Pådrivere for endringer innen organisasjonen: Fem tips til ledere

Skrevet av Rose Keith, konsulent
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Endringer er en uunngåelig del av livet, og organisatoriske endringer er også uunngåelig. Selv om de fleste av oss innser at dette er sant, betyr det ikke at det alltid er enkelt eller behagelig å måtte gå gjennom det. De fleste endringer i organisasjoner begynner på ledernivå og kommer som et resultat av noe som anses å være verdt å oppnå.

Men hvordan kan ledelsen drive frem endringer effektivt?

 1. Kommuniser, kommuniser, kommuniser.
  Når de introduserer enhver form for endring, bør ledere ta eierskap for å kommunisere den til organisasjonen – tidlig og ofte. Jo større endring, dess mer strategisk bør kommunikasjonsplanen være. Hvem trenger å vite hva, og når? Timing er også kritisk. Å kommunisere bredt for tidlig før endringen skjer kan gi de ansatte for mye tid til å bekymre seg, og å vente til siste minutt kan gjøre at folk blir på vakt.
 2. Velg dine «Endringsforkjempere».
  Det er viktig at endringen støttes av folk på alle nivåer i organisasjonen, og ikke bare av de på toppen. Selv om direktiver for enhver endring vanligvis kommer fra ledelsen i selskapet, er det mye mer sannsynlig at folk stiller seg bak et nytt initiativ hvis de andre de jobber med også gjør det. På grunn av dette er det viktig å ha «forkjempere» på alle nivåer som er engasjert i endringsprosessen. Gjennomfør fokusgruppemøter for å få tilbakemeldinger på hva som kan være vanskelig med endringen og ta disse tilbakemeldingene på alvor. I dette blogginnlegget tar vår administrerende direktør for seg hvordan han tok i bruk fokusgrupper for å kommunisere og få de ansatte på banen. 
 3. Forutse fallgruvene.
  Med enhver endring vil det alltid være en tilpasningsperiode. Det vil sannsynligvis også være noen negative aspekter. Det er viktig å tenke gjennom disse potensielle fallgruvene på forhånd og komme med gode ideer for å løse de eventuelle problemene som kan oppstå. Å hoppe over dette trinnet kan gjøre deg uforberedt når initiativet allerede har blitt satt i gang. Det er ingen måte å forutsi alt som kan gå galt, men å tenke ordentlig igjennom det på forhånd kan spare deg for mange problemer senere.
 4. Feire suksesser.
  Når en endring har blitt implementert, feire suksessen på en slik måte at det viser frem det positive. Spesielt hvis endringen har vært svært vanskelig av en eller annen grunn, bør du trekke oppmerksomheten over på de fordelene den har gitt. Dette kan bety å være kreativ i hvordan du beskriver aspekter ved endringen.
 5. Vær åpen for å endre på endringen din.
  Enhver ny idé er bare en idé inntil den er implementert i den virkelige verden. Ledere bør være fleksible og villige til å justere på endringene etter behov. Hvis mulig, start med et lite segment av organisasjonen din som en test før du implementer den i organisasjonen som helhet. Se hva som fungerer og hva som ikke gjør det, og juster etter behov.

Med de udødelige ordene til Winston Churchill, «Å forbedre er å endre; å perfeksjonere er å endre seg ofte.» Endringer kan være vanskelige å håndtere, men hvis det i det er nødvendig, er det nok en god grunn til det. Ledere kan være mektige «endringsagenter» hvis de har alle disse tipsene i tankene.

Bygge motstandsdyktige organisasjoner

Som et resultat av både den fjerde industrielle revolusjon og den nylige pandemien, er endringer nå konstante og nådeløse.

Til tross for de enorme mulighetene endringer muliggjør, øker problemer som økt stress, utbrenthet og mindre velvære – noe som understreker den ubestridelige betydningen av motstandsdyktigheten til organisasjonen.

For å overleve og blomstre nå, er det viktig for ledere å bygge opp sin motstandsdyktighet, for å kunne takle endringer på en god måte og komme seg etter tilbakeslag. Når de lærer dette, påvirker de direkte motstandsdyktigheten til teamene deres, siden den mest kritiske ingrediensen for en motstandsdyktig organisasjon er motstandsdyktige medarbeidere.

Det har vist seg at svært motstandsdyktige medarbeidere er 43% mer produktive, 47% mer engasjerte på jobben, og sannsynligheten for at de blir i sin nåværende organisasjon er dobbelt så stor.

Last ned vårt whitepaper nå for å finne ut:
 

 • Hva er motstandsdyktighet?
 • Hvordan påvirker motstandsdyktighet organisasjoner?
 • De åtte nøkkelstrategiene for utvikling av motstandsdyktighet
 • Hvordan koble individuell motstandsdyktighet til organisatorisk motstandsdyktighet
Last ned nå
building resilient organizations cta whitepaper cover
Decoration