Hvordan hjelpe andre (eller deg selv) å bygge opp motstandsdyktighet etter motgang

Skrevet av Dr. Jo Maddocks, Chief Psychologist
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Mellom april og juli i år skrev jeg fire blogginnlegg om de fire stadiene av motstandsdyktighet i forhold til den psykologiske virkningen av Covid-19. I disse artiklene tok jeg for meg hvordan folk flest vil gå gjennom hvert av disse stadiene og til slutt kan se frem til å komme seg igjen, og til og med blomstre etter motgangen. 

De siste gode nyhetene om vaksinasjon kan ha gjort humøret til mange mye bedre, ved at det nå er et lys i enden av tunnelen, og vi vil etter hvert komme tilbake til normalen. Imidlertid er det de som kan sitte igjen med følelsesmessige arr fra den kumulative effekten av alt stresset, og som kan dra nytte av litt ekstra støtte for å bygge opp motstandsdyktigheten sin og komme seg igjen. La oss se på stadiene av motstandsdyktigheten som jeg tok for meg i blogginnleggene mine tidligere i år.

Fremgangsstadiene av motstandsdyktighet:

  1. Overleve: hvordan vi i utgangspunktet reagerer på motgang 
  2. Tilpasning: hvordan vi tilpasser oss endringer og motgang 
  3. Komme seg: hvordan vi kommer oss etter tilbakeslag og motgang 
  4. Fremgang: hvordan vi vokser og blir mer robuste etter motgang 
Motstandsdyktighet

De fleste av oss er forbi Overlev-stadiet og har lært å takle og tilpasse oss vår nye Covid-19-verden. Det kan være for tidlig å anta at folk har kommet seg tilbake til de samme nivåene av velvære og lykke som de hadde før restriksjonene, enn si å antyde at de trives. De fortsatte langsiktige effektene av ugunstige omstendigheter kan bety at mange mennesker kan føle at de sitter fast på Tilpasning-stadiet. Dette er ikke et godt sted å sitte fast i lange perioder, som Martin Seligman oppdaget, opphavsmannen til positiv psykologi.

I sin forskning oppdaget han at det stort sett er tre typer reaksjoner på langvarig motgang. Omtrent en tredjedel av personene vil komme seg tilbake til det nivået de var på før tilbakeslaget, en tredjedel av personene vil faktisk trives og vokse seg sterkere etter langvarige negative hendelser, men for den siste tredjedelen av personene vil det ikke være så enkelt komme seg igjen. De kan bli resignert overfor omstendighetene sine, føle seg hjelpeløse og gi opp med å prøve å komme seg igjen etter motgangen. For disse personene kan det være mer langsiktige bekymringer for deres velvære og mentale helse. 

Som jeg nevnte i mine tidligere blogginnlegg, er folk ofte overraskende motstandsdyktige til å håndtere betydelige negative livshendelser, men det vi synes er vanskeligere å takle er gjentatte tilbakeslag og gjentagende små, men kumulative, negative opplevelser. Dette har vært en gjennomgående ting ved Covid-19-krisen med restriksjoner som ble opphevet og deretter gjeninnført igjen som det uforutsigbare «r»-tallet tilsier. Mange av disse mindre stressfaktorene er ikke bare de observerbare negative hendelsene, men også fraværet av positive hendelser; å bli fratatt muligheten til å gjøre de vanlige tingene som hjelper oss til å takle våre daglige utfordringer og som gjør livet hyggelig (sosialisering, gruppearrangementer, familiekontakt, ferier, jobbsikkerhet osv.). 

En av hovedårsakene til at mindre stressfaktorer er så ødeleggende og stopper bedringen vår, er fordi de er kumulative. Det tar flere timer å fjerne effekten av stresshormonet kortisol fra kroppen hver gang vi opplever en stressede hendelse. Hvis vi opplever stressfaktorer regelmessig i løpet av en vanlig dag, øker de. Dette kan føre til en fortsatt tilstand av økt opphisselse som til slutt fører til utmattelse og utbrenthet. Dette er kroppens normale og adaptive mestringsrespons på langvarig motgang; for å spare energi, slutte å slåss og «fryse». 

Det er selvfølgelig veier ut av denne tilstanden, mange av dem har blitt foreslått i mine tidligere blogginnlegg. De fleste vil gå gjennom de fire stadiene av motstandsdyktighet på en positiv og sunn måte, men for de som sliter med å komme seg videre er det viktig at vi anerkjenner dette og gir dem den støtten de trenger. Hvis du er bekymret for andres velvære, snakk med dem om det. Spør dem hvordan de har det, hvordan de siste seks månedene har vært for dem og om hvordan restriksjonene har påvirket dem. Å ha noen som lytter og føler empati er et viktig skritt for å hjelpe andre. Nedenfor er noen spørsmål du kan stille i forhold til de fire stadiene av motstandsdyktighet.  

Undersøk om den enkelte personen har spesielle problemer med ett av disse fire stadiene. I så fall, se de tidligere bloggene for å lære om gode måter å støtte dem på. Diskuter hvilke av disse fire stadiene som er en relativ styrke for dem. Bruk dette til å gi dem oppmuntring, fokusere på hva de kan gjøre og hvordan de kan ha overvunnet motgang i fortiden. Husk at vi alle er forskjellige med forskjellige styrker og behov. En av de største ressursene vi har for å overvinne motgang er hverandre. 

Endre suksesskriterier

Hva vil være viktig og hvorfor?

Arbeidsverdenen er i stadig utvikling: fra den digitale forstyrrelsen av den fjerde industrielle revolusjonen og den seismiske virkningen av den nylige pandemien, til et lenge etterlengtet fokus på å bygge mangfoldige og inkluderende organisasjoner.

For å håndtere denne kontinuerlige forstyrrelsen og endringen, må arbeidsstyrken din være i stand til å takle, tilpasse seg og prestere på forskjellige måter for å være effektive, og ansettelsesstrategiene dine må tilpasses.

I denne rapporten vil du lære om:
 

  • De syv kjernekompetansene sitert gjentatte ganger i gjennomgangen av over 10 000 vurderinger som er nøkkelen til suksess på tvers av en rekke roller de siste ti årene
  • De syv kompetansene som vil være avgjørende for suksess de neste ti årene
  • Hvorfor denne kompetansen vil være nødvendig for organisasjonens fremtidige suksess

 
Er du klar til å oppdage hvilke kompetanser som er avgjørende for å overleve og trives i den omformede arbeidsverdenen?

Last ned nå
changing success criteria in the reshaped world of work cta research report cover
Decoration