AHF Europa

Lederutvikling for toppledelsen til AIDS Healthcare Foundation

Kundeutfordring

AIDS Healthcare Foundation (AHF) ligger i Los Angeles og er en global veldedig organisasjon som tilbyr banebrytende medisiner og støtte til over 1,5 millioner mennesker i 45 land.

 

AHF er en kompleks organisasjon for ledergruppen, og opererer i flere land over hele verden. Lederne samarbeider tett med de globale kollegene sine, noe som krever spesifikke ferdigheter knyttet til tilpasningsdyktighet og selvbevissthet. AHF opererer i 45 forskjellige land fordelt på fire kontinenter og står derfor overfor et utfordrende politisk landskap. Dette må lederne kunne navigere på en trygg og smidig måte.

 

I 2020 lette AHFs europeiske sekretariat – basert i Amsterdam – etter måter å hjelpe de europeiske lederne med å øke effektiviteten sin på. De ønsket spesifikt å fokusere på å øke ledernes selvbevissthet og tilpasningsdyktighet, noe som reflekterer presset knyttet til AHFs utfordrende lederarbeid. I tillegg ønsket de å fokusere på å utvikle den emosjonelle intelligensen sin (EI). Denne utviklingen henger ikke bare sammen med målet om å utvikle selvbevisstheten, men også ledernes evne til å forstå andres synspunkter og påvirke dem ved behov.

 

AHF Europa bestemte seg for å samarbeide med Talogy om dette prosjektet, både på grunn av de markedsledende verktøyene våre for emosjonell intelligens, og fordi vi allerede hadde gode erfaringer med tidligere samarbeid.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

«Vi ba om EI-programmet fordi vi trengte at ledergruppen vår skulle bli bedre til å ta gode beslutninger, samarbeide bedre som gruppe, tilpasse seg det økte stresset som følge av COVID og håndtere kontinuerlig endring på en positiv og effektiv måte. Dette var forventningene vi hadde til EI-programmet, og de ble møtt – til og med overgått i flere tilfeller.»

Zoya Sharabova

Europe Bureau Chief, AIDS Healthcare Foundation

Løsning

 

Talogy og AHF Europa jobbet sammen for å lage et omfattende og komplett utviklingsprogram over flere dager, som ble rullet ut til ti ledere fordelt på flere europeiske land. Det mangesidige programmet besto av følgende:

  • Et oppstarts-webinar for hele kohorten, ledet av en Talogy-konsulent med fokus på å informere deltakerne og bygge gode forhold
  • Fullføring av to verktøy relatert til emosjonell intelligens:
    • EIP3-selvevalueringsskjemaet som utgangspunkt for å øke individuell selvbevissthet
    • EIP360, et 360 feedback-verktøy som informerer om hva andre mener om ledernes emosjonelle intelligens
  • Individuelle veiledningsøkter for å ta i bruk kunnskapen fra EI-verktøyene og utforske læringsmulighetene rundt selvbevissthet, tilpasningsdyktighet og evnen til å forstå andre
  • En arbeidsøkt sammen med alle lederne for å dele innsikten og se nærmere på gruppen som helhet.

«Jeg synes det er viktig med god emosjonell helse på arbeidsplassen, og EI-opplæringen påvirket den faglige utviklingen min i stor grad ettersom jeg lærte å bli mer oppmerksom på arbeidsoppgavene mine og samspillet med kollegene mine.»

Anonym deltaker

Resultater

Europeiske ledere fra seks land deltok i det EI-baserte utviklingsprogrammet: Nederland, Storbritannia, Russland, Ukraina, Estland og Georgia.

Etter å ha fullført programmet rapporterte deltakerne en betydelig økning i både selvbevissthet og evnen til å lære gjennom andre – to viktige deler av emosjonell intelligens, som i stor grad påvirker ledereffektiviteten i det lange løp.

I tillegg fører disse endringene til bedre kommunikasjon i ledergruppen og økt evne til å forstå AHF sin visjon, samt inspirerende samtaler. Disse forbedringene støttet økt motivasjon og høy produktivitet på landsnivå.