslutningstaking med lite rom for skjevheter. Den implementerte prosessen besto av følgende komponenter:

  • Utvikling av et nytt kompetanserammeverk som dekker det viktigste for en nyutdannet arbeider hos Currys
  • Implementering av en engasjerende, nettbasert screeningsløsning for ansettelser, bestående av en merkevaremodul for arbeidsgiveren, en evnetest og en kort personlighetsvurdering
  • Et skreddersydd vurderingssenter for en «Vanlig dag» for de kandidatene som består screeningen.
  • En detaljert opplæring av vurderingspersoner slik at vurderingspersonene hos Currys kan bedømme kandidater på en objektiv og pålitelig måte

Resultater

Etter å ha implementert løsningen, har Currys sett et stort skifte i kvaliteten på ansettelser av utdannede. Særlig så de at antall kvinnelige ansettelser økte fra 26 % til 64 % for nyutdannede. I tillegg klarte Currys å ansette tre ganger så mange BAME-søkere: Fra 16 % før starten av den nye vurderingsprosessen, til 50 % av det totale antallet ansettelser av nyutdannede når den nye prosessen ble implementert.

Vi har sett en enorm økning av kvaliteten på ansettelsene.

Jonny Bevan

Fremtidig Talent Manager