Sju fordeler med en god suksesjonsplan

Skrevet av Paul Glatzhofer, VP for Talent Solutions
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Denne artikkelen om fordelene med suksesjonsplanlegging ble opprinnelig publisert i august 2018. All relevant informasjon ble oppdatert juli 2021.

De fleste organisasjoner har innsett viktigheten av å ansette, utvikle, engasjere og beholde sine ledertalent – ingen store overraskelser der. De har også funnet verdi i å bruke en objektiv og pålitelig målemetode for å identifisere lederegenskaper og talent med høyt potensial. Noen organisasjoner sliter imidlertid fortsatt med å få medhold fra toppledere (de som sitter på pengene) og mangler budsjettgodkjenning for en av de viktigste pådriverne for organisasjonens suksess. Hvis du fornyer ledervurderingsbudsjettet ditt eller prøver å få lederstøtte for første gang, vil disse sju faktaene hjelpe deg med å få budsjettgodkjenning.

Disse omstendighetene kunne ha vist seg å være problematiske selv før pandemien, men gitt det nåværende ansettelsesklimaet, kan dette sette deg i en stadig vanskeligere situasjon i det konkurranseutsatte talentmarkedet. Å ikke ha en dokumentert strategi for suksesjonsplanlegging kan være den avgjørende faktoren når det gjelder å sikre topptalenter. Kandidater vil gjerne vite at når de investerer i en karrieren hos deg, investerer du også din tid og ressurser på dem.

Dette er imidlertid ikke en enveiskjørt strategi. Ved å bygge opp en gjennomtenkt suksesjonsplan tar du praktiske skritt mot å utvikle en pålitelig ledelsestrakt. Dette kan være en av de viktigste pådriverne for organisasjonens suksess, og resultatene som produseres er håndgripelige.

Hvis du er i ferd med å fornye ledervurderingsbudsjettet ditt eller prøver å få lederstøtte for første gang, kan du bruke disse statistikkene nedenfor for å fremheve din sak for suksesjonsplanlegging i organisasjonen din. Forskningen de siste 50 årene innen ledelsesutvelgelse og utvikling er tydelig. Å fokusere på de ansatte med høye potensialer i organisasjonen er ikke bare viktig, men også avgjørende for å kunne konkurrere i dagens miljø. Du vil se at langsiktig suksess og budsjettbesparelser gjør det vel verdt å foreta denne forhåndsinvesteringen.

Sju fordeler med god suksesjonsplanlegging prosess

Dyktige ledere: hva gjør de som er så annerledes?

Vi vet alle at det å ha dyktige ledere er avgjørende for suksessen for de fleste organisasjoner.

Men mindre tydelig er atferden dyktige ledere engasjerer seg i som andre ikke gjør. Vi utviklet et forskningsprogram for å få bedre innsikt i denne problemstillingen. For å svare på dette spørsmålet brukte vi vår egenutviklede vurderingsprosess for å vurdere de nåværende lederne. Deretter samlet vi informasjon om resultater (f.eks. forfremmelser, lønnsøkninger, atferd) slik at vi kunne se sammenhengen mellom vurderingsresultater, jobbresultater og lederatferd.

Last ned dette whitepaper for å finne ut:
 

  • Hvordan vet vi hvem de dyktige lederne er?
  • Hva gjør dyktige ledere annerledes?
Last ned nå
great leaders what they do cta whitepaper cover
Decoration