Tre tips for å bli en inkluderende leder

Skrevet av Cynthia Sax, visepresident og konsulent for organisasjonsutvikling
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Blant mange av de mest kritiske utfordringene som dagens ledere står overfor, er viktigheten av å skape gruppekulturer som blir stadig mer mangfoldige, likeverdige og inkluderende. Selv om det er viktig å øke bevisstheten rundt disse problemene, er det alene ikke nok til å generere den typen vedvarende atferdsendring som kreves for en langsiktig effekt.

Alle de som har forsøkt å gjøre en atferdsendring – for eksempel det å starte et treningsregime eller inkludere sunnere valg i kostholdet sitt – forstår vanskelighetene forbundet med det å opprettholde disse endringene. På et organisatorisk nivå kan det virke som en overveldende oppgave for selv den mest erfarne, velmenende lederen.

Ved å ha et mer helhetlig syn og fokusere på både mennesker og prosesser kan vi lykkes bedre med å fjerne systemiske skjevheter i talentpraksisen vår. Som ledere har vi en unik mulighet til å bli allierte for mangfold, likeverdighet og inkludering ved å modellere atferden vi ønsker å innføre i organisasjonene våre.

Her er «ABC-ene» som enhver leder kan følge for å bli den inkluderende lederen vi alle ønsker å være:

A – Sett pris på inkludering

Allieringen begynner med økt bevissthet om problemene og opplevelsene til marginaliserte grupper. Dette krever at ledere har en fordomsfri holdning til å lære mer om det unike som hver person tilfører teamet. De er nysgjerrige og villige til å identifisere, utforske og forstå hvordan privilegier bidrar til systemiske skjevheter.

B – Bygg et inkluderende klima

Allierte viser en vilje til å iverksette tiltak i forhold til deres nye forståelse. Det avhenger av deres empati, aktive lytteferdigheter og ydmykhet for å kommunisere med åpenhet. Ledere som viser en autentisk vilje til å lytte, viser genuin bekymring for andre og tar til handling, vil være et skritt nærmere å skape et miljø med gjensidig tillit, respekt og psykologisk trygghet.

C – Mesterbytte

Organisasjonsendring skjer ikke raskt eller enkelt. Ledere som er forkjempere for endring starter med å snakke konsekvent og tydelig om problemene, og verdiene som organisasjonen omfavner. De er ikke fornøyd med bare å snakke om behovet for å være mer inkluderende; de modellerer inkluderende atferd, og de forventer seg og oppmuntrer andre til å gjøre det samme.

Å skape en mer mangfoldig, likeverdig og inkluderende kultur er ikke bare det rette å gjøre, det kan også være en kritisk komponent for en organisasjons suksess i dag og i fremtiden. Selv den mest velmente lederen kan forbedre sin bevissthet, selvtillit og effektivitet ved å gjøre dette til en prioritet. Hvis du ønsker å bli en inkluderende leder, må du dedikere tiden din til å lære mer om måter å proaktivt støtte mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Med timeplaner som allerede er strukket til det ytterste, kan det være vanskelig å få plass i hverdagen til faglig utvikling. Virtuell mikrolæring i eget tempo er en fin måte å bygge bro over gapet fra valg til utvikling. Investering i utviklingen av lederne dine og bruken av en prosess som lar dem tilpasse læringsreisen sin vil resultere i økt retensjon, økt produktivitet og engasjement, og forbedrede forretningsresultater.

Hvis organisasjonen din ser etter en måte å støtte lederes evne til å bli allierte for mangfold og inkludering, tilbyr PSI en innovativ blandet opplæringsløsning som kan skreddersys for å møte dine behov. AIM-læringssystem er et skalerbart, jobbrelatert, kompetanseutviklingsprogram som utnytter opplæringsprinsipper for beste praksis for å skape personlige læringsreiser for dine ansatte.

Vår temaløsning rundt mangfold og inkludering inkluderer e-læring moduler for kompetanse som er avgjørende for å bli en inkluderende leder, inkludert å omfavne mangfold, bekymring for andre, håndtere konflikter og lede endringer. Opplæringen blir ytterligere utforsket og forsterket med en serie relaterte VILT-webinarer. Valgfrie individuelle coaching- og læringssirkler gir ekstra støtte for å opprettholde langsiktige atferdsendringer og utvider effekten av resultatene.

Bygge bedre organisasjoner gjennom en inkluderende ledelse

Temaet mangfold og inkludering (D&I) er et område det legges vekt på i mange organisasjoner akkurat nå.

Organisasjoner som har lykkes med å skape bærekraftig endring i D&I har hatt sterkt engasjement og handling blant lederne sine.

I dette whitepaperet vil du få lære mer om den rollen som ledere spiller i å skape en inkluderende kultur, en som streber etter å skape allierte eller forkjempere for mangfold, samt ledelseskompetanse og -karakteristika som bidrar til inkluderende atferd og klima.

Last ned nå
building better organizations through inclusive leadership cta whitepaper cover
Decoration