Seks kriterier for å identifisere talent med stort potensiale i organisasjonen din

Skrevet av Jessica Petor, forskningsanalytiker
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Nøkkeltips for å identifisere talent med stort potensiale

Utnytter bedriften din alle de ansatte til sitt høyeste potensial? Visste du at ansatte med høyt potensiale (HøPo) er 91% mer verdifulle for en bedrift enn de andre medarbeiderne? Bare ved å introdusere en «superstjerne»-arbeider til et team kan dette øke effektiviteten til de andre teammedlemmene med 5-15 %, men dessverre sliter mange organisasjoner med å identifisere talent med høyt potensiale.

Hvordan identifiserer man talent med høyt potensiale

Å identifisere ansatte med høyt potensiale er et av de vanskeligste trinnene for organisasjoner fordi det ikke er noen kriterier eller sjekkliste å følge. Så hva bør en arbeidsgivere se etter?  Når vi snakker om talent med høyt potensiale, snakker vi om ansatte som har evnen og ambisjonene til å være vellykkede ledere i en organisasjon. Når man skal identifisere hvem som er en ansatt med høyt potensiale, kan det virke opplagt å legge vekt på ansatte med høy ytelse, men selv om en ansatt kan gjøre det bra i jobben sin, har de kanskje ikke potensialet eller til og med ønsket om å ta på seg en lederrolle. Det man bør huske på er at ikke alle som yter høyt har et høyt potensiale. Her er seks viktige personlighetstrekk som organisasjoner kan ta i bruk for å skille ut ansatte med høyt potensiale:

  • Tilpasningsevne: Personer som er svært tilpasningsdyktige kan justere atferd og holdninger for å tilpasse seg behovene i en gitt situasjon, spesielt på en raskere måte.
  • Håndtere press: Personer som håndterer press effektivt, kan gjøre det ved å forbli positive i hektiske tider og stressede situasjoner og forbli produktive til tross for stresset med tvetydighet i en situasjon.
  • Læringsorientering: Individer som viser høy læringsorientering ser etter muligheter til å utvikle ferdigheter og vil aktivt oppsøke utfordringer for selvutvikling.
  • En pådriver for resultater: Disse personene viser besluttsomhet, presser seg selv og andre til å møte utfordrende mål med en forpliktelse til å levere eksepsjonelle resultater.
  • Strategisk tenkning: Personer som har strategisk tenkning fokuserer på fremtiden. De vurderer langsiktige mål i samsvar med en visjon og vurderer den bredere konteksten med en fremtidsorientering.
  • Selvbevissthet: Personer med høy selvbevissthet forstår sine egne styrker og begrensninger, og enda viktigere, forstår hvordan deres egne følelser kan påvirke reaksjoner og beslutninger.

 
Med den riktige strategien og verktøyene på plass, vil det å avdekke og identifisere disse talentfulle individene bli lettere for organisasjoner å utnytte deres høye potensialer. 

Identifisere og velge ut de med stort potensiale

Vi står overfor en talentkrig.

Gode ledere er vanskelige å finne og enda vanskeligere å beholde i en konkurransedyktig global økonomi.

Nå mer enn noen gang før er det å identifisere, utvikle og engasjere de med stort potensiale en viktig del av enhver suksessfull organisasjons talentstrategi. De vet at deres kultur er drevet frem av deres ledere, og de vet også at ledere med høy ytelse kan assosieres med alle slags positive resultater (f.eks. at flere ansatte holder seg i organisasjonen, høyere score for arbeidstakerens engasjement).

Last ned vårt whitepaper for å finne ut mer:
 

  • Hva er indikatorene på potensiale?
  • Hvordan identifisere og vurdere for potensiale
Last ned nå
high potentials a roadmap for identifying and selecting high potentials cta whitepaper cover
Decoration