Hvordan legge til en produksjonssimulering i ansettelsesprosessen

Skrevet av Connie Gentry, Consulting Associate
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Ettersom utvelgelsessystemer og arbeidsgiveres ansettelsesbehov fortsetter å utvikle seg, blir verktøy som anvendes før ansettelse slik som realistiske forhåndsvisninger av jobber og praktiske arbeidssimuleringer mer utbredt. Dette er en trend vi spesielt ser i produksjonsindustrien. Øvelser eller «produksjonssimuleringer» lar arbeidsgivere få et konkret mål på en kandidats evne til effektivt å utføre samme typen oppgaver som de ville utføre i jobben.

Etter å ha vært involvert i utviklingen og utformingen av mange tilpassede produksjonssimuleringer, vet PSI-prosjektkonsulent Eli Castruita, av erfaring hvor mye planlegging, ressurser og kostnader som går med til å sette opp en effektiv produksjonssimulering. Nedenfor har Eli tatt for seg 5 viktige trinn som arbeidsgivere bør ta høyde for når de vurderer å legge til en produksjonssimulering i ansettelsesprosessen.

1) Gjennomfør en grundig jobbanalyse

Det er ikke bare avgjørende for suksessen til en produksjonssimulering, men også for juridisk forsvarlighet, at det gjennomføres en grundig jobbanalyse for stillingen.

 • Hva er kunnskapene, ferdighetene og evnene som er nødvendige for å utføre jobben?
 • Jobbanalyseaktiviteter bidrar til å avdekke og ofte «avkrefte» feiloppfatninger som ledere noen ganger har om hva som virkelig er viktig for jobben og hva som ikke er det.
 • Fordi det å sette opp selve simuleringen er en tilpasset designprosess, er det viktig å tydelig identifisere hvilke kompetanser som måles.

2) Identifiser en intern forkjemper tidlig i prosjektet

Akkurat som med ethvert prosjekt eller initiativ, er det ekstremt fordelaktig å ha en intern ressurs for å hjelpe med å fremme produksjonssimuleringen.

 • Har du en innflytelsesrik intern forkjemper som kan overtale de andre?
 • Produksjonssimuleringer kan være kostbare å sette opp, så det er avgjørende å ha en intern mester for å fremme avkastningen og sluttresultatene.
 • Det vil uunngåelig oppstå hindringer etter hvert som prosjektet utfolder seg, og forkjemperen din kan også hjelpe til med å holde ting i gang, administrere forventningene til interessenter og samarbeide med deg for å sikre suksessen.

3) Bestem omfanget og skalaen av budsjetteringen for produksjonssimuleringen

Vanligvis er noen av hovedspørsmålene alle tenker på hvor mye vil det koste å sette opp en produksjonssimulering og hva vil omfanget av plassen som trengs for å tilrettelegge for simuleringen være.

 • Kostnadene for sette opp en produksjonssimulering vil vanligvis være et sekssifret beløp.
 • Når du skal avgrense spesifikke behov, er det viktig å finne ut hvor mange separate stasjoner som trengs. For eksempel, avhengig av kandidatvolum, vil du kanskje ha 9–12 stasjoner der flere kandidater kan testes og evalueres samtidig. I dette tilfellet skal kanskje bedriften din ansette for monterings-, produksjons- og logistikkstillinger, og en kandidat vil gå gjennom en stasjon for hver av disse arbeidsfunksjonene.
 • Kostnader for enten å leie en bygning eller utnytte plass på stedet i et anlegg som nå eies, bør også undersøkes og tas med i budsjettet. Plasseringer bør inkludere installasjon av internett og oppfylle alle områdets gjeldende bygnings- og sonekoder.
 • Diskusjoner rundt poengberegning av produksjonssimuleringen bør også gjennomføres for å avgjøre om dataene må overføres fra ett søkersporingssystem (SSS) til et annet, og eventuelle kostnader som også kan være involvert fra et teknisk perspektiv.
 • I tillegg til budsjettering bør det etableres et prosjektteam, en detaljert prosjektplan og faste ukentlige telefonsamtaler.

4) Definer tydelig roller og ansvar

En veldefinert prosjektplan bør tydelig spesifisere hvem som tar ledelsen og ansvaret for spesifikke roller og ansvar.

 • Hvem er ansvarlig for bestilling av materiell? Må de kjøpes inn eller har du allerede materialene på stedet?
 • Hvem er ansvarlig for den faktiske byggingen og praktiske testingen av utstyret?
 • Vurder aspekter som kan kreve en stor mengde av gjentatte bevegelser og hvilken effekt det vil ha på utstyret.
 • Internt vedlikehold av utstyret bør legges til i prosjektplanen og budsjettet.
 • Hvem skal tilrettelegge for produksjonssimuleringen? Vil interne ressurser være tilgjengelige for å tilrettelegge for det, eller må du leie inn noen for å ta seg av denne delen av prosessen?

5) Løpende overvåking av beståttraten og for uheldig påvirkning

Etter at produksjonssimuleringen er offisielt lansert, bør løpende overvåking finne sted for å gjennomgå beståttraten og for å sikre at det iverksettes tiltak for å redusere uheldig påvirkning.

 • Tillater beståttraten kunden et stort nok antall av kandidater til å fylle stillinger?
 • Ser det ut til at bedømmelsen kan gjøres strengere for å filtrere ut flere individer?
 • Hvilken innvirkning har det på utvelgelsesprosessen?
 • Finnes det noen indikasjoner på negativ påvirkning? Hvis ja, hva kan gjøres med poengberegningen for å redusere eller eliminere det og ikke påvirke nytten og gyldigheten av prosessen?
 • Er det trinn i prosessen, instruksjoner eller til og med endringer av fysisk utstyr som må gjøres?

Det er mange detaljerte trinn og hensyn som må tas for å sette opp en solid og juridisk forsvarlig produksjonssimulering, men verdien for den generelle utvelgelsesprosessen kan være et flott tillegg. Produksjonssimuleringer fremmer en høy grad av validitet hos kandidater som innser at de virkelig blir evaluert opp mot spesifikke bevegelser, ferdigheter og evner som de ville gjort hver dag på jobben. Arbeidsgivere kan da enkelt luke ut de personene som ikke har jobbrelevante ferdigheter.

En veiledning til den moderne produksjonsmedarbeideren

Forberedelse for neste generasjon produksjonsmedarbeidere

Etter hvert som en ny generasjon erstatter forgjengerne sine vil arbeidsplassene endre seg. Hvordan bør organisasjonen din forberede seg på å tiltrekke og beholde arbeidsstyrken fra millenniumsgenerasjonen i produksjonsjobber?

I denne guiden vil du lærer:
 

 • Hvordan tiltrekke seg talentfulle «millennials» og tette kompetansegapet
 • Mestre kunsten å administrere «millennials» i produksjonsjobber
 • Hva blir det neste? Et innblikk i generasjon Z
Last ned nå
preparing for the next generation a guide to the modern manufacturing employee cta advice guide cover
Decoration