Hvordan tilpasse seg den nye arbeidshverdagen

Skrevet av Dan Hughes, direktør for internasjonal FoU
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Selv om koronasituasjonen fortsatt varierer fra land til land, begynner vi å se lyset i enden av tunnelen nå som vaksinasjonsprogrammene trappes opp. Verden var allerede i rask endring før pandemien, og de rystende hendelsene de siste 12 månedene vil trolig føre til enda flere varige endringer også de neste fem årene. Noe av dette vil utvilsomt være positivt, men det vil også føre til at vi må begynne å tenke oss om, tilpasse oss og lære oss hvilken atferd og hvilke kriterier for suksess som vil være viktigst i den nye arbeidshverdagen.

Vi kan se på sentrale aspekter ved arbeid på tre forskjellige måter – som er viktige for å lykkes både individuelt og som organisasjon:

 • Kontakt – hvordan vi kommuniserer med, får støtte fra og samarbeider med andre.
 • Transformasjon – hvordan vi skaper endring, tar beslutninger og viser vei for andre.
 • Prestasjon – hvordan vi oppnår resultater, overvinner hindringer og effektivt tilpasser oss endringer.

Ut fra disse aspektene, hva er de viktigste utfordringene vi må huske på og være klare til å tilpasse oss den nye arbeidshverdagen etter koronapandemien?

Tilkobling

Etter fjorårets dramatiske overgang til fjernarbeid er det nå mange organisasjoner som sannsynligvis vil gå over til en form for fleksibelt hybridarbeid på permanent basis. En spørreundersøkelse som nylig ble utført av Microsoft, viser at 73 % av arbeidstakere ønsker å fortsette med fleksible alternativer for fjernarbeid. Samtidig rapporterte 67 % at de ønsker mer personlig kontakt eller samarbeid enn det de for tiden har. Dette vil by på noen nye utfordringer når det gjelder hvordan vi oppnår kontakt med andre på et menneskelig plan og bygger sosial kapital:

 • Når noen medarbeidere er på kontoret og andre ikke er det, hvordan kan jeg sørge for at jeg bidrar til et inkluderende miljø og involverer alle i de sakene som betyr noe for dem? Hvordan kan jeg sørge for at jeg omfavner og drar nytte av ulike synspunkter og perspektiver?
 • Microsofts undersøkelse viser også at fjernarbeid har ført til mer fokus på samhandling med nære kolleger, mens samhandling med andre avdelinger og bredere nettverk har blitt redusert. Så hvordan kan vi bygge opp og opprettholde et bredere nettverk som en del av en hybrid arbeidsmodell?
 • Ettersom mange sannsynligvis kommer til å fortsette å jobbe eksternt, hvordan kan vi best bygge opp tillit og samarbeid med personer vi aldri, eller veldig sjelden, møter ansikt til ansikt?

Transformasjon

Etter hvert som vi begynner å se på fremtiden etter pandemien og den langsiktige virkningen på økonomien i forskjellige sektorer, må team og organisasjoner revurdere formål, strategier og retninger, samt hvordan forretningsmodeller eventuelt må endres på. Kartlegging av riktig kurs i en slik kompleks og usikker verden reiser flere spørsmål:

 • Med enorme datamengder og høy grad av kompleksitet innenfor mange arbeidsområder, hvordan kan jeg effektivt navigere og håndtere all informasjonen for å identifisere hva som er viktig, se det større bildet og ta riktige valg?
 • Når sammenhenger og forhold endrer seg så raskt, hvordan kan jeg sørge for at jeg jobber smidig, lærer raskt, tenker kreativt og identifiserer nye innovasjoner?
 • Og for ledere er spørsmålet: Hvordan kan jeg oppnå en målrettet ledelse og kartlegge en strategisk retning i den nye arbeidshverdagen som virkelig er hensiktsmessig og som engasjerer folk i organisasjonen?

Prestasjon

Digitalisering, kunstig intelligens, robotikk og annen ny teknologi var allerede i gang med å endre arbeidsplasser, og nye undersøkelser antyder at dette har akselerert enda mer som følge av pandemien. Ny teknologi gir fantastiske muligheter for økt produktivitet, økt innsikt og prosessoptimalisering. For den enkeltes arbeid betyr dette både muligheter og utfordringer:

 • Når endringene også kommer til å fortsette etter pandemien, hvordan kan jeg opprettholde en positiv holdning til tross for usikkerheten dette innebærer, samt fokusere på å utnytte de mulighetene endringer åpner for?
 • Hvordan kan jeg være sikker på at jeg er klar til å omfavne ny teknologi innen mitt arbeidsfelt – hvilke ferdigheter burde jeg utvikle, og hvordan bør jeg gjøre det? Hvordan kan jeg holde tritt med den nye utviklingen?
 • I løpet av de siste 12 månedene har mange opplevd betydelige belastninger og stress på grunn av pandemien, blant annet oppsigelser, permisjoner, helseproblemer, barn på hjemmeskole, «Zoom-tretthet» og mindre tydelige grenser mellom jobb og privatliv. Arbeidslivet vil fortsette å være flytende og i rask bevegelse og endring. Så hvordan kan jeg gjøre meg mer fleksibel, ta hånd om mitt eget velbefinnende og hente meg raskt inn igjen etter uunngåelige tilbakeslag?

Fremtidsutsikter

I månedene og årene som kommer vil det bli svært viktig å takle slike utfordringer og spørsmål for å definere de viktigste atferds- og tankemønstrene vi vil trenge for å lykkes i fremtiden. Organisasjoner som er forutseende og som innlemmer dette i strategier for ansettelse og utvikling av talenter, vil være godt forberedt for å lykkes og trives.

Følg med og hold deg oppdatert på nye ressurser! PSI vil fortsette å skissere nye trender, beste praksiser og tips for å gjøre organisasjonen din rustet til å håndtere det dramatiske skiftet i den nye arbeidshverdagen.

Endre suksesskriteriene

Hva vil være viktig og hvorfor?

Arbeidsverdenen er i stadig utvikling: fra den digitale forstyrrelsen av den fjerde industrielle revolusjonen, og den seismiske virkningen av den nylige pandemien, til et lenge etterlengtet fokus på å bygge mangfoldige og inkluderende organisasjoner.

For å håndtere denne kontinuerlige forstyrrelsen og endringen, må arbeidsstyrken din være i stand til å takle, tilpasse seg og prestere på forskjellige måter for å være effektive, og ansettelsesstrategiene dine må tilpasses.

I denne rapporten vil du lære om:
 

 • De syv kjernekompetansene sitert gjentatte ganger i gjennomgangen av over 10 000 vurderinger som er nøkkelen til suksess på tvers av en rekke roller de siste ti årene
 • De syv kompetansene som vil være avgjørende for suksess de neste ti årene
 • Hvorfor denne kompetansen vil være nødvendig for organisasjonens fremtidige suksess

 
Er du klar for å få vite hvilke kompetanser som er avgjørende for å overleve og blomstre i dagens omformede arbeidsverden?

Last ned nå
changing success criteria in the reshaped world of work cta research report cover
Decoration