Tre måter en valideringsstudie gjør utvelgelsesprosessen av arbeidstakere bedre

Skrevet av Steven Jarrett, Ph.D., seniorkonsulent
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Alle organisasjoner bør måle effektiviteten på sine utvalgsverktøy. Noen vet kanskje ikke hva en valideringsstudie er og at den er tilgjengelig for å gi en betydelig fordel for utvelgelsesprosessen din, eller noen tror kanskje den eneste grunnen til å gjennomføre en vil være hvis man står ovenfor juridiske utfordringer. Det er imidlertid mange grunner til å gjennomføre en valideringsstudie som ikke er direkte relatert til juridiske utfordringer. En kriterierelatert valideringsstudie undersøker resultatene på en forhåndsvurdering før ansettelse og hvordan de korrelerer med prestasjoner på jobben, slik at man kan forvente at individer som har fått bedre resultater på vurderingsverktøyet ditt presterer bedre på jobben enn individer som fikk dårligere resultater på vurderingen. Denne prosessen kan ikke bare anvendes på vurderinger, men alle deler av utvelgelsesprosessen.

Her er tre måter en valideringsstudie kan være til nytte for utvelgelsesprosessen din:

1. Den bestemmer effektiviteten til utvalgsverktøyet.

Ved å bestemme effektiviteten til verktøyet får du en bedre forståelse av hvor godt vurderingsverktøyet eller utvelgelsesmetoden forutsier suksess i en viss stilling av interesse. Dette lar deg også redigere poengberegningen i vurderingen slik at du kan maksimere gyldigheten, samt forstå om verktøyet forutsier suksess uavhengig av rase og kjønn. Til slutt har en valideringsstudie potensialet for å påvise ROI-en til verktøyet ved å korrelere resultatene med bedre ytelse, redusert arbeidskompensasjon eller andre variabler av interesse.

2. Den lar deg redigere testdesignet for å få det til å fungere for organisasjonen din.

Studien lar deg forstå hvilke metoder/konstrukter som er mest og minst effektive for å forutsi ytelse. I tillegg, ettersom reduserte vurderingstider blir stadig mer ønskelige, kan man kanskje identifisere områder for å korte ned vurderingen ved å la kandidatene fokusere på de delene av vurderingen som er mest forutsigende.

Dataene gjør det mulig for en organisasjon å optimalisere vurderings- eller utvelgelsesverktøyet for den eller de spesifikke stillingene av interesse. For eksempel valgte en stor bilprodusent å gjennomføre en valideringsstudie for å forstå ROI-en til verktøyet sitt. Imidlertid klarte de også å redusere vurderingstiden med 25%, samtidig som de beholdt forutsigelsen om suksess i rollen.

3. Den øker den juridiske forsvarligheten av hele ansettelsesprosessen.

Selv om det ikke er den eneste grunnen, er potensiell juridisk forsvarlighet fortsatt en veldig god grunn til å gjennomføre en valideringsstudie. Organisasjoner som har økt juridisk eksponering på grunn av de er en føderal kontraktør, utfører høyvolumansettelser eller til og med bare har ettertraktede stillinger, bør vurdere å validere sine utvelgelssprosedyrer. Spesielt gir valideringsbeviset begrunnelsen på hvorfor individer ble eller ikke ble valgt til rollen. Dette blir av største betydning hvis verktøyet viser uønsket påvirkning, for selv om det ikke er ulovlig, må du kunne påvise at verktøyet er jobbrelatert og at det ikke er mulig med en alternativ utvelgelsesprosedyre.

Dette fremhevet årsakene til den kriterierelaterte valideringsstudien, men det er også andre måter å samle inn valideringsbevis på som du kan lære om her. I tillegg, når du har samlet inn alle valideringsdataene, kan du presentere disse resultatene på en minneverdig måte for å fremvise verdien av utvelgelsesprosessen.

Den fortsatte viktigheten av kompetanser

Ta bedre talentbeslutninger nå og for fremtiden.

Dagens arbeidsverden er preget av kontinuerlige endringer, noe som utgjør en betydelig utfordring for organisasjoner når de ansetter og forvalter sin viktigste ressurs: de ansatte. Kompetanser gir en enkel, tydelig og observerbar måte å måle ytelse og finne ut hvordan bra ser ut når det gjelder en jobb.
 

  • Hvordan vet du hvilke kompetanser det er viktig å fokusere på i dag?
  • Hvordan kan du fremheve nøkkelkompetanse for morgendagens arbeidsstyrke?
  • Hva er poenget? Er kompetanser fortsatt relevant?

 
Forstå hvordan et velfungerende, fremtidsrettet kompetanserammeverk kan gi klar, nøyaktig innsikt når det gjelder talentmåling – både for dagens arbeidsverden og for fremtidens skiftende krav.

Finn ut hvordan kompetanse fortsatt er avgjørende for ansettelsesstrategien din – last ned dette whitepaper nå.

Last ned nå
Decoration