Talentløsninger for den omformede arbeidsplassen

Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Organisasjoner er i endring; fra hierarki til nettverk, planlegging til eksperimentering, hemmelighold til åpenhet, og kontorbasert til eksternt. Sammen med denne forstyrrelsen, endres også kravene til arbeidsstyrken. Ferdighetene, oppførselen og holdningene som tidligere garanterte høy ytelse, gir kanskje ikke de samme resultatene nå.

Hvordan Talogy kan hjelpe deg med å velge og utvikle det beste

Vi tilbyr ekspertise og fleksibel teknologi for å sikre at du får god kandidaterfaring og optimaliserte prosesser ved ansettelse, og varig endring når du utvikler dine medarbeidere.

Vi hjelper deg:

  • Forstå hvordan fremtidsklare jobbprofiler ser ut for jobbrollene dine, for å sikre at du ansetter og utvikler talentet du trenger for å lykkes
  • Identifisere sterke interne og eksterne kandidater via objektiv vurdering knyttet til forbedrede stillingsprofiler
  • Konstruer fleksible ansettelses- og utviklingsprosesser i stor skala med vår markedsledende teknologi
  • Implementer bransjespesifikke talentløsninger for å målrette essensielle ferdigheter som er bevist å forutsi suksess på jobben

Løsninger for fremtidsklare talenter

Vi leverer objektive løsninger for vellykket talentledelse samtidig som vi sikrer god deltakeropplevelse. Våre virtuelle løsninger måler kompetanse, verdier og nøkkelmotivatorer – slik at du kan tiltrekke, ansette og utvikle det beste talentet.

Utsilingsløsninger for høyt volum

Kandidatvolumet har vokst betydelig og å finne de beste kandidatene i en stor søkerbunke kan være en utfordring. Våre utsilingsløsninger når det gjelder høyvolumansettelser hjelper deg med å identifisere viktige kompetanser, verdier og motivatorer for rollen – ved å bruke engasjerende vurderingsmoduler for å sikre at du enkelt og effektivt siler ut mindre egnede kandidater. Finn ut mer om vår modulære ansettelsesløsning‍‍ nå.

Bransjespesifikke ansettelsesløsninger

Vi har god ekspertise innen en rekke bransjespesifikke ansettelsesløsninger, slik at du kan vurdere nøyaktig de ferdighetene du trenger. Vår «Select Assessment for Manufacturing»‍‍ er bevist å forutsi hvem som vil være en god utøver, og vår «ServiceFit‍‍ customer service screening» hjelper deg med å identifisere de beste personene for serviceroller. Dra nytte av vår erfaring med å dekke bransjespesifikke behov for å bygge et ansettelsessystem som passer for deg.

Virtuelle vurderingsløsninger

Komponenter som tradisjonelt var knyttet til ansikt-til-ansikt vurderinger, som intervjuer og jobbstimuleringer, har fortsatt høy verdi i det virtuelle arbeidet. Vår VirtualAC-vurderingsløsning‍‍ tilbyr et bredt spekter av mangefasetterte simuleringsøvelser, som lar deg få en dyp forståelse av kandidaters atferd i et virtuelt miljø.

Medarbeiderresiliens og EI-løsninger

De ansattes velvære er nøkkelen til å hjelpe dem med å blomstre på arbeidsplassen. Vårt spørreskjema om motstandsdyktighet‍‍ hjelper dine medarbeidere å utvikle sin evne til å tilpasse seg positivt til utfordringer og tilbakeslag, mens vår Emosjonell inteligensprofil‍‍ hjelper dem å forstå deres personlige og mellommenneskelige effektivitet. Fokus på trivsel for motiverte og energiske medarbeidere.

Personlig tilpasset blandet læring

Klasseromslæring er en saga blott; medarbeiderutvikling gjennom samhandling, aktiv deltakelse og konkret innhold er nå nøkkelen til læring. Vårt AIM-læringssystem‍‍ bruker blandede læringsmetodikker og kombinerer de med robust vurdering for høyverdi, evidensbaserte læringsopplevelser.

Løsninger for lederutvikling

Ledere er kjernen i en vellykket organisasjonsendring, og å la dem optimalisere sine ferdigheter og evner er nøkkelen til en blomstrende organisasjon. Lederløsningene våre‍‍ er alltid skreddersydd til organisasjonens behov og støttes av robuste vurderingsverktøy som EIP3‍‍, PAPI‍‍ og Leadership Climate Indicator (LCI)‍‍.

Endre suksesskriterier

Hva vil være viktig og hvorfor?

Arbeidsverdenen er i stadig utvikling: fra den digitale forstyrrelsen av den fjerde industrielle revolusjonen og den seismiske virkningen av den nylige pandemien, til et lenge etterlengtet fokus på å bygge mangfoldige og inkluderende organisasjoner.

For å håndtere denne kontinuerlige forstyrrelsen og endringen, må arbeidsstyrken din være i stand til å takle, tilpasse seg og prestere på forskjellige måter for å være effektive, og ansettelsesstrategiene dine må tilpasses.

I denne rapporten vil du lære om:
 

  • De syv kjernekompetansene sitert gjentatte ganger i gjennomgangen av over 10 000 vurderinger som er nøkkelen til suksess på tvers av en rekke roller de siste ti årene
  • De syv kompetansene som vil være avgjørende for suksess de neste ti årene
  • Hvorfor denne kompetansen vil være nødvendig for organisasjonens fremtidige suksess

 
Er du klar til å oppdage hvilke kompetanser som er avgjørende for å overleve og trives i den omformede arbeidsverdenen?

Last ned nå
changing success criteria in the reshaped world of work cta research report cover
Decoration