Utvikle og engasjere ledere i millenniumsgenerasjonen på arbeidsplassen [whitepaper]

Skrevet av Paul Glatzhofer, VP for Talent Solutions
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Ettersom den prosentandelen yngre arbeidstakere i den amerikanske arbeidsstyrken fortsetter å øke, begynner millenniumsgenerasjonen å få større innflytelse på organisasjonene som ønsker å ansette dem. Dette gjelder spesielt når de trer inn i lederroller. Som tilfellet er med hver generasjon, er det visse kjennetegn som er felles på tvers av millenniumsgenerasjonen. Først nylig har organisasjoner begynt å tilpasse seg for å tiltrekke seg og beholde disse ansatte.

Det er ofte sterke kontraster mellom ulike generasjoners ønsker og behov, men selskapene som vil blomstre i årene som kommer er de som prioriterer innlemming av millenniumsgenerasjonen uten å tilsidesette de andre ansatte. En organisasjon som ikke klarer å tilpasse seg dette skiftet i arbeidsmarkedet vil ende opp med å tape markedsandeler.

Behovene til millenniumsgenerasjonen

Så hva trenger millenniumsgenerasjonen? Enkelt og greit, millenniumsgenerasjonen ønsker seg og trenger…

  • Økt kunnskap om deres styrker og svakheter
  • Økte muligheter og ressurser for faglig videreutvikling
  • Flere tilbakemeldinger om deres prestasjoner

Alle disse tre punktene knytter seg til forskning utført av Forbes Magazine. Ty Kiisel, en bidragsyter til Forbes Magazine, refererer til at 80% av millenniumsgenerasjonen ønsker regelmessige tilbakemeldinger og 75% av dem ønsker seg en formell mentor.

Identifisere og velge ut de med stort potensiale

Vi står overfor en talentkrig.

Gode ledere er vanskelige å finne og enda vanskeligere å beholde i en konkurransedyktig global økonomi.

Nå mer enn noen gang før er det å identifisere, utvikle og engasjere de med stort potensiale en viktig del av enhver suksessfull organisasjons talentstrategi. De vet at deres kultur er drevet frem av deres ledere, og de vet også at ledere med høy ytelse kan assosieres med alle slags positive resultater (f.eks. at flere ansatte holder seg i organisasjonen, høyere score for arbeidstakerens engasjement).

Last ned vårt whitepaper for å finne ut mer:
 

  • Hva er indikatorene på potensiale?
  • Hvordan identifisere og vurdere for potensiale
Last ned nå
high potentials a roadmap for identifying and selecting high potentials cta whitepaper cover
Decoration