Stort potensiale, liten erfaring: hvordan identifisere morgendagens topptalent

Skrevet av Jaclyn Menendez, Ph.D., prosjektkonsulent
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Jakten på talenter med stort potensial kan være meget vanskelig. Du ønsker å være på utkikk etter det neste topptalentet, men du har å gjøre med arbeidstakere som ikke har hatt sjansen til å lede ennå. De fleste ledere fortsetter å klø seg i hodet over hvordan de skal forstå det «potensielle» aspektet ved et «stort potensiale» Hvordan kan du bedre finne ut av hvem sitt lovende potensiale vil føre til faktiske resultater? Når dine ansatte ikke har erfaringen eller bakgrunnen, kan du fortsatt vurdere potensialet deres for høy ytelse ved å reflektere over de observerbare evnene deres. Vi foreslår å starte på disse tre områdene:

1. Arbeidsstil.

Måten en ansatt står for sine egne prestasjoner vil fortelle deg mye om hvordan de vil håndtere store prosjekter eller lede andre. Tar de ansvar for handlingene sine, eller har de en tendens til å ty til unnskyldninger når ting ikke gikk som forventet? Personer med en sterk intern følelse av kontroll presterer vanligvis bedre fordi de forstår hvordan handlingene deres direkte bidrar til resultater. Hva med motivasjonsdrivkraften deres: har denne medarbeideren en tilbakelent tilnærming til å nå mål, eller er de merkbart drevet for å oppnå suksess? Mens begge typer medarbeidere kan yte på høyt nivå, vil de fleste topptalenter ha høyere motivasjon for å prestere bedre i jobbsammenheng. Ikke bare oversettes dette vanligvis til mer synlige gevinster for teamet deres, ledere har en tendens til å være mer suksessfulle når de selv legemliggjør «MÅ vinne»-holdningen som de forventer av de andre rundt seg.

2. Problemløsning.

Det er ingen hemmelighet at ytelse på jobb er relatert til generell mental evne. Mens indikatorer på et topptalent er mer nyanserte enn ett enkelt mål, vil problemløsningsevne sannsynligvis gi nyttig informasjon om hvor sannsynlig det er for en ansatt med stort potensiale å lykkes i fremtiden. Når de står overfor et komplekst eller detaljert problem, hvilken tilnærming tar de til det? Ser de helheten i det, er de svært detaljorienterte eller et sted midt i mellom? Å være komfortabel med detaljer og data er et tegn på avansert kritisk tenkning. De fleste personer med høy ytelse er i stand til å ta for seg de små detaljene når de trenger det uten å miste oversikten over problemstillingen i sin helhet. Hvis din «HøPo»-ansatte ofte blir sittende fast i symptomene på et problem uten å kunne identifisere årsaken, bør du ikke forvente at de plutselig skal utvikle mer avanserte problemløsningsferdigheter uten betydelig videreutvikling. Les mer om å videreutvikle og engasjere ledere.

3. Mellommenneskelige ferdigheter.

De «myke» ferdighetene til en person med høy ytelse er alltid et interessant tema for diskusjon når det kommer til store potensialer. Noen ledere føler at mellommenneskelige ferdigheter er den minst viktige fasetten til en medarbeider under utvikling. Andre kan bli blendet av en karismatisk nykommer, i den grad at mellommenneskelige ferdigheter er det eneste som holder den personen flytende. Selv om ingen av disse ytterpunktene er ideelle, viser forskning at mellommenneskelig stil er meget viktig på stadiet med stort potensiale. Dette går imidlertid langt utover enkel karisma: når du reflekterer over ens sosiale ferdigheter, grav dypt og tenk på faktiske interaksjoner du har hatt med dem eller vært vitne til på egen hånd. Hvordan var deres konflikthåndtering? Er de unnvikende eller komfortable i situasjoner der mye står på spill? Fungerer de godt sammen med andre? Hvis ja, vær spesifikk: er det deres selvinnsikt som gjør dem til en vellykket samarbeidspartner? Eller er de svært innsiktsfulle og følsomme overfor andre i en mangfoldig arbeidsgruppe? Uansett hvilken egenskap, bør du være i stand til å finne den tydelig årsaken for å sikre at den knytter seg til en jobbrelatert kompetanse. På den måten kan du unngå underforståtte skjevheter som kan få deg til å overse større mangler i potensialet deres.

I en ideell verden vil alle personer med stort potensiale forvandles til høypresterende individer. Dessverre vet vi at dette ikke er tilfellet. Men ved å dele opp konseptet «stort potensiale» i lett observerbare atferd og egenskaper, kan vi komme ett skritt nærmere en nøyaktig forutsigelse.

Fjernarbeid: hvordan utvikle ferdigheter for fremtidig suksess

Fjernarbeid er ikke lenger bare på moten eller en metode for fremtiden. Den er her nå, og den har kommet for å bli.

I kjølvannet av utbruddet av Covid-19, rapporterte en undersøkelse utført av Society for Human Resource Management (SHRM) at:
 

  • Over 75% av arbeidsgiverne har ansatte som jobber hjemmefra (SHRM, 2020)
  • Mer en syv av 10 av disse arbeidsgiverne sliter med å tilpasse seg fjernarbeid.

 
Dette whitepaper tar for seg de tre nøkkelkompetansene våre talenteksperter har identifisert som avgjørende for ansattes suksess i et eksternt arbeidsmiljø, og hvordan arbeidsgivere kan støtte teamene sine for å realisere potensialet deres som eksterne arbeidere.

Last ned nå
remote work how to develop future-ready skills for success cta whitepaper cover
Decoration