British Gas

Bruk av EI for å forbedre topptalentenes lederegenskaper

Kundeutfordring

 

British Gas er en mangfoldig virksomhet hvor lederne fokuserer på de ansatte og er ansvarlige for ytelsen til mellom én og 300 personer. Høy emosjonell intelligens (EI) er en av de mest grunnleggende egenskapene hos de beste lederne. Etter å ha indentifisert personer med høyt potensial hos British Gas, ble Talogy bedt om å fremme videre bruk av lederstillingene ved å utvikle lederegenskapen til talentgruppen via ekspertisen vår innen emosjonell intelligens.

Løsning

 

«Lederskap gjennom emosjonell intelligens» består av en tre dager lang modul fra Talogy, samt oppfølging med EI-veiledning fra British Gas. Den tre dager lange modulen samler sammen ledere fra British Gas sin mangfoldige virksomhet, og utvikler evnene deres til å gjøre følgende:

  • fremme et miljø med aktivt følelsesmessig engasjement;
  • skape en kultur som preges av tillit, åpenhet og ytelse;
  • utvikle effektive nivåer av selvbevissthet, ytring, motstandsdyktighet, selvrespekt og personlig kraft;
  • opprettholde høye nivåer av energi og innvirkning i den travle virksomheten, uten at det negativt påvirker helsen deres;
  • unngå atferd som kan spolere karrieren, og ta gode valg knyttet til håndtering av følelser, konflikter, stress og interaksjoner som kan gjøre de selv og andre defensive.

 

British Gas er en av partnerne til Talogy-plattformen: Emosjonell inteligensprofilen vår og Centrica Behaviors 360 brukes til å inkludere den virkelige verden i programmet. British Gas ønsket videre bruk av læring i oppfølgingsperioden, og ba derfor Talogy om å lære opp medlemmene av lederutviklings- og talentgruppene til å formidle, gi tilbakemeldinger og veilede ved hjelp av Emosjonell inteligensprofilen.

Resultat

 

Neil Miles er lederutviklingssjef, og hadde følgende å si om resultatene etter samarbeidet med Talogy: «Jeg kjenner virkelig at lederne har gått fra å fokusere på oppgavene, til å fokusere på de ansatte. Det er tydelig at lederne nå snakker et helt annet språk: de fokuserer ikke lenger bare på oppgaven de har, men formidler hva den betyr for dem, tolker hvorfor de føler det de føler og hvordan det påvirker det de gjør. Det er helt utrolig hvor ofte lederne sjekker hvordan vi har det! De samhandler med gruppene sine på et helt annet nivå. Når lederne snakker, viser de at de har en klar forståelse av sitt eget engasjement i hverdagen.

Gardinene er dratt vekk: lederne er mer genuint interessert i de ansatte, og jeg har merket hvor mye [Leading Through Emotional Intelligence] det har hjulpet alle med tanke på helse, trivsel, relasjonsbygging og ledelse. Flere ledere klarer nå å veilede seg selv gjennom vanskelige personlige og mellommenneskelige situasjoner. Resultatet er at både vi og lederne kan ta informerte beslutninger om hvor energien og fremtidige talenter befinner seg.»

Lederne samhandler med gruppene sine på et helt annet nivå. Når lederne snakker, viser de at de har en klar forståelse av sitt eget engasjement i hverdagen.

Neil Miles

Leadership Development Manager