Sju trinn til suksess med ledervurdering

Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Å velge den rette personen for å lede virksomheten din til suksess er helt avgjørende. Enten du rekrutterer eller utarbeider en suksesjonsplan, finn ut hvordan du finner, vurderer og utvikler ledere for å unngå å ta en dårlig beslutning.

1. Bli godt kjent med rollen

For å nøyaktig kunne evaluere i hvilken grad en kandidat oppfyller kravene til en lederrolle, trenger bedømmere en dyp forståelse av flere faktorer. Disse inkluderer:

  • De viktigste målene som den som får jobben forventes å oppnå
  • Tidslinjen de vil få for å nå disse målene
  • De daglige aktivitetene de skal gjennomføre
  • Målgruppene de må påvirke
  • Den rådende forretningskulturen de skal operere i
  • Pluss andre perifere faktorer og sensitiviteter som kan påvirke deres suksess i stillingen.

Mens eksisterende erfaring i en industrisektor alltid vil være en fordel for en bedømmer, er ingenting så verdifullt som et konstruktivt og velregissert briefingintervju med den sittende sjefen for å virkelig «komme under huden» på en rolle. Å gjennomføre en vurdering uten dette perspektivet er langt fra ideelt.

2. Kjenn nyansene til ledelsesnivåer

De viktigste utfordringene individer på ulike ledelsesnivåer står overfor kan variere betydelig. Det er derfor viktig at bedømmere virkelig forstår hva som skiller effektiv ytelse på tvers av disse nivåene, for å kunne foreta en nøyaktig vurdering av kandidatens egnethet. For eksempel, mens en leder for en forretningsenhet typisk vil være pålagt å fremme talent agendaen og skape utviklingsmuligheter på individ- og teamnivå, må ledere se gjennom en bredere linse og bygge opp en opplæringskultur på tvers av hele organisasjonen. Videre må bedømmere forstå og være i stand til å artikulere overgangsutfordringene som individer ofte møter på når de beveger seg mellom nivåer, da dette vil hjelpe dem til å nøyaktig evaluere et individs potensiale og den sannsynlige støtten de vil trenge fra virksomheten i årene som kommer.

3. Vær troverdig

Bedømmere bør alltid være forberedt på å forklare hva som kvalifiserer dem til å foreta en vurdering av den fremtidige karrieren til en person med høy ytelse. For å bli tatt på alvor av seniorkandidater, trenger bedømmere en overbevisende historie å fortelle som forsikrer motparten om at de har å gjøre med en likesinnet fagperson som har empati for deres utfordringer. En solid akademisk bakgrunn vil være viktig, men bør ikke vektlegges for mye på bekostning av hardt tilegnet forretningserfaring. Kritisk sett bør ikke bedømmeren gi inntrykk av å føle seg defensiv når man må forklare sin gyldighet, da dette umiddelbart vil endre vurderingsdynamikken.

4. Vær utfordrende

I de fleste tilfeller vil kandidaten allerede inneha en stilling som er krevende og under tidspress, og vil derfor ha måttet sette av tid i en travel arbeidsdag for å imøtekomme vurderingen. Hvis opplevelsen føles rutinemessig, generisk og kjedelig, kan de lure på hvorfor de i det hele tatt tok seg tiden, og vil mest sannsynlig gi en tilbakemelding til arbeidsgiveren gjeldende dette. Sterke kandidater vil forvente å bli testet, og vil verdsette innsikten fra en utfordrende erfaring. Vær forberedt på å presse dem, men på en balansert måte for å unngå at det føles som et avhør.

5. Kom med innsikt som gir verdi

For å rettferdiggjøre tiden og kostnaden for vurderingen, må bedømmeren tilføre noe ekstra til diskusjonen. Særlig må de gi arbeidsgiveren nøyaktig og dyp innsikt i hva som driver den enkelte og hvordan stilen deres vil utspille seg i stillingen de vurderes for. En god bedømmer vil ikke bare beskrive en persons nøkkelstyrker, men vil også forklare hvordan disse best kan utnyttes i stillingen. Når de dekker utviklingsområder, må bedømmeren på samme måte kunne forklare omfanget av risikoen, den sannsynlige virkningen hvis utviklingsområdet ikke blir tatt opp, og gi håndgripelige og realistiske forslag for å hjelpe individet med å fylle gapet.

6. Forbered deg på å gi meningsfull tilbakemelding

I mange tilfeller vil det forventes at bedømmeren gir tilbakemelding til kandidaten kort tid etter at møtet finner sted, og vanligvis når klientteamet har mottatt en grundig debriefing. Når man gir tilbakemelding til kandidaten, er det avgjørende at bedømmeren er oppriktig, nøyaktig og relevant slik at det enkelte individet føler at de har blitt behandlet rettferdig og at de har lært noe av erfaringen.

I mange tilfeller vil det være like viktig for en kandidat å ikke overutnytte en eksisterende styrke, som det vil være å tette et utviklingsgap. Derfor må bedømmere være godt kjent med dette området og være i stand til å forklare kandidatene hvordan deres lederstil kan avspore deres fremgang hvis de ikke holder det under kontroll. Når de gir tilbakemeldinger som er spesielt utfordrende, må bedømmere ha motet til å stå for deres overbevisninger og rolig komme med bevis som støtter opp under observasjonene deres. Derfor er grundig forberedelse til disse diskusjonene meget viktig.

7. Levér i tide

Gitt viktigheten av den aktuelle stillingen, vil klientorganisasjonen ofte ønske å ta en rask «Go/No Go»-beslutning, spesielt i rekrutteringssituasjoner der det er kjent at kandidaten også er i kontakt med andre arbeidsgivere. Derfor må bedømmere være forberedt på å forplikte seg til å levere sin muntlige tilbakemelding og påfølgende vurderingsrapporter på svært kort tid etter vurderingen. En forsinkelse i disse tilbakemeldingene kan føre til tap av momentum og gi inntrykk av likegyldighet til klientens situasjon. Hvis det er viktig at resultatene gjennomgås av kollegaer for kvalitetssikring og kalibrering før de sendes til oppdragsgiver, sørg for at kollegaene er godt informert om situasjonen og vet når de trenger å gjøre sitt innspill.

Selv om det ikke er noen faste og raske regler som kan brukes universelt i ledervurderingssituasjoner, vil det å følge trinnene ovenfor bidra til å sikre en innsiktsfull opplevelse med stor innvirkning for alle parter. Cubiks kan hjelpe med ledervurdering; for rekruttering, forfremmelser og utviklingssituasjoner. Våre ekspertkonsulenter kan tilby en begynnelse-til-slutt prosess, og vi kan også tilby online vurderingsverktøy utviklet spesielt for bruk på seniornivå. Ta kontakt med ditt lokale Cubiks-team for å finne ut mer.

Identifisere og velge ut de med stort potensiale

Vi står overfor en talentkrig.

Gode ledere er vanskelige å finne og enda vanskeligere å beholde i en konkurransedyktig global økonomi.

Nå mer enn noen gang før er det å identifisere, utvikle og engasjere de med stort potensiale en viktig del av enhver suksessfull organisasjons talentstrategi. De vet at deres kultur er drevet frem av deres ledere, og de vet også at ledere med høy ytelse kan assosieres med alle slags positive resultater (f.eks. at flere ansatte holder seg i organisasjonen, høyere score for arbeidstakerens engasjement).

Last ned vårt whitepaper for å finne ut mer:
 

  • Hva er indikatorene på potensiale?
  • Hvordan identifisere og vurdere for potensiale
Last ned nå
high potentials a roadmap for identifying and selecting high potentials cta whitepaper cover
Decoration