Hvordan tiltrekke seg, ansette og beholde ansatte i den amerikanske føderale sektoren

Skrevet av Lindsey Burke, seniorkonsulent
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Utfordringen er reell, og den har fulgt oss i flere tiår nå: Hvordan tiltrekker, ansetter, videreutvikler og beholde organisasjoner i et «non-profit» miljø de ansatte som kan hjelpe den respektive organisasjonen med å oppfylle sitt oppdrag?

I juni 2020 undertegnet den amerikanske presidenten en Executive Order om modernisering og reformering av vurderinger og ansettelser av føderale jobbkandidater for å hjelpe etater med å håndtere mange av disse utfordringene.

Gjennom forskning og personlige tilbakemeldinger fra føderale ansatte fra et velkjent byrå, US Veterans Affairs (VA), har vi sett at ansvarlighet og pålitelighet er to av de mest kritiske egenskapene en potensiell ansatt må ha for å være en vellykket bidragsyter til oppdraget til VA. Da de tilbyr essensielle tjenester, trenger VA tilliten til å vite at de ansetter medarbeidere de kan stole på. I tillegg, når VA, (og de fleste offentlige etater, for den saks skyld) gjør en feil når det gjelder ansettelser er kostnadene store. Ikke bare er ansettelser og opplæring kostbart, men muligheten til å skille ut ansatte med dårlig ytelse blir også vanskeligere.

Så hva er løsningen? Implementer et system som vil bidra til å redusere sjansene for å ansette medarbeidere som ikke oppfyller etatens krav. Faktum er at disse ansettelsesfeilene kan reduseres ved hjelp av en god vurderingsstrategi.

Det som vil størst ha innvirkning på dette problemet er å ansette de rette menneskene, og det å ansette de rette menneskene skjer først når du følger en bevisbasert ansettelsesprosess. En bevisbasert ansettelsesprosess er en som tar i bruk validerte og forutsigende ansettelsestrinn og eliminerer så mye inkonsekvens og skjevhet som mulig. Denne prosessen verdsetter også ansettelsesansvarliges dømmekraft og eliminerer eventuelle «magefølelse»-evalueringer. Bevisbaserte prosesser blir hyllet fordi de gir virkningsfulle, positive resultater og ansatte med høyere ytelse. Vår forskning har knyttet bevisbaserte ansettelsesverktøy til fordeler som reduksjon i fravær, økt bevaring av ansatte og bedre ytelse på jobben. Mer spesifikt, for etater som den ovenfor nevnte VA, er det ikke noe som er viktigere enn en økning i pasienttilfredsheten.

Avhengig av ansettelsesbehov, kan bevisbaserte vurderinger og ansettelsesprosesser variere og inkludere vurderinger som atferdsmessige, kognitive og tekniske elementer sammen med simuleringer. Som nevnt tidligere inkluderer bevisbasert ansettelse validerte og forutsigbare verktøy. Dermed påvises en signifikant sammenheng mellom hvordan individer presterer basert på disse vurderingene og hvordan de presterer på jobben (f.eks. blir de som best resultater på vurderingene vurdert til å gjøre det best på jobben av en veileder).

Den amerikanske Executive Order er utpekt for å gi etater mer fleksibilitet til å bruke solide vurderingsstrategier for å velge ut de beste medarbeiderne, og den lar også arbeidsgivere ikke bare stole på kandidatens formelle utdanning som den primære bedømmelsen, men har også muligheten til å ta en mer objektiv tilnærming. Dette vil absolutt hjelpe kandidater som har evner, kompetanser eller ferdigheter til å gjøre en forskjell og hjelpe med til med etatens oppdrag. En implementering av en vellykket vurderingsstrategi og -program er enklere enn folk flest tror.

Finne riktig passform: ni vurderingstyper

Vurderinger er blant de kraftigste verktøyene som er tilgjengelige for HR-personell for å gjennomføre bedre ansettelser, identifisere utviklingsbehov og kvantifisere lederpotensiale.

Egenskapene til hver vurdering er ment for å måle og tilpasse denne informasjonen til ansettelses- og utviklingsmålene dine.

Denne e-boken vil ta for seg:
 

  • Mål – hva skal hver vurdering måle?
  • Fordeler og ulemper – hva er styrkene og svakhetene ved hver type?
  • Brukstilfeller – hva er jobbrollene eller jobbtrekkene som gjelder for hver vurderingstype?
Last ned nå
nine assessment types cta ebook cover
Decoration